• เรือเฟอรี่: เกาะภูเก็ต - เกาะพีพี (2 ชม.)
  • รอเปลี่ยนเรือที่เกาะพีพี 1 ชม.
  • เรือเฟอรี่: เกาะพีพี - เกาะลันตา (1 ชม.)