เดินทางจาก
มาถึง
ผู้โดยสาร
ผู้ใหญ่ (>9 ปี)
เด็ก (2-9 ปี)
  • {l}

Green Beach Travel & Tour - Speedboat

Speedboat

Speedboat from Phuket - Koh Yao Yai - Koh Yao Noi and return.

รายละเอียดโดยย่อ

5 Trips per day
45 Persons capacity with 3 crews
ไม่ระบุ cruising speed
15,000+ Reviews by Speedboat
4.7 out of 5 stars average services rating