• เรือเฟอรี่: ตัวเมืองกระบี่ ไป เกาะปู (50 นาที)
  • ทริปนี้ไม่รวมค่าบริการเรือหางยาวระหว่างเรือเฟอร์รี่ - เกาะปู
  • เปิดให้บริการเดือนพฤศจิกายน - เดือนเมษายนเท่านั้น