• เรือเฟอรี่: ตัวเมืองกระบี่ ไป เกาะพีพี (1.45 ชม.)
  • เรือรอบนี้ให้บริการทุกวัน ยกเว้นศุกร์เท่านั้น
  • The price does not include entrance fee 20 THB (price is subject to change), any additional fees and surcharges.