เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์
"Special Covid-19 Terms and conditions (Free refund, amendments and cancelation up to 72 hours before departure until 31 October"

จุดหมายปลายทาง: เกาะยาวน้อย

การเดินทางไปเกาะยาวน้อย
 
เกาะยาวน้อยเป็นเกาะสวรรค์เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่แสวงหาความเงียบสงบ สามารถเดินทางได้สะดวกจากภูเก็ตและจากกระบี่... อ่านเพิ่มเติม

ตารางเวลาเดินเรือไปยัง: เกาะยาวน้อย

จาก เกาะลันตา

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะลันตา
Yacht Master
(13:10)
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(14:55)
1:45
( ชั่วโมง )
37.96
31.5

( USD )

จาก กระบี่

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(14:55)
0:40
( ชั่วโมง )
37.96
31.5

( USD )

จาก อ่าวนาง

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
อ่าวนาง
อ่าวนาง
(13:00)
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(14:55)
1:55
( ชั่วโมง )
42.7
35.44

( USD )

จาก ไร่เลย์

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(14:30)
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(14:55)
0:25
( ชั่วโมง )
42.7
35.44

( USD )

จาก เกาะหลีเป๊ะ

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะหลีเป๊ะ
หาดพัทยา
(09:00)
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(14:55)
5:55
( ชั่วโมง )
91.73
76.13

( USD )

จาก เกาะยาวใหญ่

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือคลองเหีย
(08:15)
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(08:25)
0:10
( ชั่วโมง )
12.65
8.86

( USD )

จาก เกาะไหง

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะไหง
เกาะไหง
(11:30)
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(14:55)
3:25
( ชั่วโมง )
58.52
48.57

( USD )

จาก เกาะมุก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะมุก
ท่าเรือเกาะมุก
(11:00)
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(14:55)
3:55
( ชั่วโมง )
66.42
55.13

( USD )

จาก เกาะกระดาน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะกระดาน
บีช เจ็ตตี้
(10:45)
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(14:55)
4:10
( ชั่วโมง )
68.01
56.44

( USD )

จาก เกาะบุโหลน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะบุโหลน
เกาะบุโหลน
(10:00)
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(14:55)
4:55
( ชั่วโมง )
88.57
73.51

( USD )

จาก เขาหลัก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เขาหลัก
นางทอง
(07:50)
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(09:40)
1:50
( ชั่วโมง )
31.63
27.83

( USD )
เขาหลัก
นางทอง
(13:50)
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(15:40)
1:50
( ชั่วโมง )
31.63
27.83

( USD )

จาก พังงา

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(09:40)
0:40
( ชั่วโมง )
23.72
18.98

( USD )
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(15:40)
0:40
( ชั่วโมง )
23.72
18.98

( USD )

ตารางเวลาเดินเรือจาก: เกาะยาวน้อย

ถึง เกาะลันตา

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(08:25)
เกาะลันตา
Yacht Master
(10:10)
1:45
( ชั่วโมง )
37.96
31.5

( USD )

ถึง กระบี่

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(08:25)
0:40
( ชั่วโมง )
37.96
31.5

( USD )

ถึง อ่าวนาง

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(08:25)
อ่าวนาง
อ่าวนาง
(09:35)
1:10
( ชั่วโมง )
42.7
35.44

( USD )

ถึง ไร่เลย์

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(08:25)
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(08:50)
0:25
( ชั่วโมง )
42.7
35.44

( USD )

ถึง เกาะหลีเป๊ะ

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(08:25)
เกาะหลีเป๊ะ
หาดพัทยา
(13:30)
5:05
( ชั่วโมง )
91.73
76.13

( USD )

ถึง ลังกาวี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(08:25)
ลังกาวี
ท่าเรือเตลากา
(18:30)
9:05
( ชั่วโมง )
136.01
112.89

( USD )

ถึง เกาะยาวใหญ่

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(14:55)
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือคลองเหีย
(15:05)
0:10
( ชั่วโมง )
12.65
8.86

( USD )

ถึง เกาะไหง

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(08:25)
เกาะไหง
เกาะไหง
(11:10)
2:45
( ชั่วโมง )
58.52
48.57

( USD )

ถึง เกาะมุก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(08:25)
เกาะมุก
ท่าเรือเกาะมุก
(11:20)
2:55
( ชั่วโมง )
66.42
55.13

( USD )

ถึง เกาะกระดาน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(08:25)
เกาะกระดาน
บีช เจ็ตตี้
(11:35)
3:10
( ชั่วโมง )
68.01
56.44

( USD )

ถึง เกาะบุโหลน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(08:25)
เกาะบุโหลน
เกาะบุโหลน
(12:30)
4:05
( ชั่วโมง )
88.57
73.51

( USD )

ถึง พังงา

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(08:40)
0:20
( ชั่วโมง )
23.72
18.98

( USD )
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(16:00)
0:40
( ชั่วโมง )
23.72
18.98

( USD )

ข้อมูลเกี่ยวกับเกาะยาวน้อย


เกาะยาวน้อยเป็นเกาะสวยงามที่ผู้คนต้องการรักษาและปกป้องจากความเจริญทางวัถุนิยมให้มากที่สุดและยังคงเป็นหนึ่งในเกาะของประเทศไทยที่ไม่ได้มีความเจริญมากจนเกินไป ชาวไทยใหม่ (ชาวเล) เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มแรกที่ได้เริ่มตั้งรกรากอยู่อาศัยที่เกาะยาวน้อยแห่งนี้ อุตสาหกรรมหลักของเกาะคือการทำสวนยางพารา ทำประมง ทำสวนและทำนา และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่นี่เป็นหนึ่งในเกาะที่ยังคงธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของประเทศไทย

สิ่งที่น่าสนใจในเกาะยาวน้อย


 • อาหาร

  นักเดินทางแต่ละคนมีความชอบที่แตกต่างกัน บางคนชื่นชอบการเที่ยวชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ อนุสาวรีย์ บางคนชื่นชอบเรื่องวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น บางคนชื่นชอบงานศิลปะ ในขณะที่บางคนหลงไหลกับเสน่ห์ของอาหารที่สะท้อนสภาพชีวิต วัฒนธรรม ของชุมชนนั้นๆได้เป็นอย่างดี เกาะยาวน้อยเป็นสถานที่ยอดเยี่ยมเมื่อพูดถึงเรื่องอาหาร มีร้านอาหารมากมายและอาหารทะเลสดๆแสนอร่อย นอกจากนี้คุณยังสามารถเรียนรู้วิธีการทำอาหารเมนูดั้งเดิมได้ที่โรงเรียนสอนทำอาหาร และนี่จะเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมท้องถิ่นที่คุณสามารถนำติดตัวกลับบ้านได้

 • มวยไทย

  ประเทศไทยเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นผู้บุกเบิกหลายสิ่งหลายอย่าง และหนึ่งในนั้นคือกีฬาที่มีชื่อเสียงที่ติดอยู่กับวัฒนธรรมของประเทศอย่างมาก กีฬาประเภทนี้คือมวยไทย ในขณะที่คุณอยู่ที่เกาะยาวน้อยคุณสามารถเข้าเรียนมวยไทยเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้ร่างกาย บริหารอัตราการเต้นของหัวใจ เผาผลาญไขมันสะสม และเพิ่มสารอะดรีนาลีนให้กับร่างกาย มียิมหลายแห่งบนเกาะที่มีการสอนมวยไทยและมีเวลาต่อวัน สอนแบบตัวต่อตัวกับโค้ชผู้มีประสบการณ์

 • ธรรมชาติ

  เกาะยาวน้อยมีกลิ่นอายของธรรมชาติที่แตกต่างจากเกาะอื่นๆอย่างมากเนื่องจากเป็นหนึ่งในเกาะที่มีการพัฒนาน้อยที่สุดในภูมิภาคนี้ เป็นเกาะที่มีภูเขาล้อมรอบ เกาะแห่งนี้มีชายหาดอยู่ทั่วทุกที่ ทางฝั่งตะวันออกจะมีชายหาดเหมาะสำหรับการดำน้ำตื้นและว่ายน้ำเล่น ในขณะที่ฝั่งตะวันตกเป็นการผสมผสานที่งดงามของป่าโกงกางและนาข้าว เกาะแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่หลบภัยของสัตว์หายากอย่างนกเงือกถึง 4 สายพันธุ์ เกาะนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการพักผ่อนอย่างแท้จริง

 • การผจญภัยทางน้ำ

  เกาะยาวน้อยนี้เต็มไปด้วยกิจกรรมทางน้ำมากมายให้เลือกทำ มันเป็นสวรรค์สำหรับคนรักท้องทะเลที่ได้มีส่วนร่วมในการดำน้ำตื้นดูปะการัง เป็นสถานที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งสัตว์ป่า พืช และท้องทะเล ในขณะที่อยู่บนเกาะแห่งนี้คุณสามารถพายเรือคายัคเที่ยวเล่นได้อย่างสนุกสนานกับกลุ่มเพื่อนทั่วชายฝั่งที่สวยงาม เกาะยาวยังมีโรงเรียนสอนดำน้ำสำหรับผู้ที่สนใจที่จะมาเป็นแขกพิเศษของโลกใต้ทะเลอีกด้วย

แกลเลอรี่

 • ออกจาก :
 • ไปยัง :
 • วันที่ออกเดินทาง :
 • วันที่เดินทางกลับ :
 • ผู้ใหญ่ (9+) :
 • เด็ก (2-9) :
 • ทารก (0-2) :
 • บัตรวีซ่าการ์ด  บัตรมาสเตอร์การ์ด  PAYPAL  เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์ รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
ข้อมูลรถรับ-ส่ง
บริการลูกค้า
5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจอง

เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
 • เกาะกูด
  เกาะกูดเป็นเกาะที่อยู่ทางใต้สุดในบรรดาหมู่เกาะของเกาะจันทร์และเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเกาะช้าง...
  อ่านเพิ่มเติม

งานหรือเทศกาลที่กำลังจะมาถึง
ข่าวล่าสุด
Phuketferry.com
 • Visa
 • Master Card
 • American Express
 • รับรองโดย Paypal
 • รับประกันความปลอดภัยโดย Paypal
 • รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
 • เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์
We use cookies to provide a personalized experience for our users. Read more from our Cookie Policy.