เดินทางจาก
มาถึง
ผู้โดยสาร
ผู้ใหญ่ (>9 ปี)
เด็ก (2-9 ปี)
  • {l}

กระบี่ (เมืองกระบี่: กระบี่ซีเพิร์ล) ไป ภูเก็ต (ขนส่งใหม่ สถานี 2 ภูเก็ต)

By Phantip Travel

Departure

11:00 กระบี่, เมืองกระบี่: กระบี่ซีเพิร์ล

เวลาเดินทาง

3:00 ชั่วโมง

Luggage

10 KG per passenger

Amendments

200 THB

Arrival

14:00 ภูเก็ต, ขนส่งใหม่ สถานี 2 ภูเก็ต

Refund

Full Refundable

Confirmation

Instant Confirmation

Cancellation

3 Days before departure date

ราคา

400 348 THB

ส่วนลด 13 %

Trip Information

  • Bus/Minivan: Krabi Town - Phuket New Bus Station (3hrs)
  • Time stated is only for estimation. The delay of arrival time due to traffic jam and fortuitous events are not include in time estimation.

จุดเด่นของที่หมายปลายทาง

ท่าเรือและจุดรับส่ง

เมืองกระบี่: กระบี่ซีเพิร์ล
เมืองกระบี่: กระบี่ซีเพิร์ล
อ่านเพิ่มเติม
ขนส่งใหม่ สถานี 2 ภูเก็ต
ขนส่งใหม่ สถานี 2 ภูเก็ต
อ่านเพิ่มเติม