เดินทางจาก
มาถึง
ผู้โดยสาร
ผู้ใหญ่ (>9 ปี)
เด็ก (2-9 ปี)
  • {l}

เกาะนางยวน (ท่าเรือเกาะนางยวน) ไป เกาะเต่า (ท่าเรือแม่หาด)

By Guitar Travel

Departure

14:00 เกาะนางยวน, ท่าเรือเกาะนางยวน

เวลาเดินทาง

0:20 ชั่วโมง

Luggage

10 KG per passenger

Amendments

200 THB

Arrival

14:20 เกาะเต่า, ท่าเรือแม่หาด

Refund

Full Refundable

Confirmation

Instant Confirmation

Cancellation

3 Days before departure date

ราคา

200 174 THB

ส่วนลด 13 %

Trip Information

  • Longtail Boat: Koh Nang Yuan (Island) - Koh Tao (Island) (20mins)
  • Time stated is only for estimation. The actual time schedule is subject to change without prior notice due to unpredictable weather conditions and fortuitous events.

จุดเด่นของที่หมายปลายทาง

เกาะนางยวน
เกาะนางยวน
ตารางการเดินเรือและราคา

ท่าเรือและจุดรับส่ง

ท่าเรือเกาะนางยวน
ท่าเรือเกาะนางยวน
อ่านเพิ่มเติม
ท่าเรือแม่หาด
ท่าเรือแม่หาด
อ่านเพิ่มเติม