• เรือเฟอรี่: ตัวเมืองกระบี่ ไป เกาะลันตา (2 ชม.)
  • เปิดให้บริการเดือนพฤศจิกายน - เดือนเมษายนเท่านั้น