• รถบัส: จากกระบี่ - ท่าเรือตาปี (3ชม.)
  • เรือเฟอร์รี่ : จากท่าเรือตาปี - เกาะพงัน (2 ชม. 30นาที)