• เรือเฟอรี่: ตัวเมืองกระบี่ ไป ภูเก็ต (7.30 ชม.)
  • หยุดพักเปลี่ยนเรือที่เกาะพีพี 4 ชม. เรือออกจากเกาะพีพี ท่าเรือต้นไทร เวลา 14.30น.
  • Ferry: Phi Phi - Phuket (2hrs)
  • หากคุณมีเวลาที่ใช้ในการต่อเครื่องไม่เพียงพอ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์การคืนเงิน ที่พัก หรือซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่