เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์

จุดหมายปลายทาง: กรุงเทพ

Bangkok Transportation
 
Bangkok has two international Airports, Suvarnabhumi as the main one and Don Muang. Both operate domestic and international flights every day. Getting here by land is possible by bus or train, the city possesses three terminals and a big train station called Hualamphong Station, where you can also depart to other cities in Thailand.   Bangkok has a very crowded traffic, so the best and fastest way to get around here is taking the Sky train (BTS) which is an elevated train or the metro. Options like tuk-tuks, Songthaews, taxis,... อ่านเพิ่มเติม

ตารางเวลาเดินเรือไปยัง: กรุงเทพ

จาก เกาะพีพี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(15:30)
กรุงเทพ
New Southern Bus Terminal
(06:00)
14:30
( ชั่วโมง )
34.84
28.92

( USD )

จาก กระบี่

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กรุงเทพ
New Southern Bus Terminal
(06:00)
12:00
( ชั่วโมง )
28.78
23.89

( USD )

จาก เกาะพะงัน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:30)
17:00
( ชั่วโมง )
27.26
22.63

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:30)
17:00
( ชั่วโมง )
27.26
22.63

( USD )

จาก เกาะสมุย

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:30)
16:00
( ชั่วโมง )
22.72
18.86

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:00)
13:30
( ชั่วโมง )
25.75
21.37

( USD )

จาก เกาะเต่า

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(14:30)
14:30
( ชั่วโมง )
27.26
22.63

( USD )

จาก ดอนสัก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(17:00)
12:30
( ชั่วโมง )
22.72
18.86

( USD )
12:30
( ชั่วโมง )
22.72
18.86

( USD )

จาก เกาะกูด

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
8:00
( ชั่วโมง )
27.26
23.17

( USD )

จาก เกาะช้าง

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
7:00
( ชั่วโมง )
18.18
15.09

( USD )
7:00
( ชั่วโมง )
18.18
15.45

( USD )

จาก เชียงใหม่

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เชียงใหม่
Chiang Mai Arcade 2
(19:30)
11:00
( ชั่วโมง )
21.21
16.96

( USD )

จาก Tak

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Tak
Bus Station
(23:00)
กรุงเทพ
Northern Bus Terminal/Mo-Chit
(05:00)
6:00
( ชั่วโมง )
13.63
11.59

( USD )

จาก Lampang

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Lampang
Bus Station
(21:30)
กรุงเทพ
Northern Bus Terminal/Mo-Chit
(05:00)
7:30
( ชั่วโมง )
17.66
15.54

( USD )

จาก Lamphun

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Lamphun
Doi Ti
(20:00)
กรุงเทพ
Northern Bus Terminal/Mo-Chit
(05:30)
9:30
( ชั่วโมง )
20.21
17.78

( USD )
Lamphun
Doi Ti
(20:00)
10:00
( ชั่วโมง )
20.21
17.78

( USD )

ตารางเวลาเดินเรือจาก: กรุงเทพ

ถึง เกาะพีพี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(10:30)
16:30
( ชั่วโมง )
28.78
23.89

( USD )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(10:30)
15:30
( ชั่วโมง )
28.78
23.89

( USD )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(12:30)
16:30
( ชั่วโมง )
34.84
28.92

( USD )

ถึง เกาะลันตา

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(13:30)
19:30
( ชั่วโมง )
29.99
24.89

( USD )
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(13:30)
18:30
( ชั่วโมง )
29.99
24.89

( USD )
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(11:30)
15:30
( ชั่วโมง )
34.84
28.92

( USD )

ถึง กระบี่

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
14:30
( ชั่วโมง )
24.24
20.12

( USD )
13:30
( ชั่วโมง )
24.24
20.12

( USD )
14:00
( ชั่วโมง )
24.24
19.39

( USD )

ถึง อ่าวนาง

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
อ่าวนาง
อ่าวนาง
(10:00)
16:00
( ชั่วโมง )
27.26
22.63

( USD )
อ่าวนาง
อ่าวนาง
(10:00)
15:00
( ชั่วโมง )
27.26
22.63

( USD )

ถึง ไร่เลย์

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(10:30)
16:30
( ชั่วโมง )
28.78
23.89

( USD )
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(10:30)
15:30
( ชั่วโมง )
28.78
23.89

( USD )

ถึง เกาะพะงัน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กรุงเทพ
ถนนรามบุตรี
(06:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:10)
10:10
( ชั่วโมง )
39.38
31.51

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:15)
18:15
( ชั่วโมง )
25.75
21.37

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:15)
17:15
( ชั่วโมง )
25.75
21.37

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:00)
16:00
( ชั่วโมง )
28.78
23.89

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:00)
16:00
( ชั่วโมง )
27.26
22.63

( USD )
กรุงเทพ
Khaosan Road - Raja Office
(20:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:00)
14:00
( ชั่วโมง )
27.87
24.53

( USD )
กรุงเทพ
ถนนรามบุตรี
(21:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:45)
13:45
( ชั่วโมง )
40.9
32.72

( USD )

ถึง เกาะสมุย

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กรุงเทพ
ถนนรามบุตรี
(06:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่น้ำ
(16:40)
10:40
( ชั่วโมง )
42.41
33.93

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:20)
17:20
( ชั่วโมง )
24.24
20.12

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:20)
16:20
( ชั่วโมง )
24.24
20.12

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:15)
17:15
( ชั่วโมง )
29.99
24.89

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(10:30)
14:30
( ชั่วโมง )
25.75
21.37

( USD )
กรุงเทพ
Khaosan Road - Raja Office
(20:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(08:30)
12:30
( ชั่วโมง )
25.75
21.89

( USD )
กรุงเทพ
ถนนรามบุตรี
(21:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่น้ำ
(11:20)
14:20
( ชั่วโมง )
43.93
35.14

( USD )

ถึง เกาะเต่า

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:45)
15:45
( ชั่วโมง )
27.26
22.63

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:45)
14:45
( ชั่วโมง )
27.26
22.63

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:45)
13:45
( ชั่วโมง )
27.26
22.63

( USD )

ถึง ดอนสัก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(08:00)
12:00
( ชั่วโมง )
22.72
18.86

( USD )

ถึง อุทยานแห่งชาติเขาสก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
อุทยานแห่งชาติเขาสก
สถานีรถตู้เขาสก
(10:00)
16:00
( ชั่วโมง )
27.26
22.63

( USD )
อุทยานแห่งชาติเขาสก
สถานีรถตู้เขาสก
(10:00)
15:00
( ชั่วโมง )
27.26
22.63

( USD )
อุทยานแห่งชาติเขาสก
สถานีรถตู้เขาสก
(10:00)
14:00
( ชั่วโมง )
25.75
21.37

( USD )

ถึง เกาะกูด

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
7:00
( ชั่วโมง )
30.29
25.14

( USD )
7:40
( ชั่วโมง )
27.26
23.17

( USD )

ถึง สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
(07:00)
11:00
( ชั่วโมง )
19.69
16.34

( USD )

ถึง เขาหลัก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
15:00
( ชั่วโมง )
25.75
21.37

( USD )

ถึง เกาะช้าง

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะช้าง
ท่าเรือบางเบ้า
(14:00)
9:00
( ชั่วโมง )
18.18
15.09

( USD )
8:30
( ชั่วโมง )
18.18
15.09

( USD )
8:30
( ชั่วโมง )
18.18
15.45

( USD )

ถึง พัทยา

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
พัทยา
Pattaya Bus Station
(12:00)
3:00
( ชั่วโมง )
10.6
8.8

( USD )
พัทยา
Pattaya Bus Station
(14:00)
3:00
( ชั่วโมง )
10.6
8.8

( USD )
พัทยา
Pattaya Bus Station
(16:00)
3:00
( ชั่วโมง )
10.6
8.8

( USD )
พัทยา
Pattaya Bus Station
(18:00)
3:00
( ชั่วโมง )
10.6
8.8

( USD )

ถึง เชียงใหม่

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เชียงใหม่
Chiang Mai Arcade 2
(06:00)
10:00
( ชั่วโมง )
21.21
16.96

( USD )

ถึง Ayutthaya

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Ayutthaya
Bus Station
(11:00)
2:00
( ชั่วโมง )
7.57
6.29

( USD )
Ayutthaya
Bus Station
(13:00)
2:00
( ชั่วโมง )
7.57
6.29

( USD )
Ayutthaya
Bus Station
(15:00)
2:00
( ชั่วโมง )
7.57
6.29

( USD )
Ayutthaya
Bus Station
(18:00)
3:00
( ชั่วโมง )
7.57
6.29

( USD )

ถึง หัวหิน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
3:00
( ชั่วโมง )
13.63
11.31

( USD )
3:00
( ชั่วโมง )
13.63
11.31

( USD )
3:00
( ชั่วโมง )
13.63
11.31

( USD )
3:00
( ชั่วโมง )
13.63
11.31

( USD )
3:30
( ชั่วโมง )
16.66
13.83

( USD )

ถึง Kanchanaburi

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Kanchanaburi
Bus Station
(12:00)
3:00
( ชั่วโมง )
9.09
7.54

( USD )
Kanchanaburi
Bus Station
(14:00)
3:00
( ชั่วโมง )
9.09
7.54

( USD )
Kanchanaburi
Bus Station
(16:00)
3:00
( ชั่วโมง )
9.09
7.54

( USD )
Kanchanaburi
Bus Station
(18:00)
3:00
( ชั่วโมง )
9.09
7.54

( USD )

ถึง Tak

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กรุงเทพ
Northern Bus Terminal/Mo-Chit
(20:40)
Tak
Bus Station
(03:00)
6:20
( ชั่วโมง )
13.63
11.59

( USD )

ถึง Lampang

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กรุงเทพ
Northern Bus Terminal/Mo-Chit
(20:40)
Lampang
Bus Station
(05:00)
8:20
( ชั่วโมง )
17.66
15.54

( USD )

ถึง Lamphun

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กรุงเทพ
Northern Bus Terminal/Mo-Chit
(20:40)
Lamphun
Doi Ti
(05:30)
8:50
( ชั่วโมง )
20.21
18.19

( USD )

Bangkok Information


Welcome to the city that never sleeps! The capital of Thailand has so much to see and do; for that reason, it has been the favorite city among backpackers and tourists for several years. This megalopolis is surrounded by huge skyscrapers but still, keeps the historic culture that characterized Thailand. With the Chao Phraya River crossing the metropolitan, the vivid nightlife, the extraordinary temples and the variety of aromas in its streets, make Bangkok a city that you would never want to leave.

Bangkok Highlights


 • The Grand Palace

  Bangkok is fulfilled by marvelous temples, but the Grand Palace is a must-see on your list. The architectonic symbol of Thailand was built in 1872 to be the resident of many royal families, nowadays it’s used only for ceremonial purposes. Inside, there are many remarkable buildings; most of them are government departments; however, the Temple of the Emerald Buddha or Wat Phra Kaew is the outstanding and most meaningful Buddhist temple in the country, in which a big Buddha made of jade stone as the masterpiece which is worshipped by Thais.

 • China Town

  The gold in Chinatown shops will dazzle you. This is one of the busiest areas in Bangkok, its cheap prices and a wide range of restaurants, markets and shops make the zone one of the most attractive places for visitors. The mix of Chinese and Thai culture is reflected in many buildings and architectures that awe tourists. Chinatown is really big so don't skimp on activities to do and see, coming here during the night is a different experience than in the day, undoubtedly its colorful streets and aromas are memorable. 

 • Khao San Road

  Planning a fun night? Then you should definitely go to Khao San Road. This famous area in Bangkok is mostly known as the hub of backpackers due to its cheap accommodations. Its streets are decorated by neon lights and striking hoarding, moreover, it is inundated by tons of restaurants, bars and bohemian coffee shops and tattoos stores making it a contagious atmosphere. The only way to get in is by tuk-tuks or taxies, there is no metro station around, however, it is close to Soi Rambuttri, well-known as the old city.

 • Chao Phraya River

  Bangkok owes its charm to the major Chao Phraya River. Many boats, long-tail boats, and ferries navigate on its channels taking visitors to disembark in any of its 34 piers, depending on the type of boat. The river provides you with ´tourist boats´ these ones have a fee of 150 baht and depart every 30 minutes, this is an enjoyable way to tour Bangkok and get to see magnificent views of the skyscrapers, temples, and buildings and visit some of its attractions such as the floating markets.

แกลเลอรี่

 • ออกจาก :
 • ไปยัง :
 • วันที่ออกเดินทาง :
 • วันที่เดินทางกลับ :
 • ผู้ใหญ่ (9+) :
 • เด็ก (2-9) :
 • ทารก (0-2) :
 • บัตรวีซ่าการ์ด  บัตรมาสเตอร์การ์ด  PAYPAL  เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์ รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
ข้อมูลรถรับ-ส่ง
บริการลูกค้า
5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจอง

เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
งานหรือเทศกาลที่กำลังจะมาถึง
ข่าวล่าสุด
 • Visa
 • Master Card
 • American Express
 • รับรองโดย Paypal
 • รับประกันความปลอดภัยโดย Paypal
 • รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
 • เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์
We use cookies to provide a personalized experience for our users. Read more from our Cookie Policy.