• สำหรับลูกค้าที่เข้าพัก 4โรงแรมนี้เท่านั้น (โรงแรมซีโวล่า, พีพี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท, พีพี เนเจอรัล รีสอร์ท , ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท เกาะพีพี)
  • เฟอร์รี่: พีพีแหลมตง - พีพีต้นไทร (40นาที)
  • รอเปลี่ยนเรือที่พีพีต้นไทร 2 ชม.
  • หากคุณมีเวลาที่ใช้ในการต่อเครื่องไม่เพียงพอ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์การคืนเงิน ที่พัก หรือซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่