เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์
ท่าเรือช่องหลาด : เกาะยาวใหญ่
ข้อมูลเบื้องต้น
 
A beautiful and small pier located on the gorgeous island that is Koh Yao Yai. The Chong Lard pier doesn’t have trips coming in from many places but it does have the important ones like Krabi, Phuket and especially Phang Nga. The trips departing from these places are quite short as they don’t take more than 2 hours of your time. it is definitely a good-looking pier and customers are happy with its services.


ที่อยู่ : Moo 1, Koh Yao Yai, Koh Yao Yai sub-district, Koh Yao district, Phang Nga province

ตารางเวลาเดินเรือไปยัง: ท่าเรือช่องหลาด

จาก เกาะพีพี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(11:00)
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(12:40)
1:40
( ชั่วโมง )
39.61
31.69

( USD )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(13:00)
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(14:40)
1:40
( ชั่วโมง )
39.61
31.69

( USD )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(13:00)
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(14:40)
1:40
( ชั่วโมง )
39.61
33.67

( USD )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(15:30)
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(17:10)
1:40
( ชั่วโมง )
39.61
31.69

( USD )

จาก ภูเก็ต

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(15:40)
0:40
( ชั่วโมง )
13.2
10.96

( USD )

จาก เกาะลันตา

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(08:00)
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(12:40)
4:40
( ชั่วโมง )
49.51
41.1

( USD )
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(13:00)
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(17:10)
4:10
( ชั่วโมง )
49.51
41.1

( USD )

จาก อ่าวนาง

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(11:30)
0:30
( ชั่วโมง )
21.46
17.81

( USD )
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(12:40)
0:40
( ชั่วโมง )
21.46
17.38

( USD )
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(14:40)
0:40
( ชั่วโมง )
21.46
17.38

( USD )
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(14:40)
0:40
( ชั่วโมง )
21.46
17.38

( USD )
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(17:10)
0:40
( ชั่วโมง )
21.46
17.38

( USD )

จาก ไร่เลย์

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(11:40)
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(12:40)
1:00
( ชั่วโมง )
21.46
17.81

( USD )
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(13:40)
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(14:40)
1:00
( ชั่วโมง )
21.46
17.81

( USD )
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(16:10)
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(17:10)
1:00
( ชั่วโมง )
21.46
17.81

( USD )

จาก เกาะนาคา

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะนาคา
ท่าเรือเกาะนาคา
(09:40)
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(10:00)
0:20
( ชั่วโมง )
16.5
13.7

( USD )

ตารางเวลาเดินเรือจาก: ท่าเรือช่องหลาด

ถึง เกาะพีพี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(09:00)
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(10:30)
1:30
( ชั่วโมง )
39.61
32.88

( USD )
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(11:00)
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(12:30)
1:30
( ชั่วโมง )
39.61
32.88

( USD )
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(11:00)
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(12:30)
1:30
( ชั่วโมง )
39.61
31.69

( USD )
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(13:00)
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(14:30)
1:30
( ชั่วโมง )
39.61
32.88

( USD )

ถึง ภูเก็ต

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(11:30)
0:50
( ชั่วโมง )
13.2
10.96

( USD )

ถึง เกาะลันตา

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(09:00)
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(12:45)
3:45
( ชั่วโมง )
39.61
32.88

( USD )
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(09:00)
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(12:30)
3:30
( ชั่วโมง )
49.51
41.1

( USD )
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(13:00)
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(16:00)
3:00
( ชั่วโมง )
49.51
41.1

( USD )

ถึง อ่าวนาง

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(09:00)
0:40
( ชั่วโมง )
21.46
17.16

( USD )
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(11:00)
0:40
( ชั่วโมง )
21.46
17.16

( USD )
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(11:00)
0:40
( ชั่วโมง )
21.46
16.52

( USD )
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(13:00)
0:40
( ชั่วโมง )
21.46
17.16

( USD )
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(15:40)
0:40
( ชั่วโมง )
21.46
17.81

( USD )

ถึง ไร่เลย์

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(09:00)
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(10:00)
1:00
( ชั่วโมง )
21.46
17.81

( USD )
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(11:00)
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(12:00)
1:00
( ชั่วโมง )
21.46
17.81

( USD )
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(13:00)
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(14:00)
1:00
( ชั่วโมง )
21.46
17.81

( USD )

ถึง เกาะพะงัน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(09:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:30)
9:30
( ชั่วโมง )
49.51
39.61

( USD )

ถึง เกาะสมุย

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(09:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:30)
7:30
( ชั่วโมง )
49.51
39.61

( USD )

ถึง เกาะเต่า

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(09:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(19:15)
10:15
( ชั่วโมง )
57.76
47.94

( USD )

ถึง เกาะจำ

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(09:00)
เกาะจำ
Mutu Pier
(12:00)
3:00
( ชั่วโมง )
44.56
36.99

( USD )
จุดเด่นของที่หมายปลายทาง
 • ออกจาก :
 • ไปยัง :
 • วันที่ออกเดินทาง :
 • วันที่เดินทางกลับ :
 • ผู้ใหญ่ (9+) :
 • เด็ก (2-9) :
 • ทารก (0-2) :
 • บัตรวีซ่าการ์ด  บัตรมาสเตอร์การ์ด  PAYPAL  เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์ รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
ข่าวล่าสุด
 • Visa
 • Master Card
 • American Express
 • รับรองโดย Paypal
 • รับประกันความปลอดภัยโดย Paypal
 • รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
 • เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์
We use cookies to provide a personalized experience for our users. Read more from our Cookie Policy.