• เรือเฟอรี่: เกาะพีพี (อ่าวแหลมตง) ไป ภูเก็ต (3.30 ชม.)
  • แวะรับลูกค้าที่พีพีต้นไทร
  • สำหรับลูกค้าที่เข้าพัก 4โรงแรมนี้เท่านั้น (โรงแรมซีโวล่า, พีพี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท, พีพี เนเจอรัล รีสอร์ท , ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท เกาะพีพี)
  • หากคุณมีเวลาที่ใช้ในการต่อเครื่องไม่เพียงพอ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์การคืนเงิน ที่พัก หรือซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่