เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์
"Special Covid-19 Terms and conditions (Free refund, amendments and cancelation up to 72 hours before departure until 31 October"

จุดหมายปลายทาง: เกาะพะงัน

การเดินทางไปเกาะพะงัน
 
การเดินทางด้วยเรือสปีดโบทและเรือเฟอร์รี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการไปเที่ยวเกาะพะงัน ซึ่งคนส่วนใหญ่นิยมเดินทางด้วยวิธีนี้จากเกาะที่อยู่บริเวณใกล้เคียง เช่นเกาะสมุย และเกาะเต่า... อ่านเพิ่มเติม

ตารางเวลาเดินเรือไปยัง: เกาะพะงัน

จาก เกาะพีพี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(09:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(17:00)
8:00
( ชั่วโมง )
33.32
27.66

( USD )

จาก ภูเก็ต

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ภูเก็ต
วิชิต
(06:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(13:30)
7:00
( ชั่วโมง )
44.43
36.88

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(20:00)
12:00
( ชั่วโมง )
18.72
16.29

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:00)
8:00
( ชั่วโมง )
18.09
16.82

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(17:00)
8:00
( ชั่วโมง )
28.56
23.71

( USD )

จาก กระบี่

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(13:30)
5:00
( ชั่วโมง )
31.74
26.34

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:00)
7:00
( ชั่วโมง )
23.8
21.42

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:00)
6:30
( ชั่วโมง )
18.72
( USD )

จาก อ่าวนาง

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
อ่าวนาง
อ่าวนาง
(10:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:00)
8:00
( ชั่วโมง )
26.98
24.28

( USD )

จาก เกาะสมุย

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่น้ำ
(08:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:20)
0:20
( ชั่วโมง )
9.52
7.62

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(13:30)
0:30
( ชั่วโมง )
9.52
8

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่น้ำ
(13:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(14:00)
0:30
( ชั่วโมง )
9.52
7.62

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(17:00)
0:30
( ชั่วโมง )
9.52
8

( USD )

จาก เกาะเต่า

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:30)
1:00
( ชั่วโมง )
15.87
13.17

( USD )

จาก กรุงเทพ

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:00)
16:00
( ชั่วโมง )
29.2
25.99

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:00)
16:00
( ชั่วโมง )
31.74
28.56

( USD )
กรุงเทพ
Khaosan Road - Raja Office
(20:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:00)
14:00
( ชั่วโมง )
29.2
25.99

( USD )

จาก สนามบินสุราษฎร์ธานี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(09:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:00)
6:30
( ชั่วโมง )
14.92
13.42

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(09:45)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(13:30)
3:45
( ชั่วโมง )
30.15
27.13

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(11:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:00)
4:30
( ชั่วโมง )
14.92
13.42

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(13:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:00)
4:30
( ชั่วโมง )
14.92
13.42

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(16:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(20:30)
4:30
( ชั่วโมง )
14.92
13.42

( USD )

จาก เมืองสุราษฎร์ธานี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:00)
4:30
( ชั่วโมง )
11.11
10

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:00)
4:00
( ชั่วโมง )
11.11
10

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:00)
5:00
( ชั่วโมง )
11.11
10

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธาน: ท่าเรือตาปี
(11:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(13:30)
2:30
( ชั่วโมง )
25.39
22.34

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:00)
4:00
( ชั่วโมง )
11.11
10

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(20:30)
4:30
( ชั่วโมง )
11.11
10

( USD )

จาก สนามบินนครศรีธรรมราช

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
สนามบินนครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(07:55)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:00)
8:05
( ชั่วโมง )
14.92
13.42

( USD )
สนามบินนครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(08:45)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:00)
7:15
( ชั่วโมง )
14.92
13.42

( USD )
สนามบินนครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(11:20)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:00)
4:40
( ชั่วโมง )
14.92
13.42

( USD )
สนามบินนครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(11:45)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:00)
6:15
( ชั่วโมง )
14.92
13.42

( USD )
สนามบินนครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(12:50)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:00)
5:10
( ชั่วโมง )
14.92
13.42

( USD )
สนามบินนครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(15:35)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(20:30)
4:55
( ชั่วโมง )
14.92
13.42

( USD )

ตารางเวลาเดินเรือจาก: เกาะพะงัน

ถึง ภูเก็ต

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(05:00)
11:00
( ชั่วโมง )
18.09
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:00)
9:30
( ชั่วโมง )
18.72
17.79

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(11:00)
ภูเก็ต
วิชิต
(17:45)
6:45
( ชั่วโมง )
44.43
36.88

( USD )

ถึง กระบี่

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(05:00)
10:30
( ชั่วโมง )
20.25
17.21

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:00)
9:30
( ชั่วโมง )
18.72
17.79

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:00)
9:30
( ชั่วโมง )
20.25
17.21

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:30)
9:00
( ชั่วโมง )
18.72
17.79

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:30)
9:00
( ชั่วโมง )
20.25
17.21

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(11:00)
5:15
( ชั่วโมง )
31.74
26.34

( USD )

ถึง เกาะสมุย

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:50)
0:20
( ชั่วโมง )
9.52
7.9

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(11:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่น้ำ
(11:30)
0:30
( ชั่วโมง )
9.52
7.9

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่น้ำ
(13:00)
0:30
( ชั่วโมง )
9.52
8

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(17:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่น้ำ
(17:30)
0:30
( ชั่วโมง )
9.52
8

( USD )

ถึง เกาะเต่า

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(14:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(15:00)
1:00
( ชั่วโมง )
15.87
13.17

( USD )

ถึง กรุงเทพ

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:00)
15:00
( ชั่วโมง )
29.2
25.99

( USD )

ถึง สนามบินสุราษฎร์ธานี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(05:00)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(10:00)
5:00
( ชั่วโมง )
14.92
12.98

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:00)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(12:40)
4:40
( ชั่วโมง )
15.87
13.17

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:00)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(13:00)
5:00
( ชั่วโมง )
14.92
13.42

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:30)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(15:40)
5:10
( ชั่วโมง )
15.87
13.17

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:30)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(16:00)
5:30
( ชั่วโมง )
14.92
13.42

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(11:00)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(14:15)
3:15
( ชั่วโมง )
30.15
27.13

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:30)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(18:00)
5:30
( ชั่วโมง )
14.92
13.42

( USD )

ถึง เมืองสุราษฎร์ธานี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(05:00)
4:00
( ชั่วโมง )
10.16
9.65

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:00)
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(12:40)
4:40
( ชั่วโมง )
11.11
10

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:00)
4:00
( ชั่วโมง )
10.16
9.65

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:30)
4:30
( ชั่วโมง )
10.16
9.65

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(11:00)
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธาน: ท่าเรือตาปี
(13:45)
2:45
( ชั่วโมง )
25.39
22.34

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:30)
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(17:00)
4:30
( ชั่วโมง )
11.11
10

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:30)
4:30
( ชั่วโมง )
10.16
9.65

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:30)
4:30
( ชั่วโมง )
10.16
9.65

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:00)
4:00
( ชั่วโมง )
10.16
9.65

( USD )

ถึง สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(05:00)
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
(09:30)
4:30
( ชั่วโมง )
12.06
11.46

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:00)
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
(12:30)
4:30
( ชั่วโมง )
12.69
11.43

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:00)
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
(12:30)
4:30
( ชั่วโมง )
12.06
11.46

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:30)
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
(15:30)
5:00
( ชั่วโมง )
12.69
10.54

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:30)
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
(15:30)
5:00
( ชั่วโมง )
12.06
11.46

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:30)
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
(17:30)
5:00
( ชั่วโมง )
12.06
11.46

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:30)
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
(21:30)
5:00
( ชั่วโมง )
12.06
11.46

( USD )

ถึง สนามบินนครศรีธรรมราช

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(05:00)
สนามบินนครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(09:30)
4:30
( ชั่วโมง )
14.92
13.13

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:00)
สนามบินนครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(12:30)
4:30
( ชั่วโมง )
14.92
13.13

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:30)
สนามบินนครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(15:30)
5:00
( ชั่วโมง )
14.92
13.13

( USD )

ข้อมูลเกี่ยวกับเกาะพะงัน


เกาะพะงันเป็นเกาะเล็กๆ ที่สวยงาม คั่นอยู่ระหว่างเกาะเต่าไปทางทิศเหนือ (ประมาณ 35 กม.) และเกาะสมุยไปทางทิศใต้ (ประมาณ 15 กม.) เกาะพะงันเป็นสถานที่จัดงาน "ฟูลมูนปาร์ตี้" ที่มีชื่อเสียงโด่งดังซึ่งจัดขึ้นที่หาดริ้น เป็นสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวแบบแบ็คแพ็คเกอร์จำนวนมากที่กำลังมองหางานปาร์ตี้เพื่อแต่งเติมสีสันกับชีวิตจากทั่วสารทิศ เกาะพะงันยังมีอะไรมากว่าแค่ปาร์ตี้ที่สนุกสุดเหวี่ยง เกาะที่งดงามแห่งนี้ยังคงรักษาความงดงามตามธรรมชาติที่บริสุทธิ์เงียบสงบไว้ได้อย่างดี ผู้คนจำนวนมากมาที่นี่เพื่อสัมผัสบรรยากาศอันเงียบสงบผ่อนคลายของเกาะพะงัน คุณสามารถหาโรงแรมเล็กๆ ที่คุณภาพดี สปาเพื่อการผ่อนคลาย และดื่มด่ำกับบรรยากาศเกาะในทะเลใต้

สิ่งที่น่าสนใจในเกาะพะงัน


 • ชายหาดบนเกาะพะงัน

  เริ่มต้นจากหาดริ้นนอกที่มีชื่อเสียงและรู้จักเป็นอย่างดี เป็นชายหาดที่เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างสำหรับนักท่องเที่ยว ชาดหาดได้กลายเป็นฟลอร์เต้นรำขนาดใหญ่ในคืนพระจันทร์เต็มดวงและต้องใช้เวลาพอประมาณเพื่อทำความสะอาดหลังงานฟูลมูนปาร์ตี้ หาดริ้นในซึ่งรู้จักในนาม "หาดซันเซ็ท" ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะคุณจะได้เจอกับอ่าวบ้านใต้และอ่าวบ้านค่ายซึ่งเป็นสองชายหาดที่มีความยาวและสามารถเห็นวิวพระอาทิตย์ตกอันงดงาม ทางทิศตะวันตกจะมีหาดแม่หาดที่งดงามไม่แพ้กัน เป็นชายหาดที่ได้รับความนิยมสูงเนื่องจากมีหาดทรายนุ่มและเหมาะสำหรับการดำน้ำตื้น สุดท้ายทางทิศตะวันออก มีหาดยาว และหาดท้องนายปานซึ่งยังคงเป็นสถานที่ที่พิเศษและเงียบสงบงดงาม

 • ฟูลมูนปาร์ตี้

  ปาร์ตี้นี้ไม่ใช่แค่ปาร์ตี้ธรรมดาแต่มันเป็นปาร์ตี้ที่สนุกเกินความคาดหมาย หาดริ้นได้กลายเป็นฟลอร์เต้นรำบนพื้นทราย เป็นจุดศูนย์รวมของเหล่านักท่องเที่ยวแบ็คแพ็คเกอร์และผู้คนที่เดินทางมาเพื่อปาร์ตี้ เต้นรำและสังสรรค์ในค่ำคืนอันสุดวิเศษ PhuketFerry.com มั่นใจว่าเมื่อคุณตื่นขึ้นในวันถัดมาจะต้องร้องว่า "มันเกิดอะไรขึ้น" "เราอยู่ไหน" รอบตัวเต็มไปด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อยู่ในถังน้ำแข็งใบเล็กสีสดใสและการใช้ชีวิตตามปกติจะหยุดลงชั่วคราวด้วยอาการเมาค้าง คำแนะนำของเราคือให้ดูแลตัวเอง นอกจากนี้คุณสามารถเห็นป้ายและคำเตือนต่างๆในบริเวณเกาะ เราขอให้คุณมีความสุขและสนุกกับฟูลมูนปาร์ตี้อย่างเต็มที่

 • เที่ยวรอบเกาะพะงัน

  การเที่ยวรอบเกาะพะงันนั้นไม่เป็นการยุ่งยากเลย มีทั้งบริการรถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์รับจ้าง หรือคุณอาจใช้บริการ "รถสองแถว" ซึ่งเป็นรถกระบะขนาดเล็กที่ดัดแปลงให้มีที่นั่งตรงกระบะหลังพร้อมหลังคา นั่งได้ประมาณ 10 คน หากคุณต้องการเพิ่มดีกรีการผจญภัยลองเช่ารถจักรยานยนต์ขับเอง มันจะทำให้คุณมีอิสระในการเดินทางมากขึ้น หากว่าคุณไม่ชำนาญโปรดขับขี่อย่างระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะถนนบนเกาะพงันไม่ราบเรียบเป็นหลุมเป็นบ่อและสูงชันในบางช่วง โปรดสวมหมวกนิรภัยตลอดเวลาและทำประกันอุบัติเหตุให้พร้อม รถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับการเช่าคือรถยนต์แบบขับเคลื่อนสี่ล้อระบบอัตโนมัติซึ่งจะช่วยให้คุณขับขึ้น-ลงได้อย่างง่ายดาย

 • ความงดงามทางธรรมชาติบนเกาะพะงัน

  ถ้าคุณเป็นคนรักการผจญภัย บนเกาะพะงันมีน้ำตกและจุดชมวิวให้สำรวจอยู่หลายจุด จุดชมวิวโดมศิลาเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมาก สามารถมองเห็นทิวทัศน์เกาะแก่งต่างๆ ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง เกาะเต่า และเกาะสมุยได้อย่างชัดเจน จากจุดชมวิวโดมศิลาเดินทางไปอีกประมาณ 15 นาทีถึงน้ำตกแพงอันงดงามซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพงันตั้งอยู่ใกล้กับหาดท้องศาลา นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะ และอยู่ห่างจากหาดขวด ประมาณ 30-45 นาที ผู้คนจำนวนมากชอบการปีนเขาบนเกาะพงันตามเส้นทางระหว่างไปหาดริ้นและหาดเทียน และหากคุณต้องการผ่อนคลายบนท้องทะเล ก็สามารถล่องเรือเที่ยวและเพลิดเพลินไปกับความงามตามธรรมชาติของเกาะม้า และพื้นที่อื่นๆ

แกลเลอรี่

 • ออกจาก :
 • ไปยัง :
 • วันที่ออกเดินทาง :
 • วันที่เดินทางกลับ :
 • ผู้ใหญ่ (9+) :
 • เด็ก (2-9) :
 • ทารก (0-2) :
 • บัตรวีซ่าการ์ด  บัตรมาสเตอร์การ์ด  PAYPAL  เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์ รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
ข้อมูลรถรับ-ส่ง
บริการลูกค้า
5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจอง

เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
 • เมืองสุราษฎร์ธานี
  จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเสมือนประตูสู่เกาะที่สวยงามของชายฝั่งอ่าวไทยเช่น...
  อ่านเพิ่มเติม

งานหรือเทศกาลที่กำลังจะมาถึง
ข่าวล่าสุด
Phuketferry.com
 • Visa
 • Master Card
 • American Express
 • รับรองโดย Paypal
 • รับประกันความปลอดภัยโดย Paypal
 • รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
 • เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์
We use cookies to provide a personalized experience for our users. Read more from our Cookie Policy.