• รถบัส : จากกระบี่ - ท่าเรือตาปี (1 ชม.)
  • เรือเฟอร์รี่: จากท่าเรือตาปี - เกาะสมุย (2 ชม. 55 นาที)