• เรือเฟอรี่: เกาะพีพี ไป ภูเก็ต (2 ชม.)
  • High season only.
  • เหมาะสำหรับไฟล์หลัง 16.00น. เป็นต้นไป