เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์
 
 

Weekly Weather Forecast 27-11-2017

27 November 2017
 • Starting from the 27th of November, the temperature is expected to increase to about 1-3 degrees with morning fogs.

 

 • Heavy to very heavy rainfall is expected in the Southern part of Thailand. 

 

 • Waves’ height is foreseen to reach 2.0-3.0 meters in the Gulf.

 

 • During 2nd-3rd of December, the temperature will start dropping to 2-4 degrees, accompanied by wind. Wave height is foreseen to reach 2.0 meters in the Gulf of Thailand. 


“Please note that this is only information about what to expect and not a prohibition for sailing. As our boats’ contains all the up-to-date navigation and passengers’ safety equipment to ensure you a safe and pleasant experience.”

 Please note that this information is subject to change. If you have any doubts or concerns; contact our customer service team via the email, phone, or live chat.

ข่าว

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
ข่าวล่าสุด
งานหรือเทศกาลที่กำลังจะมาถึง
เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
 • Visa
 • Master Card
 • American Express
 • รับรองโดย Paypal
 • รับประกันความปลอดภัยโดย Paypal
 • รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
 • เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์
We use cookies to provide a personalized experience for our users. Read more from our Cookie Policy.