เดินทางจาก
มาถึง
ผู้โดยสาร
ผู้ใหญ่ (>9 ปี)
เด็ก (2-9 ปี)
  • {l}

Lomprayah High Speed Ferries Co., Ltd. - VIP Bus 24 Seats

VIP Bus 24 Seats

A/C VIP BUS 24 Seats

รายละเอียดโดยย่อ

12 Trips per day
24 Persons capacity with 2 crews
ไม่ระบุ cruising speed
15,000+ Reviews by VIP Bus 24 Seats
4.7 out of 5 stars average services rating