• รถบัส: จากภูเก็ต - ท่าเรือตาปี (5ชม. 30 นาที)
  • เรือเฟอร์รี่: ท่าเรือตาปี - เกาะพะงัน (2 ชม. 30 นาที)