• เรือเฟอรี่: ตัวเมืองกระบี่ ไป เกาะจัม (1ชม.)
  • ทริปนี้ไม่รวมค่าบริการเรือหางยาวระหว่างเรือเฟอร์รี่ - เกาะจัม
  • เปิดให้บริการเดือนพฤศจิกายน - เดือนเมษายนเท่านั้น