• รถบัส : จากภูเก็ต - ดอนสัก (ท่าเรือแหลมทวด) (5ชั่วโมง)
  • เรือเฟอร์รี่ : จากดอนสัก (ท่าเรือแหลมทวด) - เกาะเต่า (3.45 ชั่วโมง รวมเวลารอขี้นเรือที่ดอนสัก)