• รถบัส: จากกระบี่ - ท่าเรือตาปี ( 2 ชม.)
  • เรือเฟอร์รี่: จากท่าเรือตาปี - เกาะพะงัน (2 ชม. 30 นาที)