• เรือเฟอรี่: ภูเก็ต ไป กระบี่ (8.30 ชม.)
  • หยุดพักที่เกาะพีพี 5 ชม. เรือออกจากเกาะพีพี ท่าเรือต้นไทร เวลา 15.30น.
  • Ferry: Phi Phi - Krabi (2hrs)
  • หากคุณมีเวลาที่ใช้ในการต่อเครื่องไม่เพียงพอ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์การคืนเงิน ที่พัก หรือซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่