• รถบัส : จากภูเก็ต - ดอนสัก (ท่าเรือแหลมทวด 5 ชั่วโมง)
  • เรือเฟอร์รี่ : จากดอนสัก -เกาะพงัน (1.30 ชั่วโมง)