เดินทางจาก
มาถึง
ผู้โดยสาร
ผู้ใหญ่ (>9 ปี)
เด็ก (2-9 ปี)
  • {l}

เมืองสุราษฎร์ธานี (Surat Thani Town) ไป ภูเก็ต (ขนส่งใหม่ สถานี 2 ภูเก็ต)

By Phantip Travel

Departure

12:00 เมืองสุราษฎร์ธานี, Surat Thani Town

เวลาเดินทาง

5:30 ชั่วโมง

Luggage

10 KG per passenger

Amendments

200 THB

Arrival

17:30 ภูเก็ต, ขนส่งใหม่ สถานี 2 ภูเก็ต

Refund

Full Refundable

Confirmation

Instant Confirmation

Cancellation

3 Days before departure date

ราคา

390 370.5 THB

ส่วนลด 5 %

Trip Information

  • Bus: Surat Thani Town - Phuket (5hrs 30mins, bus will stop along the way)
  • Time stated is only for estimation. The delay of arrival time due to traffic jam and fortuitous events are not include in time estimation.
  • Passenger with large suitcase (large sized suitcase with wheels more than 20 inch) is required to pay extra luggage fees and handling fees to the driver directly.
  • Free hotel pick up is available on limited area, further area may have extra charge or no service.

จุดเด่นของที่หมายปลายทาง

เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
ตารางการเดินเรือและราคา

ท่าเรือและจุดรับส่ง

Surat Thani Town
Surat Thani Town
อ่านเพิ่มเติม
ขนส่งใหม่ สถานี 2 ภูเก็ต
ขนส่งใหม่ สถานี 2 ภูเก็ต
อ่านเพิ่มเติม