เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์
อ่าวไร่เลย์ : ไร่เลย์
ข้อมูลเบื้องต้น
 
จุดรับส่งผู้โดยสารของอ่าวไร่เลย์ตะวันตก ตั้งอยู่หน้าโรงแรม Sand Sea Resort (หน้าไฮ เดือน พย.-เมย.) ส่วนจุดรับส่งผู้โดยสารของอ่าวไร่เลย์ตะวันออกตั้งหยู่หน้าโรงแรม Sunrise Tropical Resort (หน้าโลว์ เดือนพค.- ตค.) ซึ่งหาไม่ยาก สังเกตได้จากเหล่านักท่องเที่ยวมากรูกันเพื่อรอขึ้นเฟอร์รี่ที่จุดเดียวกันนี้ประมาณ 30 นาทีก่อนเรือออก ไร่เลย์ไม่ได้เป็นเกาะ แต่เป็นแหลมเล็กๆ ในจังหวัดกระบี่ และการเดินทางมาทำได้แค่ทางเรือเท่านั้นเนื่องจากภูเขาหินปูนขนาดใหญ่และหน้าผาหินที่ขั้นอยู่ตรงกลาง ทำให้ไม่สามารถมาทางรถได้

การมาไร่เลย์มาได้ทางเรือหางยาวเท่านั้น ที่นี่ไม่มีท่าเรือ ไม่มีถนนคอนกรีต มีแต่หาดทรายสีขาวและน้ำทะเลสีเขียวใสให้ท่านได้จุ่มเท้าเล่นเพื่อเดินทางลงเรือไปยังดินแดนมหัศจรรย์ รับรองว่าท่านจะชอบชายหาดของที่นี่รวมถึงทางเท้าที่ใช้เดินเล่นตามป้ายบอกทางไปจนถึงอ่าวพระนางที่มีวิวที่สวยสุดจะประทับใจ!
ที่อยู่ : อ่าวไร่เล จังหวัดกระบี่

ตารางเวลาเดินเรือไปยัง: อ่าวไร่เลย์

จาก เกาะพีพี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(09:30)
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(10:45)
1:15
( ชั่วโมง )
14.85
12.18

( USD )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(11:00)
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(11:40)
0:40
( ชั่วโมง )
33.01
27.4

( USD )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(13:00)
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(13:40)
0:40
( ชั่วโมง )
33.01
27.4

( USD )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(13:00)
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(13:40)
0:40
( ชั่วโมง )
33.01
25.42

( USD )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(15:30)
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(16:45)
1:15
( ชั่วโมง )
14.85
12.18

( USD )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(15:30)
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(16:10)
0:40
( ชั่วโมง )
33.01
27.4

( USD )

จาก ภูเก็ต

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(08:30)
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(10:45)
2:15
( ชั่วโมง )
23.11
18.95

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(08:30)
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(10:45)
2:15
( ชั่วโมง )
23.11
18.95

( USD )
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(16:45)
8:15
( ชั่วโมง )
39.61
27.73

( USD )
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(12:00)
2:30
( ชั่วโมง )
39.61
31.69

( USD )
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(12:00)
2:30
( ชั่วโมง )
39.61
31.69

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(11:00)
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(17:00)
6:00
( ชั่วโมง )
33.01
26.41

( USD )

จาก เกาะลันตา

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะลันตา
Yacht Master
(13:10)
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(14:30)
1:20
( ชั่วโมง )
36.31
30.14

( USD )
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(13:30)
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(15:15)
1:45
( ชั่วโมง )
18.15
14.89

( USD )
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(13:30)
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(15:30)
2:00
( ชั่วโมง )
18.15
14.89

( USD )

จาก เกาะพะงัน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:00)
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(14:30)
7:30
( ชั่วโมง )
29.71
24.66

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:00)
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(15:30)
8:30
( ชั่วโมง )
26.41
25.09

( USD )

จาก เกาะสมุย

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(14:30)
7:00
( ชั่วโมง )
23.11
21.49

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(13:30)
5:30
( ชั่วโมง )
24.76
20.55

( USD )

จาก เกาะยาวใหญ่

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือคลองเหีย
(08:15)
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(08:50)
0:35
( ชั่วโมง )
44.56
36.99

( USD )
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(09:00)
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(10:00)
1:00
( ชั่วโมง )
21.46
17.81

( USD )
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(11:00)
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(12:00)
1:00
( ชั่วโมง )
21.46
17.81

( USD )
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(13:00)
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(14:00)
1:00
( ชั่วโมง )
21.46
17.81

( USD )

จาก เกาะยาวน้อย

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(08:25)
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(08:50)
0:25
( ชั่วโมง )
44.56
36.99

( USD )
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(09:10)
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(10:00)
0:50
( ชั่วโมง )
21.46
17.16

( USD )
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(11:10)
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(12:00)
0:50
( ชั่วโมง )
21.46
17.16

( USD )
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(11:10)
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(12:00)
0:50
( ชั่วโมง )
21.46
17.16

( USD )
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(13:10)
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(14:00)
0:50
( ชั่วโมง )
21.46
17.16

( USD )

จาก กรุงเทพ

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(10:30)
16:30
( ชั่วโมง )
31.36
26.03

( USD )
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(10:30)
15:30
( ชั่วโมง )
31.36
26.03

( USD )

จาก เมืองสุราษฎร์ธานี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(09:30)
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(14:00)
4:30
( ชั่วโมง )
19.81
18.81

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
Surat Thani Town
(10:30)
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(16:00)
5:30
( ชั่วโมง )
22.78
21.18

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(11:30)
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(16:00)
4:30
( ชั่วโมง )
19.81
18.81

( USD )

จาก เกาะนาคา

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะนาคา
ท่าเรือเกาะนาคา
(09:40)
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(12:00)
2:20
( ชั่วโมง )
39.61
32.88

( USD )

ตารางเวลาเดินเรือจาก: อ่าวไร่เลย์

ถึง เกาะพีพี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(09:45)
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(11:30)
1:45
( ชั่วโมง )
14.85
12.18

( USD )
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(10:00)
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(10:30)
0:30
( ชั่วโมง )
33.01
27.4

( USD )
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(12:00)
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(12:30)
0:30
( ชั่วโมง )
33.01
27.4

( USD )
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(14:00)
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(14:30)
0:30
( ชั่วโมง )
33.01
27.4

( USD )
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(15:45)
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(17:30)
1:45
( ชั่วโมง )
14.85
12.18

( USD )

ถึง ภูเก็ต

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(13:40)
1:50
( ชั่วโมง )
39.61
32.88

( USD )
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(13:40)
1:50
( ชั่วโมง )
39.61
31.69

( USD )
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(15:15)
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(17:15)
2:00
( ชั่วโมง )
23.11
18.95

( USD )
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(15:15)
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(17:15)
2:00
( ชั่วโมง )
23.11
18.95

( USD )

ถึง เกาะลันตา

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(08:50)
เกาะลันตา
Yacht Master
(10:10)
1:20
( ชั่วโมง )
36.31
30.14

( USD )
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(09:00)
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(11:00)
2:00
( ชั่วโมง )
18.15
14.89

( USD )
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(10:45)
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(12:45)
2:00
( ชั่วโมง )
18.15
14.89

( USD )

ถึง เกาะยาวใหญ่

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(11:40)
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(12:40)
1:00
( ชั่วโมง )
21.46
17.81

( USD )
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(13:40)
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(14:40)
1:00
( ชั่วโมง )
21.46
17.81

( USD )
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(14:30)
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือคลองเหีย
(15:05)
0:35
( ชั่วโมง )
44.56
36.99

( USD )
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(16:10)
เกาะยาวใหญ่
ท่าเรือช่องหลาด
(17:10)
1:00
( ชั่วโมง )
21.46
17.81

( USD )

ถึง เกาะยาวน้อย

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(11:40)
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(12:30)
0:50
( ชั่วโมง )
21.46
17.81

( USD )
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(13:40)
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(14:30)
0:50
( ชั่วโมง )
21.46
17.81

( USD )
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(14:30)
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(14:55)
0:25
( ชั่วโมง )
44.56
36.99

( USD )
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(16:10)
เกาะยาวน้อย
ท่าเรือมะเนาะ
(17:00)
0:50
( ชั่วโมง )
21.46
17.81

( USD )

ถึง เกาะนาคา

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(13:40)
เกาะนาคา
ท่าเรือเกาะนาคา
(15:20)
1:40
( ชั่วโมง )
39.61
32.88

( USD )
จุดเด่นของที่หมายปลายทาง
จุดรับส่งของรถบัส
 • ออกจาก :
 • ไปยัง :
 • วันที่ออกเดินทาง :
 • วันที่เดินทางกลับ :
 • ผู้ใหญ่ (9+) :
 • เด็ก (2-9) :
 • ทารก (0-2) :
 • บัตรวีซ่าการ์ด  บัตรมาสเตอร์การ์ด  PAYPAL  เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์ รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
ข่าวล่าสุด
 • Visa
 • Master Card
 • American Express
 • รับรองโดย Paypal
 • รับประกันความปลอดภัยโดย Paypal
 • รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
 • เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์
We use cookies to provide a personalized experience for our users. Read more from our Cookie Policy.