เดินทางจาก
มาถึง
ผู้โดยสาร
ผู้ใหญ่ (>9 ปี)
เด็ก (2-9 ปี)
  • {l}

อ่าวนาง (อ่าวนาง) ไป เมืองสุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร)

By Phantip Travel

Departure

10:00 อ่าวนาง, อ่าวนาง

เวลาเดินทาง

3:40 ชั่วโมง

Luggage

10 KG per passenger

Amendments

200 THB

Arrival

13:40 เมืองสุราษฎร์ธานี, เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร

Refund

Full Refundable

Confirmation

Instant Confirmation

Cancellation

3 Days before departure date

ราคา

450 427.5 THB

ส่วนลด 5 %

Trip Information

  • Minivan: Ao Nang - Krabi Town (30mins)
  • (not include waiting time yet)
  • Time stated is only for estimation. The delay of arrival time due to traffic jam and fortuitous events are not include in time estimation.
  • Passenger with large suitcase (large sized suitcase with wheels more than 20 inch) is required to pay extra luggage fees and handling fees to the driver directly.
  • Minivan: Krabi Town - Surat Thani Town (3hrs)
  • Time stated is only for estimation. The delay of arrival time due to traffic jam and fortuitous events are not include in time estimation.
  • Passenger with large suitcase (large sized suitcase with wheels more than 20 inch) is required to pay extra luggage fees and handling fees to the driver directly.

จุดเด่นของที่หมายปลายทาง

เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
ตารางการเดินเรือและราคา

ท่าเรือและจุดรับส่ง

เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
อ่านเพิ่มเติม