• รถบัส: จากกระบี่ - ท่าเรือตาปี (2 ชม.)
  • เรือเฟอร์รี่ : ท่าเรือตาปี - เกาะพงัน (2 ชม. 45 นาที)