เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์

จุดหมายปลายทาง: เกาะหลีเป๊ะ

เดินทางด้วยเฟอร์รี่ทั้งขาเข้าขาออกจากเกาะหลีเป๊ะ ไปลังกาวี เกาะภูเก็ต เกาะพีพี และอื่นๆ อีกมาก
 
การเดินทางด้วยเฟอร์รี่ทั้งขาเข้าขาออกจากเกาะหลีเป๊ะเป็นประสบการณ์ที่สุดประทับใจ ลองนึกภาพทิวทัศน์ทางทะเลที่งดงาม ฟองคลื่นของมหาสมุทร ภาพเกาะน้อย เกาะใหญ่ที่รายล้อม... อ่านเพิ่มเติม

ตารางเวลาเดินเรือไปยัง: เกาะหลีเป๊ะ

จาก พีพี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(13:30)
4:00
( ชั่วโมง )
66.64
56.64

( USD )

จาก ภูเก็ต

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(08:30)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(13:30)
5:00
( ชั่วโมง )
102.98
89.6

( USD )

จาก เกาะลันตา

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(09:00)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(15:00)
6:00
( ชั่วโมง )
39.38
33.86

( USD )
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(10:30)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(13:30)
3:00
( ชั่วโมง )
57.55
46.04

( USD )
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(10:30)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(13:30)
3:00
( ชั่วโมง )
57.55
48.92

( USD )

จาก เมืองกระบี่

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เมืองกระบี่
Krabi Town: Arunsiri Travel & Tour
(06:30)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(13:00)
6:30
( ชั่วโมง )
33.32
28.32

( USD )

จาก อ่าวนาง

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
อ่าวนาง
Ao Nang
(06:00)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(13:00)
7:00
( ชั่วโมง )
34.83
29.61

( USD )

จาก เกาะไหง

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะไหง
บีช เจ็ตตี้
(11:00)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(13:30)
2:30
( ชั่วโมง )
48.46
45.56

( USD )
เกาะไหง
บีช เจ็ตตี้
(11:10)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(13:30)
2:20
( ชั่วโมง )
48.46
45.56

( USD )

จาก ลังกาวี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ลังกาวี
Telaga Harbour
(09:30)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(10:00)
1:30
( ชั่วโมง )
36.35
35.26

( USD )
ลังกาวี
Kuah Jetty
(09:30)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(13:00)
4:30
( ชั่วโมง )
42.41
40.71

( USD )
ลังกาวี
Kuah Jetty
(09:45)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(10:15)
1:30
( ชั่วโมง )
30.29
27.26

( USD )
ลังกาวี
Kuah Jetty
(09:45)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(10:15)
1:30
( ชั่วโมง )
30.29
24.23

( USD )
ลังกาวี
Telaga Harbour
(14:30)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(15:00)
1:30
( ชั่วโมง )
36.35
35.26

( USD )
ลังกาวี
Kuah Jetty
(14:30)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(15:00)
1:30
( ชั่วโมง )
30.29
24.23

( USD )
ลังกาวี
Kuah Jetty
(14:30)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(15:00)
1:30
( ชั่วโมง )
30.29
26.65

( USD )

จาก เกาะมุก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะมุก
Koh Mook Pier
(11:20)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(13:30)
2:10
( ชั่วโมง )
42.41
38.16

( USD )
เกาะมุก
บีช เจ็ตตี้
(11:30)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(13:30)
2:00
( ชั่วโมง )
42.41
38.16

( USD )
เกาะมุก
บีช เจ็ตตี้
(11:30)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(13:30)
2:00
( ชั่วโมง )
42.41
38.16

( USD )

จาก เกาะกระดาน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะกระดาน
บีช เจ็ตตี้
(11:35)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(13:30)
1:55
( ชั่วโมง )
42.41
39.44

( USD )
เกาะกระดาน
บีช เจ็ตตี้
(11:40)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(13:30)
1:50
( ชั่วโมง )
42.41
40.28

( USD )
เกาะกระดาน
บีช เจ็ตตี้
(11:40)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(13:30)
1:50
( ชั่วโมง )
42.41
38.16

( USD )

จาก ตรัง

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ตรัง
Trang City
(08:30)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(13:00)
4:30
( ชั่วโมง )
24.23
20.6

( USD )
ตรัง
Trang Airport
(09:30)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(13:00)
3:30
( ชั่วโมง )
27.26
23.17

( USD )

จาก หาดใหญ่

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
หาดใหญ่
Hat Yai City
(08:00)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(13:00)
5:00
( ชั่วโมง )
24.23
20.6

( USD )
หาดใหญ่
Hat Yai Airport
(08:30)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(13:00)
4:30
( ชั่วโมง )
27.26
23.17

( USD )
หาดใหญ่
Hat Yai Airport
(09:30)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(13:00)
3:30
( ชั่วโมง )
27.26
23.17

( USD )
หาดใหญ่
Hat Yai Airport
(09:30)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(13:00)
3:30
( ชั่วโมง )
27.26
23.17

( USD )
หาดใหญ่
Hat Yai City
(10:00)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(15:00)
5:00
( ชั่วโมง )
24.23
20.6

( USD )
หาดใหญ่
Hat Yai Airport
(11:00)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(15:00)
4:00
( ชั่วโมง )
27.26
23.17

( USD )
หาดใหญ่
Hat Yai Airport
(11:30)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(15:00)
3:30
( ชั่วโมง )
27.26
23.17

( USD )
หาดใหญ่
Hat Yai City
(12:00)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(17:00)
5:00
( ชั่วโมง )
24.23
20.6

( USD )
หาดใหญ่
Hat Yai Airport
(13:00)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(17:00)
4:00
( ชั่วโมง )
27.26
23.17

( USD )

จาก สตูล

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
สตูล
Pakbara Pier
(09:30)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(11:00)
1:30
( ชั่วโมง )
18.17
15.08

( USD )
สตูล
Pakbara Pier
(09:30)
เกาะหลีเป๊ะ
Sunrise Beach
(11:00)
1:30
( ชั่วโมง )
18.17
15.08

( USD )
สตูล
Pakbara Pier
(09:30)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(11:00)
1:30
( ชั่วโมง )
19.69
14.77

( USD )
สตูล
Pakbara Pier
(09:30)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(11:00)
1:30
( ชั่วโมง )
19.69
14.77

( USD )
สตูล
Pakbara Pier
(09:30)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(11:00)
1:30
( ชั่วโมง )
19.69
14.77

( USD )
สตูล
Pakbara Pier
(11:30)
เกาะหลีเป๊ะ
บีช เจ็ตตี้
(13:30)
2:00
( ชั่วโมง )
18.17
15.08

( USD )
สตูล
Pakbara Pier
(11:30)
เกาะหลีเป๊ะ
Sunrise Beach
(13:00)
1:30
( ชั่วโมง )
18.17
15.08

( USD )
สตูล
Pakbara Pier
(11:30)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(13:00)
1:30
( ชั่วโมง )
18.17
15.08

( USD )
สตูล
Pakbara Pier
(11:30)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(13:00)
1:30
( ชั่วโมง )
19.69
14.77

( USD )
สตูล
Pakbara Pier
(11:30)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(12:45)
1:15
( ชั่วโมง )
19.69
14.77

( USD )
สตูล
Pakbara Pier
(11:45)
เกาะหลีเป๊ะ
บีช เจ็ตตี้
(13:15)
1:30
( ชั่วโมง )
18.17
15.08

( USD )
สตูล
Pakbara Pier
(13:30)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(15:00)
1:30
( ชั่วโมง )
18.17
15.08

( USD )
สตูล
Pakbara Pier
(13:30)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(15:00)
1:30
( ชั่วโมง )
19.69
14.77

( USD )
สตูล
Pakbara Pier
(13:30)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(14:30)
1:00
( ชั่วโมง )
19.69
14.77

( USD )
สตูล
Pakbara Pier
(13:30)
เกาะหลีเป๊ะ
บีช เจ็ตตี้
(15:00)
1:30
( ชั่วโมง )
18.17
15.08

( USD )
สตูล
Pakbara Pier
(13:30)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(14:30)
1:00
( ชั่วโมง )
19.69
14.77

( USD )
สตูล
Pakbara Pier
(15:00)
เกาะหลีเป๊ะ
บีช เจ็ตตี้
(16:30)
1:30
( ชั่วโมง )
18.17
15.08

( USD )
สตูล
Pakbara Pier
(15:30)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(17:00)
1:30
( ชั่วโมง )
18.17
15.08

( USD )
สตูล
Pakbara Pier
(15:30)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(17:00)
1:30
( ชั่วโมง )
19.69
14.77

( USD )
สตูล
Pakbara Pier
(15:30)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(16:30)
1:00
( ชั่วโมง )
19.69
14.77

( USD )
สตูล
Pakbara Pier
(15:30)
เกาะหลีเป๊ะ
Sunrise Beach
(17:00)
1:30
( ชั่วโมง )
18.17
15.08

( USD )
สตูล
Pakbara Pier
(15:30)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(16:30)
1:00
( ชั่วโมง )
19.69
14.77

( USD )

จาก Koh Bulon

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Bulon
Koh Bulon
(12:30)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(13:30)
1:00
( ชั่วโมง )
18.17
16.9

( USD )
Koh Bulon
Koh Bulon
(12:30)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(13:30)
1:00
( ชั่วโมง )
18.17
16.72

( USD )
Koh Bulon
Koh Bulon
(12:35)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(13:30)
0:55
( ชั่วโมง )
18.17
16.54

( USD )

จาก Koh Tarutao

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Tarutao
Koh Tarutao Pier
(12:00)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(13:00)
1:00
( ชั่วโมง )
15.14
12.57

( USD )
Koh Tarutao
Koh Tarutao Pier
(12:00)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(13:00)
1:00
( ชั่วโมง )
19.69
16.34

( USD )
Koh Tarutao
Koh Tarutao Pier
(12:00)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(12:45)
0:45
( ชั่วโมง )
12.12
10.3

( USD )

ตารางเวลาเดินเรือจาก: เกาะหลีเป๊ะ

ถึง พีพี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(09:00)
4:30
( ชั่วโมง )
78.75
61.43

( USD )

ถึง ภูเก็ต

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(09:00)
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(14:30)
5:30
( ชั่วโมง )
102.98
80.33

( USD )

ถึง เกาะลันตา

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(09:00)
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(12:00)
3:00
( ชั่วโมง )
57.55
46.04

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(09:00)
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(12:00)
3:00
( ชั่วโมง )
57.55
48.92

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(09:30)
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(15:30)
6:00
( ชั่วโมง )
39.38
33.86

( USD )

ถึง เมืองกระบี่

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(09:30)
เมืองกระบี่
Krabi Town: Arunsiri Travel & Tour
(15:30)
6:00
( ชั่วโมง )
33.32
28.32

( USD )

ถึง อ่าวนาง

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(09:30)
อ่าวนาง
Ao Nang
(15:30)
6:00
( ชั่วโมง )
34.83
29.61

( USD )

ถึง เกาะไหง

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(09:00)
เกาะไหง
บีช เจ็ตตี้
(11:30)
2:30
( ชั่วโมง )
48.46
45.07

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(09:00)
เกาะไหง
บีช เจ็ตตี้
(11:30)
2:30
( ชั่วโมง )
48.46
45.07

( USD )

ถึง ลังกาวี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(09:30)
ลังกาวี
Kuah Jetty
(17:30)
7:00
( ชั่วโมง )
42.41
40.71

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(10:30)
ลังกาวี
Telaga Harbour
(13:00)
1:30
( ชั่วโมง )
36.35
35.26

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(11:00)
ลังกาวี
Kuah Jetty
(13:30)
1:30
( ชั่วโมง )
30.29
27.26

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(11:00)
ลังกาวี
Kuah Jetty
(13:30)
1:30
( ชั่วโมง )
30.29
27.26

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(11:00)
ลังกาวี
Kuah Jetty
(13:30)
1:30
( ชั่วโมง )
30.29
24.23

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(12:30)
ลังกาวี
Telaga Harbour
(13:00)
23:30
( ชั่วโมง )
36.35
35.26

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(15:45)
ลังกาวี
Kuah Jetty
(18:15)
1:30
( ชั่วโมง )
30.29
27.26

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(15:45)
ลังกาวี
Kuah Jetty
(18:15)
1:30
( ชั่วโมง )
30.29
24.23

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(16:00)
ลังกาวี
Telaga Harbour
(18:30)
1:30
( ชั่วโมง )
36.35
35.26

( USD )

ถึง เกาะมุก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(09:00)
เกาะมุก
Koh Mook Pier
(11:00)
2:00
( ชั่วโมง )
42.41
38.16

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(09:00)
เกาะมุก
บีช เจ็ตตี้
(11:00)
2:00
( ชั่วโมง )
42.41
38.16

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(09:00)
เกาะมุก
บีช เจ็ตตี้
(11:00)
2:00
( ชั่วโมง )
42.41
38.59

( USD )

ถึง เกาะกระดาน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(09:00)
เกาะกระดาน
บีช เจ็ตตี้
(10:45)
1:45
( ชั่วโมง )
42.41
40.28

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(09:00)
เกาะกระดาน
บีช เจ็ตตี้
(10:50)
1:50
( ชั่วโมง )
42.41
40.28

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(09:00)
เกาะกระดาน
บีช เจ็ตตี้
(10:50)
1:50
( ชั่วโมง )
42.41
38.16

( USD )

ถึง ตรัง

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(09:30)
ตรัง
Trang Airport
(13:30)
4:00
( ชั่วโมง )
27.26
23.17

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(09:30)
ตรัง
Trang City
(13:30)
4:00
( ชั่วโมง )
24.23
20.6

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Sunrise Beach
(09:30)
ตรัง
Trang Airport
(13:30)
4:00
( ชั่วโมง )
27.26
23.17

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Sunrise Beach
(09:30)
ตรัง
Trang City
(13:30)
4:00
( ชั่วโมง )
24.23
20.6

( USD )

ถึง หาดใหญ่

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะหลีเป๊ะ
Sunrise Beach
(09:30)
หาดใหญ่
Hat Yai Airport
(13:30)
4:00
( ชั่วโมง )
27.26
23.17

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(09:30)
หาดใหญ่
Hat Yai Airport
(13:30)
4:00
( ชั่วโมง )
27.26
23.17

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(09:30)
หาดใหญ่
Hat Yai City
(13:30)
4:00
( ชั่วโมง )
24.23
20.6

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Sunrise Beach
(09:30)
หาดใหญ่
Hat Yai City
(13:30)
4:00
( ชั่วโมง )
24.23
20.6

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(09:30)
หาดใหญ่
Hat Yai Airport
(13:00)
3:30
( ชั่วโมง )
27.26
23.17

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(11:30)
หาดใหญ่
Hat Yai Airport
(15:30)
4:00
( ชั่วโมง )
27.26
23.17

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(11:30)
หาดใหญ่
Hat Yai City
(15:30)
4:00
( ชั่วโมง )
24.23
20.6

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Sunrise Beach
(11:30)
หาดใหญ่
Hat Yai Airport
(15:30)
4:00
( ชั่วโมง )
27.26
23.17

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Sunrise Beach
(11:30)
หาดใหญ่
Hat Yai City
(15:30)
4:00
( ชั่วโมง )
24.23
20.6

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(11:30)
หาดใหญ่
Hat Yai Airport
(15:00)
3:30
( ชั่วโมง )
27.26
23.17

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(13:30)
หาดใหญ่
Hat Yai Airport
(17:30)
4:00
( ชั่วโมง )
27.26
23.17

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(13:30)
หาดใหญ่
Hat Yai City
(17:30)
4:00
( ชั่วโมง )
24.23
20.6

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Sunrise Beach
(13:30)
หาดใหญ่
Hat Yai Airport
(17:30)
4:00
( ชั่วโมง )
27.26
23.17

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Sunrise Beach
(13:30)
หาดใหญ่
Hat Yai City
(17:30)
4:00
( ชั่วโมง )
24.23
20.6

( USD )

ถึง สตูล

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(09:30)
สตูล
Pakbara Pier
(11:00)
1:30
( ชั่วโมง )
18.17
15.45

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Sunrise Beach
(09:30)
สตูล
Pakbara Pier
(11:00)
1:30
( ชั่วโมง )
18.17
15.99

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(09:30)
สตูล
Pakbara Pier
(11:00)
1:30
( ชั่วโมง )
18.17
15.99

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(09:30)
สตูล
Pakbara Pier
(11:00)
1:30
( ชั่วโมง )
19.69
16.73

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(09:30)
สตูล
Pakbara Pier
(10:45)
1:15
( ชั่วโมง )
19.69
15.75

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(09:30)
สตูล
Pakbara Pier
(10:30)
1:00
( ชั่วโมง )
19.69
15.75

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(09:30)
สตูล
Pakbara Pier
(10:45)
1:15
( ชั่วโมง )
19.69
15.75

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(09:30)
สตูล
Pakbara Pier
(10:30)
1:00
( ชั่วโมง )
19.69
15.75

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Sunrise Beach
(11:30)
สตูล
Pakbara Pier
(13:00)
1:30
( ชั่วโมง )
18.17
15.99

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(11:30)
สตูล
Pakbara Pier
(13:00)
1:30
( ชั่วโมง )
18.17
15.45

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(11:30)
สตูล
Pakbara Pier
(13:30)
2:00
( ชั่วโมง )
18.17
15.99

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(11:30)
สตูล
Pakbara Pier
(13:00)
1:30
( ชั่วโมง )
19.69
16.73

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(11:30)
สตูล
Pakbara Pier
(12:30)
1:00
( ชั่วโมง )
19.69
15.75

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(11:30)
สตูล
Pakbara Pier
(12:30)
1:00
( ชั่วโมง )
19.69
15.75

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(13:00)
สตูล
Pakbara Pier
(14:30)
1:30
( ชั่วโมง )
19.69
16.73

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(13:30)
สตูล
Pakbara Pier
(15:00)
1:30
( ชั่วโมง )
18.17
15.99

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(13:30)
สตูล
Pakbara Pier
(15:00)
1:30
( ชั่วโมง )
18.17
15.45

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(13:30)
สตูล
Pakbara Pier
(14:30)
1:00
( ชั่วโมง )
19.69
15.75

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Sunrise Beach
(13:30)
สตูล
Pakbara Pier
(15:00)
1:30
( ชั่วโมง )
18.17
15.99

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(13:30)
สตูล
Pakbara Pier
(14:30)
1:00
( ชั่วโมง )
19.69
15.75

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(16:00)
สตูล
Pakbara Pier
(17:30)
1:30
( ชั่วโมง )
18.17
15.99

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Sunrise Beach
(16:00)
สตูล
Pakbara Pier
(17:30)
1:30
( ชั่วโมง )
18.17
15.99

( USD )

ถึง Koh Bulon

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(09:00)
Koh Bulon
Koh Bulon
(10:00)
1:00
( ชั่วโมง )
18.17
15.63

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(09:00)
Koh Bulon
Koh Bulon
(10:00)
1:00
( ชั่วโมง )
18.17
15.99

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(09:00)
Koh Bulon
Koh Bulon
(10:00)
1:00
( ชั่วโมง )
18.17
16.72

( USD )

ถึง Koh Tarutao

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(09:30)
Koh Tarutao
Koh Tarutao Pier
(10:30)
1:00
( ชั่วโมง )
15.14
12.87

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(11:30)
Koh Tarutao
Koh Tarutao Pier
(12:30)
1:00
( ชั่วโมง )
19.69
16.73

( USD )

ข้อมูลเกาะหลีเป๊ะ


เกาะหลีเป๊ะเป็นเพ็ชรเม็ดงามแห่งท้องทะเลอันดามัน เป็นเกาะที่อยู่ทางใต้ที่ไกลที่สุดของประเทศไทย เป็นบ้านของชาวประมงกว่า 500 ชีวิต เกาะนี้เต็มไปด้วยชายหาดที่ยังไม่ค่อยถูกบุกรุกเท่าไรนัก น้ำทะเลก็ยังสีใส ชวนให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนต้องพากันหลงใหล ชื่อ “เกาะหลีเป๊ะ” เป็นชื่ที่ชาวเลหรือชาวไทยใหม่ตั้งขึ้นแปลว่า “กระดาษ” สาเหตุที่ตั้งชื่อดังกล่าวยังไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์ในการได้มาเยือนที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น ดำน้ำ สน็อคลิ่ง ล่องเรือ เหล่านี้จะทำให้ท่านมีเรื่องราวมากมายไว้บอกต่ออย่างแน่นอน! เกาะหลีเป๊ะมีแนวปะการังและร่องรอยเก่าๆ ให้ชมอย่างมากมาย ส่วนเรื่องที่พักก็มีตั้งแต่ระดับ 5 ดาวไปจนถึงบ้านไม้เป็นหลังธรรมดา เกาะหลีเป๊ะอยู่ไม่ไกลมากนักจากเกาะลังกาวี เรารับรองว่าการไปเที่ยวเกาะหลีเป๊ะจะไม่ทำให้ท่านต้องผิดหวังอย่างแน่นอน!

Koh Lipe Information


 • ชายหาดของเกาะหลีเป๊ะ

  เกาะหลีเป๊ะมี 4 หาดที่ตั้งเป็นแนวกั้น หาดที่มีชื่อที่สุดคือหาดพัทยาที่ยาวถึง 1.5 กม.ที่ปกคลุมด้วยเม็ดทรายสีขาวและน้ำทะเลสีครามใส หาดนี้ยังอยู่ไม่ไกลจากถนนคนเดินในตัวเมืองเกาะหลีเป๊ะอีกด้วย ทำให้เรื่องที่พัก เรื่องช็อปปิ้ง เรื่องร้านอาหารเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายๆ รองลงมาก็คงเป็นหาดซันไรส์(ลองดูภาพวิวตอนรุ่งสาง) ยาวประมาณ 2 กม.ความงามไม่แพ้ที่แรก จะว่ายน้ำหรือสน็อคลิ่งก็ทำได้ทั้งนั้น หาดซันไรส์อยู่ด้านทิศตะวันออกของเกาะหลีเป๊ะ ทางเหนือเป็นหาดคาร์มาซึ่งหันหน้าไปทาง “เกาะอาดัง” ส่วนทางตะวันตกคือหาดซันเซ็ทที่ยาว 500 เมตร ที่ตั้งชื่อได้สมกับความงามสงบตอนชมดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

 • ดำน้ำและสน็อคลิ่งที่เกาะหลีเป๊ะ

  เกาะหลีเป๊ะแวดล้อมไปด้วยปะการังสีสันสวยงามและปลาทะเลหลากสี ท่านอาจได้เจอกับเจ้าเต่าทะเล ปลาโลมา ปลาสากและเจ้าฉลามวาฬด้วย ความงามของน้ำทะเลสีฟ้าใสเป็นเพราะเกาะหลีเป๊ะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตาที่ครอบคลุมเกาะแก่งต่างๆ ถึง 45 เกาะในท้องทะเลอันดามัน เกาะหลีเป๊ะยังมีแนวปะการังที่ยังไม่ค่อยถูกทำลายและหาดูยาก ที่นี่เลื่องชื่อในเรื่องของความใสของน้ำทะเลที่ใสดุจคริสตัล ท่านสามารถไปทัวร์ตามเกาะอื่นๆ ได้อีก 4-5 เกาะแล้วแต่ผู้ให้บริการ สำหรับนักดำน้ำที่เชี่ยวชาญก็ต้องไม่พลาดไปดำดูปะการังที่กองหินแปดไมล์ (8 Mile Rock) หรือที่ ซากเรือจม(Yong Hua) ส่วนนักดำน้ำที่เพิ่งเริ่มต้นก็สามารถชมความงามใต้น้ำได้ที่เกาะจาบังและเกาะสาวัง

 • ร้านอาหาร บาร์และแสงสียามราตรีที่เกาะหลีเป๊ะ

  เกาะหลีเป๊ะมีร้านอาหารให้เลือกมากมาย ทั้งอาหารไทย อิตาเลี่ยน อินเดีย อาหารมุสลิม หรือมังสวิรัต หากชอบทานไก่ทอดก็ลองแวะไปที่ Jack’s Jungle อยู่ห่างไปทางหาดซันเซ็ท 200 เมตร หรือจะลองดื่มค็อกเทลเย็นๆ กับหมอนหนุนสบายๆ พร้อมทีวีให้ชมที่บาร์ OMG Sports Bar & Restaurant ที่ถนนคนเดิน ส่วนเบเกอร์รี่ก็มีให้เลือกมากมาย เช่น ร้าน Elephant Books & Coffee ห่างไปทางหาดพัทยา 150 เมตร ที่มีทั้งกาแฟ ขนม หนังสือที่มีทั้งขายและรับซื้อ รวมทั้งบอร์ดเกมส์ให้เล่นด้วย แน่นอนว่าเรื่องแสงสียามราตรีที่นี่มีหลายสไตล์ให้เลือก ตั้งแต่เร็กเก้ไปจนถึงซันเซ็ทบีชบาร์ รับรองไม่ผิดหวัง

 • พักที่เกาะหลีเป๊ะ

  เกาะหลีเป๊ะเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวสไตล์แบ็คแพ็คเกอร์ที่ชอบลุยและชอบค้นหา แต่สำหรับคนที่ชื่นชอบความมีสไตล์ ที่นี่ก็มีรีสอร์ทคุณภาพดีๆ ให้เลือกมากมาย สำหรับแบ็คแพ็กเกอร์ มีห้องให้เลือกราคาตั้งแต่ 500 บาทต่อคืน (แนะนำ ที่ Moonlight Resort ใกล้ๆ กับหาดพัทยา หรือจะเป็นที่ Coco Bungalows แถวหาดซันเซ็ท) โรงแรมหรูๆ ขึ้นมาหน่อยก็เป็น Serendipity Beach Resort ที่มีทั้งบริการและอาหารระดับคุณภาพ อยู่ค่อนไปทางหาดซันไรส์ เรื่องวิวไม่ผิดหวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนดวงอาทิตย์ขึ้น – รับรองว่าเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่แสนจะประทับใจ!

แกลเลอรี่

 • ออกจาก :
 • ไปยัง :
 • วันที่ออกเดินทาง :
 • วันที่เดินทางกลับ :
 • ผู้ใหญ่ (9+) :
 • เด็ก (2-9) :
 • ทารก (0-2) :
 • บัตรวีซ่าการ์ด  บัตรมาสเตอร์การ์ด  PAYPAL  เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์ รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
ข้อมูลรถรับ-ส่ง
บริการลูกค้า
5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจอง

เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
งานหรือเทศกาลที่กำลังจะมาถึง
ข่าวล่าสุด
 • Visa
 • Master Card
 • American Express
 • รับรองโดย Paypal
 • รับประกันความปลอดภัยโดย Paypal
 • รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
 • เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์
We use cookies to provide a personalized experience for our users. Read more from our Cookie Policy.