• รถบัส: จากภูเก็ต - ท่าเรือตาปี (5 ชม. 30 นาที)
  • เรือเฟอร์รี่ : จากท่าเรือตาปี - เกาะสมุย (1 ชม. 45 นาที)