เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์
"Special Covid-19 Terms and conditions (Free refund, amendments and cancelation up to 72 hours before departure until 31 October"

จุดหมายปลายทาง: เกาะบุโหลน

ภาพรวมเกาะบุโหลน
 
ตั้งอยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติทางทะเลตะรุเตา ที่นี่คือสรวงสวรรค์ที่ซ่อนเร้นอยู่ในรูปแบบของเกาะอันงดงาม... อ่านเพิ่มเติม

ตารางเวลาเดินเรือไปยัง: เกาะบุโหลน

จาก เกาะพีพี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(09:30)
เกาะบุโหลน
เกาะบุโหลน
(12:35)
3:05
( ชั่วโมง )
60.95
50.59

( USD )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(09:30)
เกาะบุโหลน
เกาะบุโหลน
(12:30)
3:00
( ชั่วโมง )
70.57
56.46

( USD )

จาก ภูเก็ต

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(08:30)
เกาะบุโหลน
เกาะบุโหลน
(12:30)
4:00
( ชั่วโมง )
99.44
75.57

( USD )

จาก เกาะลันตา

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะลันตา
Yacht Master
(10:30)
เกาะบุโหลน
เกาะบุโหลน
(12:30)
2:00
( ชั่วโมง )
51.32
42.6

( USD )

จาก กระบี่

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะบุโหลน
เกาะบุโหลน
(12:30)
3:25
( ชั่วโมง )
72.17
64.96

( USD )

จาก เกาะหลีเป๊ะ

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะหลีเป๊ะ
หาดพัทยา
(09:00)
เกาะบุโหลน
เกาะบุโหลน
(10:00)
1:00
( ชั่วโมง )
19.25
15.97

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
หาดพัทยา
(09:00)
เกาะบุโหลน
เกาะบุโหลน
(10:00)
1:00
( ชั่วโมง )
19.25
15.4

( USD )

จาก เกาะยาวใหญ่

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือคลองเหีย
(08:15)
เกาะบุโหลน
เกาะบุโหลน
(12:30)
4:15
( ชั่วโมง )
89.82
74.55

( USD )

จาก เกาะไหง

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะไหง
เกาะไหง
(11:00)
เกาะบุโหลน
เกาะบุโหลน
(12:30)
1:30
( ชั่วโมง )
33.68
30.31

( USD )
เกาะไหง
เกาะไหง
(11:10)
เกาะบุโหลน
เกาะบุโหลน
(12:35)
1:25
( ชั่วโมง )
33.68
27.96

( USD )

จาก เกาะยาวน้อย

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(08:25)
เกาะบุโหลน
เกาะบุโหลน
(12:30)
4:05
( ชั่วโมง )
89.82
74.55

( USD )

จาก เกาะมุก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะมุก
ท่าเรือเกาะมุก
(11:20)
เกาะบุโหลน
เกาะบุโหลน
(12:35)
1:15
( ชั่วโมง )
28.87
23.96

( USD )
เกาะมุก
หาดชาลี
(11:30)
เกาะบุโหลน
เกาะบุโหลน
(12:30)
1:00
( ชั่วโมง )
28.87
23.96

( USD )

จาก เกาะกระดาน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะกระดาน
บีช เจ็ตตี้
(11:35)
เกาะบุโหลน
เกาะบุโหลน
(12:35)
1:00
( ชั่วโมง )
28.87
23.96

( USD )
เกาะกระดาน
บีช เจ็ตตี้
(11:40)
เกาะบุโหลน
เกาะบุโหลน
(12:30)
0:50
( ชั่วโมง )
28.87
25.41

( USD )

จาก หาดใหญ่

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
หาดใหญ่
เมืองหาดใหญ่
(08:00)
เกาะบุโหลน
เกาะบุโหลน
(13:40)
5:40
( ชั่วโมง )
22.45
18.64

( USD )
หาดใหญ่
สนามบินหาดใหญ่
(08:30)
เกาะบุโหลน
เกาะบุโหลน
(13:40)
5:10
( ชั่วโมง )
24.06
19.97

( USD )
หาดใหญ่
สนามบินหาดใหญ่
(09:30)
เกาะบุโหลน
เกาะบุโหลน
(13:40)
4:10
( ชั่วโมง )
24.06
19.97

( USD )

จาก ตรัง

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ตรัง
เมืองตรัง
(08:30)
เกาะบุโหลน
เกาะบุโหลน
(13:40)
5:10
( ชั่วโมง )
22.45
18.64

( USD )
เกาะบุโหลน
เกาะบุโหลน
(13:40)
4:10
( ชั่วโมง )
24.06
19.97

( USD )

จาก สตูล

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะบุโหลน
เกาะบุโหลน
(13:30)
0:30
( ชั่วโมง )
14.43
12.99

( USD )

ตารางเวลาเดินเรือจาก: เกาะบุโหลน

ถึง เกาะพีพี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะบุโหลน
เกาะบุโหลน
(10:00)
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(13:30)
3:30
( ชั่วโมง )
60.95
50.59

( USD )
เกาะบุโหลน
เกาะบุโหลน
(10:00)
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(13:30)
3:30
( ชั่วโมง )
70.57
57.16

( USD )

ถึง ภูเก็ต

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะบุโหลน
เกาะบุโหลน
(10:00)
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(14:30)
4:30
( ชั่วโมง )
99.44
69.61

( USD )

ถึง เกาะลันตา

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะบุโหลน
เกาะบุโหลน
(10:00)
เกาะลันตา
Yacht Master
(12:00)
2:00
( ชั่วโมง )
51.32
42.6

( USD )

ถึง กระบี่

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะบุโหลน
เกาะบุโหลน
(09:00)
6:30
( ชั่วโมง )
30.47
25.29

( USD )
เกาะบุโหลน
เกาะบุโหลน
(10:00)
4:15
( ชั่วโมง )
72.17
64.96

( USD )

ถึง เกาะหลีเป๊ะ

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะบุโหลน
เกาะบุโหลน
(12:30)
เกาะหลีเป๊ะ
หาดพัทยา
(13:30)
1:00
( ชั่วโมง )
19.25
15.78

( USD )
เกาะบุโหลน
เกาะบุโหลน
(12:35)
เกาะหลีเป๊ะ
หาดพัทยา
(13:30)
0:55
( ชั่วโมง )
19.25
15.97

( USD )

ถึง ลังกาวี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะบุโหลน
เกาะบุโหลน
(12:30)
ลังกาวี
ท่าเรือ กั๊วะ
(18:15)
4:45
( ชั่วโมง )
51.32
42.09

( USD )
เกาะบุโหลน
เกาะบุโหลน
(12:35)
ลังกาวี
ท่าเรือเตลากา
(18:30)
4:55
( ชั่วโมง )
57.74
47.35

( USD )

ถึง เกาะยาวใหญ่

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะบุโหลน
เกาะบุโหลน
(10:00)
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือคลองเหีย
(15:25)
5:25
( ชั่วโมง )
89.82
74.55

( USD )

ถึง เกาะไหง

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะบุโหลน
เกาะบุโหลน
(10:00)
เกาะไหง
เกาะไหง
(11:30)
1:30
( ชั่วโมง )
33.68
27.96

( USD )
เกาะบุโหลน
เกาะบุโหลน
(10:00)
เกาะไหง
เกาะไหง
(11:30)
1:30
( ชั่วโมง )
33.68
30.31

( USD )

ถึง เกาะยาวน้อย

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะบุโหลน
เกาะบุโหลน
(10:00)
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(14:55)
4:55
( ชั่วโมง )
89.82
74.55

( USD )

ถึง เกาะมุก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะบุโหลน
เกาะบุโหลน
(10:00)
เกาะมุก
ท่าเรือเกาะมุก
(11:00)
1:00
( ชั่วโมง )
28.87
23.96

( USD )
เกาะบุโหลน
เกาะบุโหลน
(10:00)
เกาะมุก
หาดชาลี
(11:00)
1:00
( ชั่วโมง )
28.87
25.98

( USD )

ถึง เกาะกระดาน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะบุโหลน
เกาะบุโหลน
(10:00)
เกาะกระดาน
บีช เจ็ตตี้
(10:45)
0:45
( ชั่วโมง )
28.87
23.96

( USD )
เกาะบุโหลน
เกาะบุโหลน
(10:00)
เกาะกระดาน
บีช เจ็ตตี้
(10:50)
0:50
( ชั่วโมง )
28.87
25.98

( USD )

ถึง หาดใหญ่

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะบุโหลน
เกาะบุโหลน
(09:00)
หาดใหญ่
สนามบินหาดใหญ่
(13:30)
4:30
( ชั่วโมง )
24.06
19.97

( USD )
เกาะบุโหลน
เกาะบุโหลน
(09:00)
หาดใหญ่
เมืองหาดใหญ่
(14:00)
5:00
( ชั่วโมง )
22.45
18.64

( USD )

ถึง ตรัง

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะบุโหลน
เกาะบุโหลน
(09:00)
4:30
( ชั่วโมง )
24.06
19.97

( USD )
เกาะบุโหลน
เกาะบุโหลน
(09:00)
ตรัง
เมืองตรัง
(14:00)
5:00
( ชั่วโมง )
22.45
18.64

( USD )

ถึง สตูล

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะบุโหลน
เกาะบุโหลน
(09:30)
0:30
( ชั่วโมง )
14.43
12.99

( USD )

ข้อมูลเกี่ยวกับเกาะบุโหลน


เกาะบุโหลนเป็นเกาะเล็กๆและงดงามของทะเลอันดามันทางฝั่งตะวันตกของภาคใต้ของประเทศไทย บนเกาะที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้ สิ่งที่ดีที่สุดที่นักท่องเที่ยวทุกคนสามารถทำได้คือการไม่ทำอะไรเลยนอกจากการผ่อนคลาย เกาะบุโหลนอาจไม่ได้เป็นสถานที่สำหรับดึงดูดนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามชาวเลที่อาศัยอยู่ที่นี่เป็นคนใจดีและอ่อนโยนซึ่งแสดงให้คุณได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของความเป็นไทย ซึ่งได้เริ่มสูญหายไปเนื่องจากความเจริญทางการท่องเที่ยวเข้ามา ชายหาดที่สวยงามเหมาะที่จะใช้เวลาทั้งวันเพื่อเพลิดเพลินกับน้ำทะเลสีฟ้าครามและหาดทรายสีทอง

สิ่งที่น่าสนใจในเกาะบุโหลน


 • ธรรมชาติที่สวยงาม

  ที่นี้เป็นเกาะที่เงียบสงบมากและไม่มียานพาหนะซึ่งจะช่วยในเรื่องความสะอาดและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ดีมาก เกาะนี้มีชายหาดที่สวยงามซึ่งมีหาดทรายขาวและน้ำทะเลสีฟ้าใส เวิ้งอ่าวหิน หมู่บ้านชาวประมงที่น่ารักและป่าเล็กๆ ทุกอย่างผสมผสานกันอย่างลงตัวในสถานที่ที่มีเสน่ห์แห่งนี้ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะบุโหลนคือ เกาะบุโหลนเลซึ่งเป็นการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของทรายนุ่มละเอียดและน้ำทะเลใส อ่าวมีรูปร่างคล้ายบูมเมอแรงที่ล้อมรอบด้วยต้นไม้และป่าไม้เขียวชอุ่ม

 • ของกินบนเกาะ

  อาหารในเกาะนั้นยอดเยี่ยมมาก อาหารจานพิเศษนั้นรวมถึงอาหารทะเลอย่างแน่นอน มีการเสิร์ฟอาหารสดทุกวันเนื่องจากเป็นสินค้าของชาวประมงในพื้นที่ มีร้านอาหารไม่กี่แห่งกระจายอยู่ทั่วเกาะ บางแห่งอยู่ข้างถนน บางแห่งเป็นส่วนหนึ่งของรีสอร์ท ในเกาะบุโหลนมีอาหารไทยดั้งเดิมอยู่ทุกที่และแต่ละจานทำด้วยวิธีดั้งเดิมซึ่งทำให้เป็นโอกาสที่ดีในการทำความรู้จักกับวัฒนธรรมไทยผ่านการลิ้มรสอาหารของคุณ และหากคุณกำลังมองหาอาหารตะวันตก มีร้านพิชซ่าขนาดเล็กและคาเฟ่อีกสองแห่งที่คุณจะเจออาหารนานาชาติ

 • วิถีชีวิตชาวเล

  เกาะที่น่ารักแห่งนี้มีชุมชนโบราณที่เรียกว่าชาวเล (ชาวไทยใหม่) เนื่องจากพวกเขาไม่คุ้นเคยกับการต้อนรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่เดินทางไปยังอ่าวที่พวกเขาอาศัยอยู่ พวกเขาจึงยังคงใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่หาดูได้ยาก การทำตัวให้กลมกลืนกับวัฒนธรรมของผู้คนที่นี่และคงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ เป็นเรื่องที่ง่ายในเกาะบุโหลนเพราะพวกเขาอ่อนโยนและใจดีซึ่งคุณจะมีประสบการณ์บนเกาะที่ยากจะลืมเลือน นอกจากนี้ชาวเลก็ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่รุมล้อมหรือมองพวกเขาทำกิจกรรมประจำวันเช่น การตกปลา ลองใช้เวลาอยู่กับพวกเขาประมาณสองสามชั่วโมงแล้วคุณจะขอบคุณเราสำหรับคำแนะนำนี้

 • สถานบันเทิงยามค่ำคืน

  อย่าคาดหวังที่จะเห็นปาร์ตี้เหมือนที่เกาะอื่นๆในทะเลอันดามัน เกาะนี้เงียบสงบและเป็นบรรยากาศที่สบายๆ อย่างไรก็ตามมันไม่ได้หมายถึงการเข้านอนทันทีหลังอาหารเย็น ที่เกาะบุโหลนคุณจะมีตัวเลือกที่น่าสนใจไม่กี่อย่างเช่น บาร์เร้กเก้ บาร์หน้าหาดและอื่นๆที่เป็นของรีสอร์ท ทั้งหมดนี้เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมกับการจิบเครื่องดื่มขณะฟังเพลง เกาะนี้มีปลอดภัยสูงมากจึงไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการเดินบนถนนในเวลากลางคืน

แกลเลอรี่

 • ออกจาก :
 • ไปยัง :
 • วันที่ออกเดินทาง :
 • วันที่เดินทางกลับ :
 • ผู้ใหญ่ (9+) :
 • เด็ก (2-9) :
 • ทารก (0-2) :
 • บัตรวีซ่าการ์ด  บัตรมาสเตอร์การ์ด  PAYPAL  เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์ รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
ข้อมูลรถรับ-ส่ง
บริการลูกค้า
5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจอง

เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
 • เกาะหมาก
  เกาะหมากตั้งอยู่ในจังหวัดตราดเป็นเกาะที่มีความยาว...
  อ่านเพิ่มเติม

 • เกาะปู
  เกาะปูเป็นพื้นทางตอนเหนือของเกาะที่เล็กที่สุดในประเทศไทย...
  อ่านเพิ่มเติม

งานหรือเทศกาลที่กำลังจะมาถึง
ข่าวล่าสุด
Phuketferry.com
 • Visa
 • Master Card
 • American Express
 • รับรองโดย Paypal
 • รับประกันความปลอดภัยโดย Paypal
 • รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
 • เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์
We use cookies to provide a personalized experience for our users. Read more from our Cookie Policy.