• รถบัส : จากภูเก็ต - ท่าเรือตาปี (5ชม. 30 นาที)
  • เรือเฟอร์รี่: จากท่าเรือตาปี - เกาะเต่า (3 ชม. 45 นาที)