เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์

จุดหมายปลายทาง: เกาะมุก

เดินทางด้วยเฟอร์รี่ทั้งขาเข้าขาออกจากเกาะมุกไปเกาะภูเก็ต เกาะพีพี เกาะลันตา เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวีและอื่นๆ อีกมาก
 
ไปเกาะมุกด้วยเฟอร์รี่คือวีธีเดินทางที่สุดยอด! เกาะมุกตั้งอยู่ท่ามกลางเกาะแก่งมากมายของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม แค่ได้เห็นวิวทิวทัศน์ของที่นี่ก็แทบจะทำให้คิดว่าอยู่ในดินแดนต้องมนต์!... อ่านเพิ่มเติม

ตารางเวลาเดินเรือไปยัง: เกาะมุก

จาก พีพี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะมุก
Koh Mook Pier
(11:20)
1:50
( ชั่วโมง )
48.56
41.27

( USD )
เกาะมุก
บีช เจ็ตตี้
(12:55)
2:05
( ชั่วโมง )
39.45
33.54

( USD )

จาก ภูเก็ต

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(08:30)
เกาะมุก
Koh Mook Pier
(11:20)
2:50
( ชั่วโมง )
72.84
61.91

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(09:30)
เกาะมุก
บีช เจ็ตตี้
(12:55)
3:25
( ชั่วโมง )
51.59
46.43

( USD )

จาก เกาะลันตา

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(10:30)
เกาะมุก
Koh Mook Pier
(11:20)
0:50
( ชั่วโมง )
27.31
25.95

( USD )
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(10:30)
เกาะมุก
บีช เจ็ตตี้
(11:20)
0:50
( ชั่วโมง )
27.31
25.13

( USD )
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(12:00)
เกาะมุก
บีช เจ็ตตี้
(12:55)
0:55
( ชั่วโมง )
24.28
21.37

( USD )

จาก เกาะหลีเป๊ะ

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(09:00)
เกาะมุก
Koh Mook Pier
(11:00)
2:00
( ชั่วโมง )
42.49
38.24

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(09:00)
เกาะมุก
บีช เจ็ตตี้
(11:00)
2:00
( ชั่วโมง )
42.49
38.24

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(09:00)
เกาะมุก
บีช เจ็ตตี้
(11:00)
2:00
( ชั่วโมง )
42.49
38.66

( USD )

จาก เกาะไหง

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะไหง
บีช เจ็ตตี้
(11:00)
เกาะมุก
บีช เจ็ตตี้
(11:20)
0:20
( ชั่วโมง )
10.62
9.56

( USD )
เกาะไหง
บีช เจ็ตตี้
(11:10)
เกาะมุก
Koh Mook Pier
(11:20)
0:10
( ชั่วโมง )
10.62
9.56

( USD )
เกาะไหง
บีช เจ็ตตี้
(12:45)
เกาะมุก
บีช เจ็ตตี้
(12:55)
0:10
( ชั่วโมง )
10.62
9.56

( USD )

จาก เกาะกระดาน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะกระดาน
บีช เจ็ตตี้
(10:45)
เกาะมุก
Koh Mook Pier
(11:00)
0:15
( ชั่วโมง )
9.1
8.19

( USD )
เกาะกระดาน
บีช เจ็ตตี้
(10:50)
เกาะมุก
บีช เจ็ตตี้
(11:00)
0:10
( ชั่วโมง )
9.1
8.38

( USD )

จาก Koh Bulon

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Bulon
Koh Bulon
(10:00)
เกาะมุก
Koh Mook Pier
(11:00)
1:00
( ชั่วโมง )
27.31
25.95

( USD )
Koh Bulon
Koh Bulon
(10:00)
เกาะมุก
บีช เจ็ตตี้
(11:00)
1:00
( ชั่วโมง )
27.31
25.95

( USD )

ตารางเวลาเดินเรือจาก: เกาะมุก

ถึง พีพี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะมุก
Koh Mook Pier
(11:00)
2:30
( ชั่วโมง )
48.56
42.73

( USD )
เกาะมุก
บีช เจ็ตตี้
(13:00)
2:30
( ชั่วโมง )
39.45
33.54

( USD )

ถึง ภูเก็ต

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะมุก
Koh Mook Pier
(11:00)
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(14:30)
3:30
( ชั่วโมง )
72.84
65.55

( USD )
เกาะมุก
บีช เจ็ตตี้
(13:00)
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(17:00)
4:00
( ชั่วโมง )
51.59
44.89

( USD )

ถึง เกาะลันตา

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะมุก
Koh Mook Pier
(11:00)
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(12:00)
1:00
( ชั่วโมง )
27.31
25.95

( USD )
เกาะมุก
บีช เจ็ตตี้
(11:00)
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(12:00)
1:00
( ชั่วโมง )
27.31
25.13

( USD )
เกาะมุก
บีช เจ็ตตี้
(13:00)
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(14:20)
1:20
( ชั่วโมง )
24.28
20.64

( USD )

ถึง เกาะหลีเป๊ะ

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะมุก
Koh Mook Pier
(11:20)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(13:30)
2:10
( ชั่วโมง )
42.49
38.24

( USD )
เกาะมุก
บีช เจ็ตตี้
(11:30)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(13:30)
2:00
( ชั่วโมง )
42.49
38.24

( USD )
เกาะมุก
บีช เจ็ตตี้
(11:30)
เกาะหลีเป๊ะ
Pattaya Beach
(13:30)
2:00
( ชั่วโมง )
42.49
38.24

( USD )

ถึง เกาะไหง

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะมุก
Koh Mook Pier
(11:00)
เกาะไหง
บีช เจ็ตตี้
(11:30)
0:30
( ชั่วโมง )
10.62
9.03

( USD )
เกาะมุก
บีช เจ็ตตี้
(11:00)
เกาะไหง
บีช เจ็ตตี้
(11:30)
0:30
( ชั่วโมง )
10.62
9.35

( USD )

ถึง ลังกาวี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะมุก
Koh Mook Pier
(11:20)
ลังกาวี
Telaga Harbour
(18:30)
6:10
( ชั่วโมง )
78.91
74.96

( USD )

ถึง เกาะกระดาน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะมุก
Koh Mook Pier
(11:20)
เกาะกระดาน
บีช เจ็ตตี้
(11:35)
0:15
( ชั่วโมง )
9.1
8.19

( USD )
เกาะมุก
บีช เจ็ตตี้
(11:30)
เกาะกระดาน
บีช เจ็ตตี้
(11:40)
0:10
( ชั่วโมง )
9.1
8.19

( USD )
เกาะมุก
บีช เจ็ตตี้
(13:00)
เกาะกระดาน
บีช เจ็ตตี้
(13:15)
0:15
( ชั่วโมง )
9.1
8.19

( USD )

ถึง Koh Bulon

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะมุก
Koh Mook Pier
(11:20)
Koh Bulon
Koh Bulon
(12:35)
1:15
( ชั่วโมง )
27.31
25.95

( USD )
เกาะมุก
บีช เจ็ตตี้
(11:30)
Koh Bulon
Koh Bulon
(12:30)
1:00
( ชั่วโมง )
27.31
25.95

( USD )

ข้อมูลเกาะมุก


เกาะมุก เป็นภาษาท้องถิ่น เป็นเกาะเลื่องชื่อที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองตรังและไปถึงได้ด้วยเรือเฟอร์รี่และเป็นอีกจุดหมายที่พลาดไม่ได้ เกาะมุกมีหาดทรายสวยๆ อ่าวเว้าและแหลมมากมาย ที่สำคัญมี “ถ้ำมรกต” ที่เป็นที่รู้จักกันดี และทำให้ผู้มาเยือนต้องประทับใจกันไปตามๆ กัน หลายปีที่ผ่านมา การเดินทางมาเกาะมุกเป็นเรื่องง่ายขึ้น มีเฟอร์รี่เข้าออกจากที่นี่เป็นประจำ เรื่องที่พักก็มีที่ได้มาตรฐานมากมาย เกาะมุกเต็มด้วยธรรมชาติทั้งด้านสิ่งมีชีวิต นกปลาต่างๆ นับได้ว่าเกาะนี้เป้น “มุก” มีค่าแห่งท้องทะเลและผู้มาเยือนต้องประทับใจไม่รู้ลืม

Koh Mook Information


 • ถ้ำมรกตอันเลื่องชื่อของเกาะมุก

  มาเยือนเกาะมุกถ้าไม่ไปถ้ำมรกตก็แสดงว่ายังไปไม่ถึง ถ้ำแห่งนี้ได้รับการรีวิวออนไลน์ที่ดีมากจากนักท่องเที่ยวมากมาย เส้นทางเข้าสู่ภายในถ้ำเป็นทางน้ำที่ผ่านช่องเขาเข้าไปยังหาดเล็กๆ ที่หลายคนเชื่อกันว่าเคยเป็นที่เก็บขุมทรัพย์ของพวกโจรสลัดในอดีต การได้ล่องน้ำไปในท่ามกลางความมืดเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น หลานคนใส่เสื้อชูชีพเพื่อลอยเหนือน้ำ สนุกไม่เบา! เราแนะนำให้ท่านไปเป็นกลุ่ม (กลุ่มเล็กๆ จะได้ไม่เสียงดัง) มีทางเข้าและทางออกเดียวจากถ้ำ (เมื่อปิดไฟฉาย) เรื่องความปลอดภัยไม่มีอะไรน่าห่วง ขอให้สนุกและอย่าลืมนำกลับมาเล่าให้เราฟัง!

 • ภูมิทัศน์ของเกาะมุก

  เกาะมุกแวดล้อมไปด้วยเกาะเล้กเกาะน้อยมากมายทั้งซ้ายและขวา ท่านสามารถเดินถึงกันได้ไม่ยาก จากท่าเรือบ้านเกาะมุกไปหาดหัวแหลมพร้าวเป็นระยะทางใกล้ๆ มีร่มเงาของต้นมะพร้าวอยู่เกือบตลอดทางเดิน มาดูพระอาทิตย์ขึ้นที่นี่ก็สวยไม่เบา จากด้านตะวันออกของเกาะไปยังหาดฝรั่งก็มีทางเชื่อมเล็กๆ ที่เดินถึงกันได้ ใช้เวลาเดินแค่ 10 นาที เส้นทางน่าเดินมาก จากนั้นก็เป็นวิวภูเขาและหน้าผาที่เป็นเหมือนบ้านและเกราะกำบังให้กับถ้ำมรกตซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ ถ้าไปโดยเรือคายัคก็ใกล้นิดเดียว

 • ที่พักภายในเกาะมุก

  เกาะมุกน่าจะเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงที่สุดในบรรดาเกาะต่างๆ ของจังหวัดตรัง ทำให้เกิดรีสอร์ทขึ้นมากมายที่นี่ มีรีสอร์ทอใหญ่สองแห่งที่กินพื้นที่แทบจะทั้งหมดของหาดฝรั่ง คือ Charlie Resort และ Sawasdee Resort สำหรับ Charlie Resort มีสระว่ายน้ำขนาดพอสมควรและบังกะโลราคาคืนละ 1000 บาทต่อวัน มีสวนเล็กๆ ที่ดูดีขึ้นทุกปี ส่วน Sawasdee Resort มีบังกะโลให้พักประมาณ 12 หลังในราคาไม่แพงมาก อาหารและบริการก็ใช้ได้ทีเดียว ยังมีที่อื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมาก หากท่านต้องการพักที่นี่ก็ต้องลองหาตัวเลือกอื่นๆ ดู

 • วิถีท้องถิ่นของเกาะมุก

  เกาะมุกไม่ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างแออัด มีร้านค้าเพียงไม่กี่ร้าน มีโรงเรียนและร้านอาหารสำหรับคนท้องถิ่น ร้านอาหารที่เปิดสำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะก็มีอยู่บ้าง ชาวประมงอาศัยอยู่บริเวณรอบๆ หมู่บ้าน บ้าเรือนของชาวบ้านที่นี่สร้างอยู่กลางน้ำ เมื่อน้ำลดก็จะเห็นเสาบ้านได้อย่างชัดเจน หากท่านต้องการพักที่นี่เพื่อสัมผัสกับคนในท้องถิ่น ค่อนไปทางเหนือของหมู่บ้านมีรีสอร์ทที่ท่านสามารถเลือกพักได้ เช่น เกาะมุกรีสอร์ท หรือ เกาะมุกการ์เด้นรีสอร์ท เมื่อท่านตื่นมาตอนเช้า ลองไปเดินริมหาดดูแล้วท่านจะได้สัผัสกับความเป็นท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

แกลเลอรี่

 • ออกจาก :
 • ไปยัง :
 • วันที่ออกเดินทาง :
 • วันที่เดินทางกลับ :
 • ผู้ใหญ่ (9+) :
 • เด็ก (2-9) :
 • ทารก (0-2) :
 • บัตรวีซ่าการ์ด  บัตรมาสเตอร์การ์ด  PAYPAL  เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์ รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
ข้อมูลรถรับ-ส่ง
บริการลูกค้า
5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจอง

เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
งานหรือเทศกาลที่กำลังจะมาถึง
ข่าวล่าสุด
 • Visa
 • Master Card
 • American Express
 • รับรองโดย Paypal
 • รับประกันความปลอดภัยโดย Paypal
 • รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
 • เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์
We use cookies to provide a personalized experience for our users. Read more from our Cookie Policy.