เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์

จุดหมายปลายทาง: สนามบินนครศรีธรรมราช

การเดินทางไปสนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราช
 
สนามบินนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองประมาณ 14 กิโลเมตร และห่างจากสถานีรถไฟหลักประมาณ 12 กิโลเมตร และเป็นสนามบินหลักที่เดียวของจังหวัด... อ่านเพิ่มเติม

ตารางเวลาเดินเรือไปยัง: สนามบินนครศรีธรรมราช

จาก เกาะพะงัน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(05:00)
สนามบินนครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(09:30)
4:30
( ชั่วโมง )
12.25
11.03

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:00)
สนามบินนครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(12:30)
4:30
( ชั่วโมง )
12.25
11.03

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:30)
สนามบินนครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(15:30)
5:00
( ชั่วโมง )
12.25
11.03

( USD )

จาก เกาะสมุย

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(06:00)
สนามบินนครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(09:30)
3:30
( ชั่วโมง )
10.43
9.18

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(06:00)
สนามบินนครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(10:00)
4:00
( ชั่วโมง )
11.99
9.95

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(07:00)
สนามบินนครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(10:30)
3:30
( ชั่วโมง )
10.43
9.18

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(09:00)
สนามบินนครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(12:30)
3:30
( ชั่วโมง )
10.43
9.18

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(09:00)
สนามบินนครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(13:00)
4:00
( ชั่วโมง )
11.99
9.95

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(10:00)
สนามบินนครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(13:30)
3:30
( ชั่วโมง )
10.43
9.18

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(11:00)
สนามบินนครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(14:30)
3:30
( ชั่วโมง )
10.43
9.18

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:00)
สนามบินนครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(15:00)
4:00
( ชั่วโมง )
11.99
9.95

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(12:00)
สนามบินนครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(15:30)
3:30
( ชั่วโมง )
10.43
9.18

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(13:00)
สนามบินนครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(16:30)
3:30
( ชั่วโมง )
10.43
9.18

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:00)
สนามบินนครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(17:00)
4:00
( ชั่วโมง )
11.99
9.95

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(14:00)
สนามบินนครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(18:00)
4:00
( ชั่วโมง )
11.99
9.95

( USD )

ตารางเวลาเดินเรือจาก: สนามบินนครศรีธรรมราช

ถึง เกาะพะงัน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
สนามบินนครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(07:55)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:00)
8:05
( ชั่วโมง )
12.25
11.03

( USD )
สนามบินนครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(08:45)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:00)
7:15
( ชั่วโมง )
12.25
11.03

( USD )
สนามบินนครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(11:20)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:00)
4:40
( ชั่วโมง )
12.25
11.03

( USD )
สนามบินนครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(11:45)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:00)
6:15
( ชั่วโมง )
12.25
11.03

( USD )
สนามบินนครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(12:50)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:00)
5:10
( ชั่วโมง )
12.25
11.03

( USD )
สนามบินนครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(15:35)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(20:30)
4:55
( ชั่วโมง )
12.25
11.03

( USD )

ถึง เกาะสมุย

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
สนามบินนครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(08:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(12:30)
4:00
( ชั่วโมง )
11.99
9.95

( USD )
สนามบินนครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(08:45)
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(12:30)
3:45
( ชั่วโมง )
10.43
9.07

( USD )
สนามบินนครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(10:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(14:30)
4:00
( ชั่วโมง )
11.99
9.95

( USD )
สนามบินนครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(11:20)
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(15:30)
4:10
( ชั่วโมง )
10.43
9.07

( USD )
สนามบินนครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(11:25)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(15:30)
4:05
( ชั่วโมง )
11.99
9.95

( USD )
สนามบินนครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(12:50)
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(16:30)
3:40
( ชั่วโมง )
10.43
9.07

( USD )
สนามบินนครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(13:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(17:30)
4:30
( ชั่วโมง )
11.99
9.95

( USD )
สนามบินนครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(15:40)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(19:30)
3:50
( ชั่วโมง )
11.99
9.95

( USD )

ข้อมูลเกี่ยวกับสนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราช


ตั้งแต่ปี ค.ศ.1998 สนามบินนครศรีธรรมราชได้เริ่มให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ สนามบินมีการให้บริการเที่ยวบินไปและกลับกรุงเทพฯมาเป็นเวลานานมาก ที่สนามบินมีทุกอย่างที่ต้องการตั้งแต่ร้านขายของที่ระลึก ห้องน้ำ ร้านอาหาร สำนักงานขายตั๋ว รถตู้สาธารณะ บริการแท็กซี่ และบริการรถเช่า สนามบินยังอยู่ใกล้กับโรงแรมหลายแห่งและอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ในขณะที่รอเที่ยวบินท่านจะรู้สึกเพลิดเพลินอย่างแน่นอน

สิ่งที่น่าสนใจในสนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราช


 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช

  ตั้งอยู่ห่างจากสนามบินเพียง 6 กิโลเมตร สถานที่อันทรงคุณค่าแห่งนี้เปิดให้บริการมานานกว่า 45 ปีแล้ว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชได้เก็บรวบรวมโบราณวัตถุ เช่น สิ่งประดิษฐ์ งานฝีมือ และเครื่องใช้ที่ถูกขุดพบในจังหวัดนครศรีธรรมราชเอง มีทั้งส่วนที่แสดงสิ่งประดิษฐ์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และมีห้องสมุดแห่งชาติที่ยอดเยี่ยม ประกอบด้วยหมวดหมู่หนังสือที่นักเรียนใช้บ่อย แนะนำสำหรับคนรักประวัติศาสตร์และผู้ที่มีความสนใจในประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศไทย

 • ศาลหลักเมือง

  มันยากจริงๆที่จะไม่สังเกตเห็นว่า คุณไม่สามารถไปที่ใดก็ได้ในประเทศไทยโดยไม่พบกับวัดที่งดงาม และศาลหลักเมืองก็เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดเยี่ยมในบริเวณใกล้เคียงกับสนามบิน ศาลหลักเมืองประกอบด้วยอาคาร 5 หลัง มีเสาหลักเมืองเป็นอาคารศูนย์กลางและอีกสี่อาคารเรียกว่าอาคารดาวเทียม เป็นสถานที่สำหรับสวดมนต์และนมัสการที่สวยงามซึ่งได้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1989 และอาคารได้ถูกออกแบบตามสถาปัตยกรรมศรีวิชัยอย่างแท้จริง

 • พิพิธภัณฑ์หนังตะลุง

  หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของจังหวัดนครศรีธรรมราชคือ โรงละครศรีสุขนาฏกรรม ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาด โรงละครอยู่ห่างจากสนามบินเพียง 8 กิโลเมตร สร้างขึ้นโดยผู้สร้างพิพิธภัณฑ์ชื่อ นายสุชาตื ทรัพย์สิน และครอบครัว โรงละครเล่าเรื่องราวแบบไทยโบราณ และนำเสนอในรูปแบบของหนังตลุง เป็นการแสดงที่สนุกจริงๆ! ตัวหุ่นหนังตลุงนั้นทำมาจากหนังควาย หากท่านต้องการทราบว่าบื้องหลังของการแสดงนั้นเป็นอย่างไร ท่านสามารถเข้าชมนิทรรศการและการแสดงได้โดยจ่ายกับค่าธรรมเนียมเพื่อเข้าชม

 • กำแพงเมืองเก่า

  เพียงเดินไปรอบๆ กำแพง ท่านได้เห็นความเป็นแก่นแท้ ประวัติศาสตร์ของประเทศไทย เดินไปรอบ ๆ และชื่นชมรายละเอียดทางประวัติศาสตร์ที่ฝังลึกอยู่ในกำแพง สถานที่นี้ห่างจากสนามบินเพียงไม่กี่กิโลเมตร จึงทำให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย ปัจจุบันกำแพงเมืองเก่า เป็นสถานที่สำหรับจัดงานคอนเสิร์ต งานเฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆรวมถึงตลาดอีกด้วย แต่ในอดีตกำแพงเมืองเก่าเป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์อยุธยาในศตวรรษที่ 18 ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “ลิกอร์”

แกลเลอรี่

 • ออกจาก :
 • ไปยัง :
 • วันที่ออกเดินทาง :
 • วันที่เดินทางกลับ :
 • ผู้ใหญ่ (9+) :
 • เด็ก (2-9) :
 • ทารก (0-2) :
 • บัตรวีซ่าการ์ด  บัตรมาสเตอร์การ์ด  PAYPAL  เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์ รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
ข้อมูลรถรับ-ส่ง
บริการลูกค้า
5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจอง

เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
 • หัวหิน
  หัวหินครั้งหนึ่งเคยเป็นหมู่บ้านชาวประมงและกลายเป็นที่พักผ่อนยอดนิยมสำหรับผู้อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ...
  อ่านเพิ่มเติม

 • สตูล
  สตูลเป็นจังหวัดที่สวยงามทางชายฝั่งทะเลอันดามันตอนใต้ของประเทศไทย...
  อ่านเพิ่มเติม

งานหรือเทศกาลที่กำลังจะมาถึง
ข่าวล่าสุด
 • Visa
 • Master Card
 • American Express
 • รับรองโดย Paypal
 • รับประกันความปลอดภัยโดย Paypal
 • รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
 • เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์