เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์

จุดหมายปลายทาง: เมืองกระบี่

เดินทางด้วยเฟอร์รี่จากเมืองกระบี่ไปภูเก็ตและเกาะพีพี
 
การเดินทางด้วยเรือเฟอร์รี่ทั้งขาเข้าและขาออกจากเมืองกระบี่ไปภูเก็ต เกาะพีพี และเส้นทางอื่นๆ นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมาก... อ่านเพิ่มเติม

ตารางเวลาเดินเรือไปยัง: เมืองกระบี่

จาก พีพี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เมืองกระบี่
ท่าเรือคลองจิหลาด
(12:30)
5:00
( ชั่วโมง )
16.53
14.88

( USD )
เมืองกระบี่
ท่าเรือคลองจิหลาด
(10:45)
1:45
( ชั่วโมง )
13.53
11.5

( USD )
เมืองกระบี่
ท่าเรือคลองจิหลาด
(12:30)
2:00
( ชั่วโมง )
13.53
11.5

( USD )
เมืองกระบี่
ท่าเรือคลองจิหลาด
(17:30)
4:00
( ชั่วโมง )
16.53
14.88

( USD )
เมืองกระบี่
ท่าเรือคลองจิหลาด
(15:45)
2:15
( ชั่วโมง )
13.53
11.5

( USD )
เมืองกระบี่
ท่าเรือคลองจิหลาด
(17:30)
2:00
( ชั่วโมง )
13.53
11.5

( USD )

จาก ภูเก็ต

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(08:30)
เมืองกระบี่
ท่าเรือคลองจิหลาด
(17:30)
9:00
( ชั่วโมง )
33.06
21.49

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(08:30)
เมืองกระบี่
ท่าเรือคลองจิหลาด
(17:00)
8:30
( ชั่วโมง )
30.06
21.64

( USD )
เมืองกระบี่
ท่าเรือคลองจิหลาด
(17:30)
9:00
( ชั่วโมง )
36.07
25.25

( USD )
ภูเก็ต
Numchai Pier (Visit Panwa)
(11:00)
เมืองกระบี่
ท่าเรือคลองจิหลาด
(15:45)
4:45
( ชั่วโมง )
30.06
21.94

( USD )

จาก เกาะลันตา

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(08:30)
เมืองกระบี่
Kongka Pier
(10:30)
2:00
( ชั่วโมง )
13.53
11.5

( USD )
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(08:30)
เมืองกระบี่
ท่าเรือคลองจิหลาด
(10:30)
2:00
( ชั่วโมง )
13.53
11.5

( USD )
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(11:30)
เมืองกระบี่
Kongka Pier
(13:30)
2:00
( ชั่วโมง )
13.53
11.5

( USD )
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(11:30)
เมืองกระบี่
ท่าเรือคลองจิหลาด
(13:30)
2:00
( ชั่วโมง )
13.53
11.5

( USD )
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(13:30)
เมืองกระบี่
สนามบินกระบี่
(15:00)
1:30
( ชั่วโมง )
15.63
13.6

( USD )
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(13:30)
เมืองกระบี่
เมืองกระบี่
(15:15)
1:45
( ชั่วโมง )
15.63
13.6

( USD )

จาก เกาะหลีเป๊ะ

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(09:30)
เมืองกระบี่
Krabi Town: Arunsiri Travel & Tour
(15:00)
5:30
( ชั่วโมง )
33.06
28.1

( USD )

จาก เกาะพะงัน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:00)
เมืองกระบี่
Krabi Town: Krabi Sea Pearl
(11:40)
4:40
( ชั่วโมง )
18.03
15.33

( USD )

จาก สตูล

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
สตูล
Pakbara Pier
(11:30)
เมืองกระบี่
Krabi Town: Arunsiri Travel & Tour
(16:30)
5:00
( ชั่วโมง )
15.03
13.53

( USD )

จาก Koh Tarutao

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Tarutao
Koh Tarutao Pier
(09:30)
เมืองกระบี่
Krabi Town: Arunsiri Travel & Tour
(15:30)
6:00
( ชั่วโมง )
27.05
22.99

( USD )

ตารางเวลาเดินเรือจาก: เมืองกระบี่

ถึง พีพี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เมืองกระบี่
ท่าเรือคลองจิหลาด
(09:00)
2:00
( ชั่วโมง )
13.53
11.5

( USD )
เมืองกระบี่
ท่าเรือคลองจิหลาด
(10:30)
2:15
( ชั่วโมง )
13.53
11.5

( USD )
เมืองกระบี่
ท่าเรือคลองจิหลาด
(13:30)
2:00
( ชั่วโมง )
13.53
11.5

( USD )
เมืองกระบี่
ท่าเรือคลองจิหลาด
(15:00)
1:45
( ชั่วโมง )
13.53
11.5

( USD )
เมืองกระบี่
ท่าเรือคลองจิหลาด
(16:00)
1:45
( ชั่วโมง )
13.53
11.23

( USD )

ถึง ภูเก็ต

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เมืองกระบี่
ท่าเรือคลองจิหลาด
(09:00)
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(16:30)
7:30
( ชั่วโมง )
33.06
19.84

( USD )
เมืองกระบี่
ท่าเรือคลองจิหลาด
(10:30)
ภูเก็ต
Numchai Pier (Visit Panwa)
(16:00)
5:30
( ชั่วโมง )
30.06
22.54

( USD )

ถึง เกาะลันตา

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เมืองกระบี่
เมืองกระบี่
(10:45)
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(12:30)
1:45
( ชั่วโมง )
15.63
13.6

( USD )
เมืองกระบี่
สนามบินกระบี่
(11:00)
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(12:30)
1:30
( ชั่วโมง )
15.63
13.6

( USD )
เมืองกระบี่
Kongka Pier
(11:30)
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(13:45)
2:15
( ชั่วโมง )
13.53
11.5

( USD )
เมืองกระบี่
ท่าเรือคลองจิหลาด
(11:30)
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(13:45)
2:15
( ชั่วโมง )
13.53
11.5

( USD )
เมืองกระบี่
Kongka Pier
(14:00)
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(16:15)
2:15
( ชั่วโมง )
13.53
11.5

( USD )
เมืองกระบี่
ท่าเรือคลองจิหลาด
(14:00)
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(16:15)
2:15
( ชั่วโมง )
13.53
11.5

( USD )

ถึง เกาะหลีเป๊ะ

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เมืองกระบี่
Krabi Town: Arunsiri Travel & Tour
(06:30)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(13:00)
6:30
( ชั่วโมง )
33.06
28.1

( USD )

ถึง เกาะสมุย

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เมืองกระบี่
Krabi Town: Thunglong Road
(07:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(10:55)
3:55
( ชั่วโมง )
21.04
17.46

( USD )
เมืองกระบี่
Krabi Town: Thunglong Road
(09:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:15)
4:15
( ชั่วโมง )
21.04
17.46

( USD )
เมืองกระบี่
Krabi Town: Krabi Sea Pearl
(11:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:30)
5:00
( ชั่วโมง )
13.53
11.5

( USD )
เมืองกระบี่
Krabi Town: Thunglong Road
(12:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(17:15)
4:45
( ชั่วโมง )
21.04
17.46

( USD )

ถึง เกาะพะงัน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เมืองกระบี่
Krabi Town: Thunglong Road
(07:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(11:45)
4:45
( ชั่วโมง )
24.05
19.96

( USD )
เมืองกระบี่
Krabi Town: Thunglong Road
(09:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(14:00)
5:00
( ชั่วโมง )
24.05
19.96

( USD )
เมืองกระบี่
Krabi Town: Krabi Sea Pearl
(11:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:30)
7:00
( ชั่วโมง )
16.53
14.05

( USD )
เมืองกระบี่
Krabi Town: Thunglong Road
(12:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:00)
5:30
( ชั่วโมง )
27.05
22.45

( USD )

ถึง เกาะเต่า

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เมืองกระบี่
Krabi Town: Thunglong Road
(07:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(14:15)
7:15
( ชั่วโมง )
30.06
24.95

( USD )
เมืองกระบี่
Krabi Town: Thunglong Road
(12:30)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(19:15)
6:45
( ชั่วโมง )
30.06
24.95

( USD )

ถึง Koh Jum

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เมืองกระบี่
Kongka Pier
(11:30)
Koh Jum
Beach Jetty
(12:30)
1:00
( ชั่วโมง )
13.53
11.5

( USD )

ถึง สตูล

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เมืองกระบี่
Krabi Town: Arunsiri Travel & Tour
(06:30)
สตูล
Pakbara Pier
(11:30)
5:00
( ชั่วโมง )
15.03
13.53

( USD )

ถึง Koh Pu

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เมืองกระบี่
Kongka Pier
(11:30)
Koh Pu
Beach Jetty
(12:30)
1:00
( ชั่วโมง )
13.53
11.5

( USD )

ถึง Koh Tarutao

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เมืองกระบี่
Krabi Town: Arunsiri Travel & Tour
(06:30)
Koh Tarutao
Koh Tarutao Pier
(12:30)
6:00
( ชั่วโมง )
27.05
24.35

( USD )

มาทำความรู้จักเมืองกระบี่ด้วยกัน


เมืองกระบี่เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีประชากรประมาณ 25,000 คน อยู่ค่อนไปทางเหนือของทะเลอันดามัน เมืองนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นกันเอง ชวนให้นักเดินทางต้องแวะเวียนไปช็อปปิ้งและหาของอร่อยๆ ทาน อีกอย่างที่ห้ามพลาดคือ เมื่อไปถึงที่นี่แล้วต้องมองหารูปปั้นลิงที่ถือสัญญาณไฟจราจรไว้ด้วย ที่นี่มีตลาดมากมายให้เลือกซื้อของ ตลอดจนผลิตภัณฑ์งานทำมือที่ราคาไม่แพง และเพราะอยู่ริมน้ำ อาหารทะเลจึงราคาไม่แพงแถมสดอีกด้วย!

ข้อมูลเมืองกระบี่


 • เลือกซื้อของ

  เนื่องจากเมืองกระบี่อยู่ห่างจากบริเวณชายหาดที่หรูหราราคาแพง จึงสามารถหาซื้อของตามราคาท้องถิ่นได้ไม่ยาก อาหารและเครื่องดื่มของที่นี่มีราคาถูกกว่าและอาจมีให้เลือกมากกว่าด้วยซ้ำไป ในช่วงสุดสับดาห์มี “ตลาดนัดคนเดิน” ที่เปิดระหว่าง 5 โมงเย็นถึง 4 ทุ่ม ของที่ขายเป็นพวกงานศิลปะและงานประดิษฐ์ของคนในท้องถิ่นในราคาน่าซื้อ หรือหากท่านต้องการช็อปของกินของใช้ก่อนที่จะไปเยี่ยมเยียนเกาะอื่นๆ ที่นี่ก็มีห้างใหญ่ๆ สองสามแห่งให้ท่านได้เลือกซื้ออย่างสบายใจ

 • ร้านอาหาร

  ในตัวเมืองกระบี่ร้านอาหารหลากหลายสไตล์ให้เลือกทานทั้งไทยและเทศ มีตลาดที่เปิดทั้งวันและโต้รุ่งให้เลือกหาของกินกันอย่างจุใจ อาหารทะเลของที่นี่ก็สดไม่แพ้ริมหาด ในช่วงกลางวันมีทั้งร้านอาหารแบรนด์ดังไปจนถึงร้านก๋วยเตี๋ยวข้างถนนที่เปิดให้ท่านได้เลือกมากมาย ยิ่งพอตกเย็นก็ยิ่งมีตัวเลือกเยอะขึ้นไปอีกโดยเฉพาะที่ตลาดโต้รุ่ง ทั้งราคาถูกและรสชาติบาดใจ!

 • “เขาขนาบ”

  เขาขนาบเป็นภูเขาหินปูนสูงเป็นร้อยเมตรและเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของจังหวัดกระบี่ เขาขนาบเป็นเขาสองลูกที่ตั้งขนาบแม่น้ำ นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือคายัคเข้าไปชมหินงอกและหินย้อยที่อยู่ภายในถ้ำ หรือจะปีนขึ้นไปชมเขาก็ได้ บริเวณใกล้ๆ เป็นหมู่บ้านชาวประมง เกาะกลาง ที่ท่านสามารถเลือกซื้ออุปกรณ์เครื่องมือและงานศิลปะท้องถิ่นที่มีให้เลือกอย่างหลากหลาย

 • เดินเล่นริมน้ำ

  ตกบ่าย ท่านสามารถใช้เวลาไปเดินเล่นตามทางเดินจากท่าเรือเจ้าฟ้าไปยังสวนธารา ตลอดเส้นทางก็มีของกินให้เลือกกันอย่างอิ่มอร่อย ตลอดเส้นทางเดิน มีกิจกรรมให้เลือกมากมาย ถ้าแรงเยอะหน่อยก็สามารถจ๊อกกิ้งไปรอบๆ หรือตีเทนนิสก็ได้ หรือจะดื่มด่ำกับความเงียบสงบด้วยการหาหนังสือดีๆ มาอ่านสักเล่มหรือนั่งดูเรือแล่นไปมา หรือจะเป็นสไตล์เด็กๆ ด้วยการเรียนรู้อักษรไทยในสนามเด็กเล่น

แกลเลอรี่

 • ออกจาก :
 • ไปยัง :
 • วันที่ออกเดินทาง :
 • วันที่เดินทางกลับ :
 • ผู้ใหญ่ (9+) :
 • เด็ก (2-9) :
 • ทารก (0-2) :
 • บัตรวีซ่าการ์ด  บัตรมาสเตอร์การ์ด  PAYPAL  เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์ รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
ข้อมูลรถรับ-ส่ง
บริการลูกค้า
5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจอง

เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
 • ตรัง
  ตรังเป็นจังหวัดที่เหมือนเป็นขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ของประเทศไทย...
  อ่านเพิ่มเติม

งานหรือเทศกาลที่กำลังจะมาถึง
ข่าวล่าสุด
 • Visa
 • Master Card
 • American Express
 • รับรองโดย Paypal
 • รับประกันความปลอดภัยโดย Paypal
 • รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
 • เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์
We use cookies to provide a personalized experience for our users. Read more from our Cookie Policy.