เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์

จุดหมายปลายทาง: ภูเก็ต

การเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ภูเก็ต จากภูเก็ตไปกระบี่, เกาะพีพี, หลีเป๊ะ และเส้นทางอื่นๆ
 
เรือเฟอร์รี่ภูเก็ตออกเดินทางหลายเที่ยวทั้งขาเข้าและขาออกโดยมากจะเป็นการเดินทางจากท่าเรือรัษฎา ยกเว้นบางเที่ยวที่เดินทางระหว่างภูเก็ตและเกาะพีพีโดยใช้ท่าเรือซีแองเจิล... อ่านเพิ่มเติม

ตารางเวลาเดินเรือไปยัง: ภูเก็ต

จาก พีพี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(11:00)
3:30
( ชั่วโมง )
24.05
12.03

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(11:00)
3:30
( ชั่วโมง )
30.07
25.56

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(11:00)
2:00
( ชั่วโมง )
22.55
9.02

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(11:00)
2:00
( ชั่วโมง )
30.07
25.56

( USD )
ภูเก็ต
Numchai Pier (Visit Panwa)
(11:00)
2:00
( ชั่วโมง )
18.04
9.02

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(10:30)
1:00
( ชั่วโมง )
30.07
26.46

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(10:15)
0:45
( ชั่วโมง )
28.56
23.71

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(13:00)
2:00
( ชั่วโมง )
22.55
9.02

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(13:00)
2:00
( ชั่วโมง )
30.07
25.56

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(13:45)
0:45
( ชั่วโมง )
28.56
24.28

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(16:30)
3:00
( ชั่วโมง )
24.05
12.03

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(14:30)
1:00
( ชั่วโมง )
30.07
26.46

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(14:30)
1:00
( ชั่วโมง )
27.06
25.71

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(16:30)
3:00
( ชั่วโมง )
30.07
25.56

( USD )
ภูเก็ต
Numchai Pier (Visit Panwa)
(16:00)
2:00
( ชั่วโมง )
18.04
9.02

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(16:30)
2:00
( ชั่วโมง )
22.55
10.15

( USD )
2:00
( ชั่วโมง )
18.04
10.82

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(16:30)
2:00
( ชั่วโมง )
30.07
25.56

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(17:30)
2:00
( ชั่วโมง )
18.04
12.27

( USD )

จาก เกาะลันตา

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(08:00)
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(11:00)
3:00
( ชั่วโมง )
33.07
20.84

( USD )
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(08:00)
ภูเก็ต
Numchai Pier (Visit Panwa)
(11:00)
3:00
( ชั่วโมง )
30.07
21.05

( USD )
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(09:00)
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(10:30)
1:30
( ชั่วโมง )
45.1
39.69

( USD )
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(09:00)
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(10:15)
1:15
( ชั่วโมง )
49.61
42.17

( USD )
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(13:00)
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(14:30)
1:30
( ชั่วโมง )
45.1
39.69

( USD )
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(13:00)
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(14:30)
1:30
( ชั่วโมง )
45.1
39.69

( USD )
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(13:00)
ภูเก็ต
Numchai Pier (Visit Panwa)
(16:00)
3:00
( ชั่วโมง )
30.07
21.05

( USD )
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(13:30)
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(17:15)
3:45
( ชั่วโมง )
27.06
22.19

( USD )

จาก เมืองกระบี่

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เมืองกระบี่
ท่าเรือคลองจิหลาด
(09:00)
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(16:30)
7:30
( ชั่วโมง )
33.07
19.84

( USD )
เมืองกระบี่
ท่าเรือคลองจิหลาด
(10:30)
ภูเก็ต
Numchai Pier (Visit Panwa)
(16:00)
5:30
( ชั่วโมง )
30.07
22.55

( USD )

จาก อ่าวนาง

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(17:15)
2:15
( ชั่วโมง )
21.05
17.26

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(17:15)
2:15
( ชั่วโมง )
21.05
17.26

( USD )

จาก ไร่เล

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ไร่เล
อ่าวไร่เล
(15:15)
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(17:15)
2:00
( ชั่วโมง )
21.05
17.26

( USD )
ไร่เล
อ่าวไร่เล
(15:15)
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(17:15)
2:00
( ชั่วโมง )
21.05
17.26

( USD )

จาก เกาะหลีเป๊ะ

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(09:00)
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(14:30)
5:30
( ชั่วโมง )
102.22
92

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(09:00)
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(14:30)
5:30
( ชั่วโมง )
90.2
83.88

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(10:30)
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(17:30)
7:00
( ชั่วโมง )
72.16
61.33

( USD )

จาก เกาะไหง

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะไหง
บีช เจ็ตตี้
(11:30)
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(14:30)
3:00
( ชั่วโมง )
64.64
58.18

( USD )
เกาะไหง
บีช เจ็ตตี้
(13:45)
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(16:45)
3:00
( ชั่วโมง )
54.12
46

( USD )

จาก เกาะมุก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะมุก
Koh Mook Pier
(11:00)
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(14:30)
3:30
( ชั่วโมง )
72.16
64.94

( USD )
เกาะมุก
Koh Mook Pier
(13:15)
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(16:45)
3:30
( ชั่วโมง )
54.12
46

( USD )

จาก เกาะสมุย

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
Bangrak Pier
(09:00)
ภูเก็ต
New Bus Station, Terminal 2
(16:30)
7:30
( ชั่วโมง )
18.04
16.6

( USD )

จาก เกาะกระดาน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะกระดาน
บีช เจ็ตตี้
(10:45)
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(14:30)
3:45
( ชั่วโมง )
79.67
71.71

( USD )
เกาะกระดาน
บีช เจ็ตตี้
(13:30)
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(16:45)
3:15
( ชั่วโมง )
54.12
46

( USD )

จาก เกาะพะงัน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:00)
ภูเก็ต
New Bus Station, Terminal 2
(16:00)
8:00
( ชั่วโมง )
22.55
20.29

( USD )

จาก ตรัง

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(16:45)
3:45
( ชั่วโมง )
54.12
46

( USD )

จาก เกาะเต่า

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:30)
ภูเก็ต
New Bus Station, Terminal 2
(16:00)
9:30
( ชั่วโมง )
27.06
24.89

( USD )

จาก Koh Bulon

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Bulon
Koh Bulon
(10:00)
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(14:30)
4:30
( ชั่วโมง )
93.2
85.75

( USD )
Koh Bulon
Koh Bulon
(10:45)
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(15:30)
4:45
( ชั่วโมง )
79.67
71.71

( USD )

ตารางเวลาเดินเรือจาก: ภูเก็ต

ถึง พีพี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(08:00)
1:00
( ชั่วโมง )
28.56
27.13

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(08:30)
3:00
( ชั่วโมง )
24.05
12.03

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(08:30)
2:00
( ชั่วโมง )
22.55
11.27

( USD )
2:00
( ชั่วโมง )
18.04
10.82

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(08:30)
2:00
( ชั่วโมง )
18.04
10.46

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(08:30)
1:00
( ชั่วโมง )
30.07
26.46

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(08:30)
1:00
( ชั่วโมง )
27.06
25.71

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(08:30)
2:00
( ชั่วโมง )
30.07
25.56

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(08:30)
3:00
( ชั่วโมง )
30.07
25.56

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(09:00)
0:45
( ชั่วโมง )
28.56
24.28

( USD )
ภูเก็ต
Numchai Pier (Visit Panwa)
(11:00)
2:00
( ชั่วโมง )
18.04
8.48

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(11:00)
2:00
( ชั่วโมง )
18.04
12.27

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(12:20)
2:00
( ชั่วโมง )
22.55
11.27

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(12:20)
2:00
( ชั่วโมง )
30.07
25.56

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(12:30)
1:00
( ชั่วโมง )
30.07
26.46

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(13:30)
3:00
( ชั่วโมง )
24.05
12.03

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(13:30)
2:00
( ชั่วโมง )
22.55
9.02

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(13:30)
2:00
( ชั่วโมง )
18.04
10.46

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(13:30)
2:00
( ชั่วโมง )
30.07
25.56

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(13:30)
3:00
( ชั่วโมง )
30.07
25.56

( USD )
ภูเก็ต
Numchai Pier (Visit Panwa)
(15:00)
2:00
( ชั่วโมง )
18.04
8.48

( USD )

ถึง เกาะลันตา

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(08:00)
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(10:00)
2:00
( ชั่วโมง )
45.1
38.33

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(08:30)
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(13:00)
4:30
( ชั่วโมง )
33.07
20.5

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(08:30)
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(12:45)
4:15
( ชั่วโมง )
27.06
22.19

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(08:30)
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(12:30)
4:00
( ชั่วโมง )
30.07
21.05

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(08:30)
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(10:00)
1:30
( ชั่วโมง )
45.1
41.94

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(08:30)
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(10:00)
1:30
( ชั่วโมง )
45.1
39.69

( USD )
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(12:30)
4:00
( ชั่วโมง )
36.08
25.26

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(09:00)
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(10:15)
1:15
( ชั่วโมง )
49.61
42.17

( USD )
ภูเก็ต
Numchai Pier (Visit Panwa)
(11:00)
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(16:00)
5:00
( ชั่วโมง )
30.07
20.44

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(12:30)
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(14:00)
1:30
( ชั่วโมง )
45.1
40.59

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(13:30)
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(16:30)
3:00
( ชั่วโมง )
33.07
20.5

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(13:30)
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(16:30)
3:00
( ชั่วโมง )
30.07
21.05

( USD )

ถึง เมืองกระบี่

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(08:30)
เมืองกระบี่
ท่าเรือคลองจิหลาด
(17:30)
9:00
( ชั่วโมง )
33.07
21.5

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(08:30)
เมืองกระบี่
ท่าเรือคลองจิหลาด
(17:00)
8:30
( ชั่วโมง )
30.07
21.65

( USD )
เมืองกระบี่
ท่าเรือคลองจิหลาด
(17:30)
9:00
( ชั่วโมง )
36.08
25.26

( USD )
ภูเก็ต
Numchai Pier (Visit Panwa)
(11:00)
เมืองกระบี่
ท่าเรือคลองจิหลาด
(15:45)
4:45
( ชั่วโมง )
30.07
21.95

( USD )

ถึง อ่าวนาง

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(08:30)
2:00
( ชั่วโมง )
21.05
17.26

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(08:30)
8:30
( ชั่วโมง )
30.07
24.05

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(08:30)
2:00
( ชั่วโมง )
21.05
17.26

( USD )
8:30
( ชั่วโมง )
36.08
25.26

( USD )
ภูเก็ต
Numchai Pier (Visit Panwa)
(11:00)
6:00
( ชั่วโมง )
30.07
25.56

( USD )

ถึง ไร่เล

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(08:30)
ไร่เล
อ่าวไร่เล
(10:45)
2:15
( ชั่วโมง )
21.05
17.26

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(08:30)
ไร่เล
อ่าวไร่เล
(10:45)
2:15
( ชั่วโมง )
21.05
17.26

( USD )
ไร่เล
อ่าวไร่เล
(16:45)
8:15
( ชั่วโมง )
36.08
25.26

( USD )
ภูเก็ต
Numchai Pier (Visit Panwa)
(11:00)
ไร่เล
อ่าวไร่เล
(17:00)
6:00
( ชั่วโมง )
30.07
25.56

( USD )

ถึง เกาะหลีเป๊ะ

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(08:00)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(13:30)
5:30
( ชั่วโมง )
72.16
61.33

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(08:30)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(13:30)
5:00
( ชั่วโมง )
102.22
93.02

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(08:30)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(13:30)
5:00
( ชั่วโมง )
90.2
82.98

( USD )

ถึง เกาะไหง

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(08:30)
เกาะไหง
บีช เจ็ตตี้
(11:10)
2:40
( ชั่วโมง )
64.64
58.82

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(09:00)
เกาะไหง
บีช เจ็ตตี้
(11:15)
2:15
( ชั่วโมง )
54.12
46

( USD )

ถึง ลังกาวี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(08:00)
ลังกาวี
Telaga Harbour
(18:00)
9:00
( ชั่วโมง )
105.23
89.45

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(08:30)
ลังกาวี
Telaga Harbour
(18:30)
9:00
( ชั่วโมง )
138.3
128.62

( USD )

ถึง เกาะมุก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(08:00)
เกาะมุก
Koh Mook Pier
(11:45)
3:45
( ชั่วโมง )
54.12
46

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(08:30)
เกาะมุก
Koh Mook Pier
(11:20)
2:50
( ชั่วโมง )
72.16
64.94

( USD )

ถึง เกาะสมุย

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ภูเก็ต
วิชิต
(10:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(17:15)
7:15
( ชั่วโมง )
30.07
21.65

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(17:15)
7:15
( ชั่วโมง )
30.07
24.95

( USD )

ถึง เกาะกระดาน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(08:00)
เกาะกระดาน
บีช เจ็ตตี้
(11:30)
3:30
( ชั่วโมง )
54.12
46

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(08:30)
เกาะกระดาน
บีช เจ็ตตี้
(11:35)
3:05
( ชั่วโมง )
79.67
72.5

( USD )

ถึง เกาะพะงัน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ภูเก็ต
New Bus Station, Terminal 2
(09:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(17:00)
8:00
( ชั่วโมง )
22.55
20.29

( USD )
ภูเก็ต
วิชิต
(10:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:00)
8:00
( ชั่วโมง )
36.08
25.98

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:00)
8:00
( ชั่วโมง )
36.08
29.95

( USD )

ถึง ตรัง

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(08:00)
4:00
( ชั่วโมง )
58.63
49.83

( USD )

ถึง เกาะเต่า

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ภูเก็ต
New Bus Station, Terminal 2
(09:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(18:30)
9:30
( ชั่วโมง )
27.06
24.89

( USD )
ภูเก็ต
วิชิต
(10:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(19:15)
9:15
( ชั่วโมง )
39.09
29.31

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(19:15)
9:15
( ชั่วโมง )
39.09
32.44

( USD )

ถึง Koh Bulon

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(08:30)
Koh Bulon
Koh Bulon
(12:35)
4:05
( ชั่วโมง )
93.2
83.88

( USD )

ภาพรวมของภูเก็ต


ภูเก็ต เป็นเกาะที่สวยงามสมกับที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งท้องทะเลอันดามัน” ด้วยความกว้าง 21 กม. และยาว 48 กม. ทำให้ภูเก็ตเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีชื่อที่สุดในประเทศไทย เพราะความสวยใสของน้ำทะเลสีคราม หาดทรายสีขาวเนียนและภูมิทัศน์ที่โค้งมน ประกอบกับความหลากหลายของโรงแรมและรีสอร์ทมากมาย ทำให้ภูเก็ตเป็นจุดหมายที่หลายคนอยากมาเยือน ไม่ใช่เท่านั้น ภูเก็ตยังมีแหล่งท่องเที่ยวในเมืองที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น ถนนสายย้อนอดีตสไตล์ชิโน-โปรตุเกส บวกกับเมนูอาหารไทยและเทศที่น่าลิ้มลอง พร้อมกับบรรยากาศต้อนรับแบบภูเก็ต รับรองว่าการได้ท่องเที่ยวรอบภูเก็ตจะเป็นความทรงจำยอดเยี่ยมที่ไม่อาจรู้ลืม! ตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในการเดินทางทั้งขาออกและขาเข้าจากภูเก็ตก็คือ การโดยสารเรือเฟอร์รี่ มาสัมผัสกับบริการลูกค้าอันน่าประทับใจได้ที่ Phuketferry.com

ไฮไลท์ประจำภูเก็ต


 • ทัวร์รอบเมือง

  ยานพาหนะสีแดงที่เรียกกันว่า “ตุ๊กตุ๊ก” มีให้เห็นกันมากมายตามจุดท่องเที่ยวต่างๆ และแน่นอนงานนี้ต้องอาศัยความสามารถส่วนตัวในการต่อรองราคา! สำหรับชาวต่างชาติ อาจต้องขอลดลงไปสักครึ่งหนึ่งของราคาที่คนขับบอก (เช่นไปหาดป่าตอง ราคาควรอยู่ที่ 400 บาท) หรือถ้าจะประหยัดก็ไปรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง แต่ถ้าใจกล้ากว่านั้น ก็เช่ารถมอเตอร์ไซค์ขับเองได้เพื่อความสะดวกในการแวะเวียนจุดท่องเที่ยวต่างๆ – ที่สำคัญอย่าลืมสวมหมวกกันน็อค!

 • บูกิ๊ต!

  คำว่า “ภูเก็ต” มาจากคำในภาษามาเลย์ด้านบนคือ “บูกิ๊ต” แปลว่า “ภูเขา” ซึ่งถ้าลองสังเกตดูดีๆ ก็จะเห็นว่า 70% ของเกาะนี้เป็นภูเขาจริงๆ ทำให้เหมาะมากสำหรับการท่องเที่ยวแบบผจญภัย เช่น ขับรถ ATV ขี่ช้าง หรือนั่งเคเบิล! นอกจากนั้นภูเก็ตยังมีจุดชมวิวสวยๆ มากมายให้ท่านไว้ชมดวงอาทิตย์ตกดินกัน (3 ที่ดังๆ ได้แก่ แหลมพรหมเทพ จุดชมวิวกะตะและเขาขาด)

 • วัฒนธรรม

  เมื่อท่านอยู่ในภูเก็ต ท่านจะสัมผัสได้กับบรรยากาศการต้อนรับที่อบอุ่นแบบไทยๆ รอยยิ้มและการทักทายแบบไทยคือการ “ไหว้” ที่นี่เป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมที่หลากหลาย สังเกตได้จากตึกรามบ้านช่องสไตล์ชิโน-โปรตุเกส ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากชาวจีนในสมัยศตวรรษที่ 19 ซึ่งเป็นยุคทองของการทำเหมืองแร่ รวมทั้งวัฒนธรรมจากคนไทยในจังหวัดอื่นๆ ที่มาตั้งรกรากและเก็บเกี่ยวรายได้ที่เป็นผลมาจากธุรกิจการท่องเที่ยวในภูเก็ต

 • ชายหาด

  ที่นี่มีชายหาดที่เต็มไปด้วยทรายสีขาวและน้ำทะเลฟองฟู่ ใครที่ชอบเฮฮาก็ไปหาดป่าตอง หรือหาดกะตะ วิวสวยๆ ก็หาดในหาน หาดยาวๆ ก็ต้องไปกะรน หรือชอบที่สงบๆ ก็ต้องขึ้นไปทิศเหนือของเกาะคือ หาดในยางใกล้ๆ สนามบิน หากท่านมีวิญญาณของนักสำรวจก็ต้องลุยไปกับมอเตอร์ไซค์ เพราะยังมีหาดเล็กๆ ที่ซ่อนอยู่อีกมากมายให้ท่านได้ค้นหา!

แกลเลอรี่

 • ออกจาก :
 • ไปยัง :
 • วันที่ออกเดินทาง :
 • วันที่เดินทางกลับ :
 • ผู้ใหญ่ (9+) :
 • เด็ก (2-9) :
 • ทารก (0-2) :
 • บัตรวีซ่าการ์ด  บัตรมาสเตอร์การ์ด  PAYPAL  เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์ รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
ข้อมูลรถรับ-ส่ง
บริการลูกค้า
5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจอง

เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
 • เกาะลันตา
  เกาะลันตาเป็นเกาะที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่เป็นคู่รัก...
  อ่านเพิ่มเติม

 • ตรัง
  ตรังเป็นจังหวัดที่เหมือนเป็นขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ของประเทศไทย...
  อ่านเพิ่มเติม

งานหรือเทศกาลที่กำลังจะมาถึง
ข่าวล่าสุด
 • Visa
 • Master Card
 • American Express
 • รับรองโดย Paypal
 • รับประกันความปลอดภัยโดย Paypal
 • รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
 • เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์
We use cookies to provide a personalized experience for our users. Read more from our Cookie Policy.