เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์

จุดหมายปลายทาง: เกาะยาวใหญ่

Koh Yao Yai by Speedboat
 
Koh Yao Yai is a beautiful island that sits halfway between Krabi and Phuket and in the midst of Phang Nga Bay. Transportation (speedboat) to Koh Yao Yai could seem difficult but actually, it is pretty easy. It is much easier to get to Koh Yao Yai from Phuket, as Phuket has its own international airport that has daily flights coming in from various different places around the world. You can take a taxi from the airport or the hotel you are staying to Bang Rong Pier and then take a speedboat ride to Manoh Pier in Koh Yao Noi, once you... อ่านเพิ่มเติม

ตารางเวลาเดินเรือไปยัง: เกาะยาวใหญ่

จาก เกาะพีพี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(11:00)
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(12:40)
1:40
( ชั่วโมง )
39.35
32.66

( USD )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(13:00)
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(14:40)
1:40
( ชั่วโมง )
39.35
32.66

( USD )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(15:30)
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(17:10)
1:40
( ชั่วโมง )
39.35
32.66

( USD )

จาก ภูเก็ต

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือคลองเหีย
(10:00)
0:30
( ชั่วโมง )
16.4
11.81

( USD )
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือคลองเหีย
(14:00)
0:30
( ชั่วโมง )
16.4
11.81

( USD )
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(15:40)
0:40
( ชั่วโมง )
13.12
10.89

( USD )
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือคลองเหีย
(18:10)
0:30
( ชั่วโมง )
16.4
11.81

( USD )

จาก เกาะลันตา

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(08:00)
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(12:40)
4:40
( ชั่วโมง )
49.19
40.83

( USD )
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(13:00)
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(17:10)
4:10
( ชั่วโมง )
49.19
40.83

( USD )

จาก อ่าวนาง

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(11:30)
0:30
( ชั่วโมง )
18.04
14.97

( USD )
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(12:40)
0:40
( ชั่วโมง )
21.31
17.69

( USD )
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(14:40)
0:40
( ชั่วโมง )
21.31
17.69

( USD )
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(17:10)
0:40
( ชั่วโมง )
21.31
17.69

( USD )

จาก ไร่เลย์

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(11:40)
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(12:40)
1:00
( ชั่วโมง )
21.31
17.69

( USD )
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(13:40)
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(14:40)
1:00
( ชั่วโมง )
21.31
17.69

( USD )
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(16:10)
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(17:10)
1:00
( ชั่วโมง )
21.31
17.69

( USD )

จาก เกาะนาคา

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะนาคา
ท่าเรือเกาะนาคา
(09:40)
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(10:00)
0:20
( ชั่วโมง )
16.4
13.61

( USD )

ตารางเวลาเดินเรือจาก: เกาะยาวใหญ่

ถึง เกาะพีพี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(09:00)
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(10:30)
1:30
( ชั่วโมง )
39.35
32.66

( USD )
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(11:00)
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(12:30)
1:30
( ชั่วโมง )
39.35
32.66

( USD )
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(11:00)
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(12:30)
1:30
( ชั่วโมง )
39.35
31.48

( USD )
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(13:00)
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(14:30)
1:30
( ชั่วโมง )
39.35
32.66

( USD )

ถึง ภูเก็ต

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือคลองเหีย
(06:30)
0:30
( ชั่วโมง )
16.4
13.61

( USD )
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือคลองเหีย
(10:30)
0:30
( ชั่วโมง )
16.4
13.61

( USD )
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือคลองเหีย
(10:30)
0:30
( ชั่วโมง )
16.4
11.81

( USD )
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(11:30)
0:50
( ชั่วโมง )
13.12
10.89

( USD )
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือคลองเหีย
(15:00)
0:30
( ชั่วโมง )
16.4
13.61

( USD )
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือคลองเหีย
(15:00)
0:30
( ชั่วโมง )
16.4
11.81

( USD )

ถึง เกาะลันตา

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(09:00)
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(12:45)
3:45
( ชั่วโมง )
39.35
32.66

( USD )
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(09:00)
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(12:30)
3:30
( ชั่วโมง )
49.19
40.83

( USD )
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(13:00)
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(16:00)
3:00
( ชั่วโมง )
49.19
40.83

( USD )

ถึง อ่าวนาง

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(09:00)
0:40
( ชั่วโมง )
21.31
17.69

( USD )
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(11:00)
0:40
( ชั่วโมง )
21.31
17.69

( USD )
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(11:00)
0:30
( ชั่วโมง )
21.31
16.41

( USD )
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(13:00)
0:40
( ชั่วโมง )
21.31
17.69

( USD )
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(15:40)
0:40
( ชั่วโมง )
18.04
14.97

( USD )

ถึง ไร่เลย์

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(09:00)
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(10:00)
1:00
( ชั่วโมง )
21.31
17.69

( USD )
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(11:00)
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(12:00)
1:00
( ชั่วโมง )
21.31
17.69

( USD )
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(13:00)
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(14:00)
1:00
( ชั่วโมง )
21.31
17.69

( USD )

Koh Yao Yai Information


Koh Yao Yai, which translates to Big Long Island is an amazing island located between two main islands that are Krabi and Phuket. Its name contradicts Koh Yao Noi which translates to Small Long Island. However, that is not the only difference between the two islands as Koh Yao Yai is less developed and two times bigger than its sister Koh Yao Noi. It is known for its lush landscape and beautiful coconut groves as well as having opportunities for snorkelers and swimmers to delve into the emerald waters.Koh Yao Yai Highlights


 • Development & Facilities

  The island is more undeveloped than a lot of islands in Thailand but it still contains most modern facilities any traveler will need. The island has good infrastructure, the main road is mostly smoothed out and easy for navigation with decent internet and phone services throughout the island. The villagers on the island built their own wooden homes that are surrounded by tropical potted plants all over. The island also has a hospital, ATMs and Wi-Fi and well-established resorts. It still remains unspoiled and one of the most tranquil islands of the Andaman.

 • Nature

  It is known very well that this is one of the most undeveloped islands in Thailand when it comes to tourism which makes its nature all the more exciting. Filled with beautiful landscapes and rubber plantations as well as refreshing coconut groves. The beaches on the island are to die for and perfect for you swimmers out there seeking some water fun and for people who just want to kick it back and chill while getting the perfect suntan. It is a suitable place to slow down time for a while.

 • Healing of the mind, body & soul

  Do you have anybody pain that western medicine couldn’t treat? Well then, you should try the new healing methods of the famous guru in Koh Yao Yai named Dr. Saad. He has been practicing his ways and curing people for over 30 years now from all around the world. He channels his healing powers through massage and he does it right from head to toe. You won’t believe his spiritual healing powers until you exist in his presence, he is located in Ban Lo Po of Koh Yao Yai.

 • ATV Tour

  Attention! To all the adrenaline junkies out there, Koh Yao Yai has something that you might be interested in. exploring the island cannot get more exciting due to riding on your ATV and seeing the island from a different perspective, giving you another taste of the beautiful region. Many travelers love riding the ATV on the breathtaking white sand beaches of Ko Yao Yai, other travelers love riding it through the jungle and witnessing all the island’s glory in the fastest way possible.

แกลเลอรี่

 • ออกจาก :
 • ไปยัง :
 • วันที่ออกเดินทาง :
 • วันที่เดินทางกลับ :
 • ผู้ใหญ่ (9+) :
 • เด็ก (2-9) :
 • ทารก (0-2) :
 • บัตรวีซ่าการ์ด  บัตรมาสเตอร์การ์ด  PAYPAL  เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์ รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
ข้อมูลรถรับ-ส่ง
บริการลูกค้า
5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจอง

เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
 • เกาะลันตา
  เกาะลันตาเป็นเกาะที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่เป็นคู่รัก...
  อ่านเพิ่มเติม

งานหรือเทศกาลที่กำลังจะมาถึง
ข่าวล่าสุด
 • Visa
 • Master Card
 • American Express
 • รับรองโดย Paypal
 • รับประกันความปลอดภัยโดย Paypal
 • รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
 • เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์
We use cookies to provide a personalized experience for our users. Read more from our Cookie Policy.