• รถบัส: จากกระบี่ ไป ท่าเรือตาปี (3 ชม.)
  • เรือเฟอร์รี่: จากท่าเรือตาปี ไป เกาะเต่า (3 ชม. 45 นาที)