เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์
 
 

Weekly Weather Forecast 20-11-2017

20 November 2017
 • This week, a cool breeze will fly around Thailand as the temperature is expected to drop to 1-3 degrees.

 

 • During 23rd-26th of Nov, the temperature in the Southern part from Surat Thani southward and upper Thailand is furthermore expected to drop to 2-4 degrees. 

 

 • Waves’ height is foreseen to reach 2.0-3.0 meters in the Andaman Sea and the Gulf of Thailand.

 

 • Isolated heavy rainfall is expected throughout the period.


“Please note that this is only information about what to expect and not a prohibition for sailing. As our boats’ contains all the up-to-date navigation and passengers’ safety equipment to ensure you a safe and pleasant experience.”Please note that this information is subject to change. If you have any doubts or concerns; contact our customer service team via the email, phone, or live chat.

ข่าว

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
ข่าวล่าสุด
งานหรือเทศกาลที่กำลังจะมาถึง
เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
 • Visa
 • Master Card
 • American Express
 • รับรองโดย Paypal
 • รับประกันความปลอดภัยโดย Paypal
 • รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
 • เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์
We use cookies to provide a personalized experience for our users. Read more from our Cookie Policy.