• รถบัส : จากภูเก็ต - ดอนสัก (ท่าเรือแหลมทวด) (5ชั่วโมง)
  • เรือเฟอร์รี่ : ท่าเรือดอนสัก - เกาะพะงัน (2.30 ชม. รวมเวลารอต่อเรือที่ดอนสัก1 ชม.)