• รถบัส : จากภูเก็ต - ดอนสัก (ท่าเรือแหลมทวด 5 ชั่วโมง)
  • เรือเฟอร์รี่ : จากดอนสัก (ท่าเรือแหลมทวด) - เกาะสมุย (1 ชั่วโมง 45 นาที รวมเวลารอขี้นเรือที่ดอนสัก 1 ชั่วโมง)