• ภูเก็ต - เกาะพีพี (2 ชม.)
  • เปลี่ยนเรือที่เกาะพีพี
  • เรือเฟอรี่: เกาะพีพี ไป เกาะลันตา เรือออกเวลา 15.30น. (1 ชม.)