• เรือเฟอรี่: เกาะลันตา ไป ตัวเมืองกระบี่ (2 ชม.)
  • หากคุณมีเวลาที่ใช้ในการต่อเครื่องไม่เพียงพอ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์การคืนเงิน ที่พัก หรือซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่
  • เปิดให้บริการเดือนพฤศจิกายน - เดือนเมษายนเท่านั้น