เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์

จุดหมายปลายทาง: เกาะยาวน้อย

Koh Yao Noi Transportation
 
Koh Yao Noi is a paradise island that is very secluded and very suitable for vacationers who seek serenity. It is easily reached from two places which are Phuket and Krabi. Getting from Krabi to Koh Yao Noi is a very quick trip as it is possible to take about 20 minutes to get from Krabi’s Thalen Pier to Koh Yao Noi, but, the speedboat trip usually takes about 1 hour to reach Koh Yao Noi’s shores. And if you want to travel by plane, you can always take a flight to Phuket which has its own international airport that has... อ่านเพิ่มเติม

ตารางเวลาเดินเรือไปยัง: เกาะยาวน้อย

จาก เกาะพีพี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(11:00)
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(12:30)
1:30
( ชั่วโมง )
39.3
32.62

( USD )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(13:00)
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(14:30)
1:30
( ชั่วโมง )
39.3
32.62

( USD )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(15:30)
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(17:00)
1:30
( ชั่วโมง )
39.3
32.62

( USD )

จาก ภูเก็ต

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(15:30)
0:30
( ชั่วโมง )
13.1
11.13

( USD )

จาก เกาะลันตา

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(08:00)
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(12:30)
4:30
( ชั่วโมง )
49.12
40.77

( USD )
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(13:00)
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(17:00)
4:00
( ชั่วโมง )
49.12
40.77

( USD )

จาก อ่าวนาง

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(11:40)
0:40
( ชั่วโมง )
18.01
14.95

( USD )
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(12:30)
0:30
( ชั่วโมง )
21.29
17.67

( USD )
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(14:30)
0:30
( ชั่วโมง )
21.29
17.67

( USD )
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(17:00)
0:30
( ชั่วโมง )
21.29
17.67

( USD )

จาก ไร่เลย์

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(11:40)
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(12:30)
0:50
( ชั่วโมง )
21.29
17.67

( USD )
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(13:40)
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(14:30)
0:50
( ชั่วโมง )
21.29
17.67

( USD )
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(16:10)
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(17:00)
0:50
( ชั่วโมง )
21.29
17.67

( USD )

จาก เกาะนาคา

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะนาคา
ท่าเรือเกาะนาคา
(09:40)
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(10:10)
0:30
( ชั่วโมง )
16.37
13.59

( USD )

ตารางเวลาเดินเรือจาก: เกาะยาวน้อย

ถึง เกาะพีพี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(09:10)
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(10:30)
1:20
( ชั่วโมง )
39.3
32.62

( USD )
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(11:10)
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(12:30)
1:20
( ชั่วโมง )
39.3
32.62

( USD )
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(13:10)
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(14:30)
1:20
( ชั่วโมง )
39.3
32.62

( USD )

ถึง ภูเก็ต

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(11:40)
0:40
( ชั่วโมง )
13.1
11.13

( USD )

ถึง เกาะลันตา

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(09:10)
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(12:45)
3:35
( ชั่วโมง )
39.3
32.62

( USD )
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(09:10)
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(12:30)
3:20
( ชั่วโมง )
49.12
40.77

( USD )
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(13:10)
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(16:00)
2:50
( ชั่วโมง )
49.12
40.77

( USD )

ถึง อ่าวนาง

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(09:10)
0:30
( ชั่วโมง )
21.29
17.67

( USD )
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(11:10)
0:30
( ชั่วโมง )
21.29
17.67

( USD )
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(13:10)
0:30
( ชั่วโมง )
21.29
17.67

( USD )
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(15:30)
0:50
( ชั่วโมง )
18.01
14.95

( USD )

ถึง ไร่เลย์

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(09:10)
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(10:00)
0:50
( ชั่วโมง )
21.29
17.67

( USD )
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(11:10)
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(12:00)
0:50
( ชั่วโมง )
21.29
17.67

( USD )
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(13:10)
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(14:00)
0:50
( ชั่วโมง )
21.29
17.67

( USD )

Koh Yao Noi Information


Koh Yao Noi is a beautiful island where it is thought by many people that the island should be protected from human influence and it is one of the least over-developed islands in Thailand and the region. Sea Gypsies were inhabiting its grounds and bay before someone else did. The main industries of the island are rubber planting and fishing along with some plantations and rice farming. It is one of the most natural islands in Thailand with not much development.

Koh Yao Noi Highlights


 • The Food

  Not all travelers discover culture in the same way. Some do it by visiting monuments and landmarks, some participate in cultural activities, others immerse themselves in the arts, while foodies explore the culture by gaining some of the region’s pallet and somehow this makes people from different backgrounds come together and indulge in the same thing. Koh Yao Noi is a great place when it comes to food, providing many restaurants and delicious seafood dishes. You can also learn at the cooking school some of the traditional dishes. Taking a part of the culture home with you.

 • Muay Thai

  Thailand is well known for being a pioneer of many things. And one of those things is a famous sport that is heavily attached to the culture of the country. That sport is Muay Thai also known as Thai boxing. While you are in Koh Yao Noi, you can take a Muay Thai class to get some energy pumping through your veins if you are into getting adrenaline rushes. There is a gym on the island giving classes twice a day with special individual attention. It is a definitely a lingering experience.

 • Nature

  Koh Yao Noi has a very distinct natural vibe, as it is one of the least overdeveloped islands in the region. It is mountainous around the center of the island and on the other side, there are beaches everywhere. Beaches are very suitable for snorkeling and swimming on the East side while the West side is a very picturesque blend of Mangrove trees and rice flats. The island is considered a sanctuary for 4 species at least of hornbills. It is an island designed for relaxation.

 • Water Adventures

  This island is full of aquatic opportunities. It is a haven for sea lovers who take part in the activity of snorkeling, it has a good proportion of Flora and Fauna as well as appropriate sea level. While on this island you can have a Kayak Expedition, it is a fun and friendly activity as you paddle your way into the beautiful waters of the island. Koh Yao also has a diving school for people interested in becoming a part-time visitor of the sea world.

แกลเลอรี่

 • ออกจาก :
 • ไปยัง :
 • วันที่ออกเดินทาง :
 • วันที่เดินทางกลับ :
 • ผู้ใหญ่ (9+) :
 • เด็ก (2-9) :
 • ทารก (0-2) :
 • บัตรวีซ่าการ์ด  บัตรมาสเตอร์การ์ด  PAYPAL  เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์ รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
ข้อมูลรถรับ-ส่ง
บริการลูกค้า
5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจอง

เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
งานหรือเทศกาลที่กำลังจะมาถึง
ข่าวล่าสุด
 • Visa
 • Master Card
 • American Express
 • รับรองโดย Paypal
 • รับประกันความปลอดภัยโดย Paypal
 • รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
 • เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์
We use cookies to provide a personalized experience for our users. Read more from our Cookie Policy.