• รถบัส : จากกระบี่ ไปดอนสัก (ท่าเรือแหลมทวด) (3ชั่วโมง)
  • เรือเฟอร์รี่ : จากดอนสัก (ท่าเรือแหลมทวด) ไปเกาะเต่า (3ชั่วโมง)