• รถบัส: ​จากกระบี่ ไป ท่าเรือตาปี (3 ชั่วโมง 30 นาที)
  • เรือเฟอร์รี่: ​จาก ท่าเรือตาปี ไปเกาะเต่า (3 ชั่วโมง 45 นาที)