• เรือเฟอรี่: ภูเก็ต ไป ไร่เลย์ (2.15 ชม.)
  • เปิดให้บริการทุกวันเดือนพฤศจิกายน - เดือนเมษายนเท่านั้น
  • เปิดให้บริการวันพุธ ศุกร์ อาทิตย์ ในเดือนพฤษภาคม - ตุลาคมเท่านั้น