เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์

จุดหมายปลายทาง: เมืองสุราษฎร์ธานี

การเดินทางไปจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
สุราษฎร์ธานีเป็นเมืองที่น่าเที่ยว เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และความงดงามทางวัฒนธรรม การเดินทางไปสุราษฎร์ธานีนั้นไม่ยาก เนื่องจากมีตัวเลือกของการเดินทางให้เลือกมากมาย... อ่านเพิ่มเติม

ตารางเวลาเดินเรือไปยัง: เมืองสุราษฎร์ธานี

จาก กระบี่

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(13:40)
2:40
( ชั่วโมง )
9.85
8.86

( USD )

จาก อ่าวนาง

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
อ่าวนาง
อ่าวนาง
(10:00)
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(13:40)
3:40
( ชั่วโมง )
12.66
12.03

( USD )

จาก เกาะพะงัน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(05:00)
4:00
( ชั่วโมง )
9
8.55

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:00)
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(12:40)
4:40
( ชั่วโมง )
9.85
8.86

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:00)
4:00
( ชั่วโมง )
9
8.55

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:30)
4:30
( ชั่วโมง )
9
8.55

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:30)
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(17:00)
4:30
( ชั่วโมง )
9.85
8.86

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:30)
4:30
( ชั่วโมง )
9
8.55

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:30)
4:30
( ชั่วโมง )
9
8.55

( USD )

จาก เกาะสมุย

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(05:00)
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ถนนตลาดใหม่
(07:30)
2:30
( ชั่วโมง )
9.85
8.17

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(06:00)
3:00
( ชั่วโมง )
8.16
7.34

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(06:00)
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ถนนตลาดใหม่
(08:30)
2:30
( ชั่วโมง )
9.85
8.17

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(07:00)
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ถนนตลาดใหม่
(09:30)
2:30
( ชั่วโมง )
9.85
8.17

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ถนนตลาดใหม่
(10:30)
2:30
( ชั่วโมง )
9.85
8.17

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(09:00)
3:00
( ชั่วโมง )
8.16
7.34

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(09:00)
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ถนนตลาดใหม่
(11:30)
2:30
( ชั่วโมง )
9.85
8.17

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(10:00)
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ถนนตลาดใหม่
(12:30)
2:30
( ชั่วโมง )
9.85
8.17

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:00)
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ถนนตลาดใหม่
(13:30)
2:30
( ชั่วโมง )
9.85
8.17

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(12:00)
3:00
( ชั่วโมง )
8.16
7.34

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(12:00)
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ถนนตลาดใหม่
(14:30)
2:30
( ชั่วโมง )
9.85
8.17

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:00)
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ถนนตลาดใหม่
(15:30)
2:30
( ชั่วโมง )
9.85
8.17

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(14:00)
3:00
( ชั่วโมง )
8.16
7.34

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(14:00)
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ถนนตลาดใหม่
(16:30)
2:30
( ชั่วโมง )
9.85
8.17

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(15:00)
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ถนนตลาดใหม่
(17:30)
2:30
( ชั่วโมง )
9.85
8.17

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(15:00)
เมืองสุราษฎร์ธานี
สถานขนส่งใหม่สุราษฎร์ธานี
(18:00)
3:00
( ชั่วโมง )
11.25
9

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:00)
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ถนนตลาดใหม่
(18:30)
2:30
( ชั่วโมง )
9.85
8.17

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:00)
เมืองสุราษฎร์ธานี
สถานขนส่งใหม่สุราษฎร์ธานี
(19:00)
3:00
( ชั่วโมง )
11.25
9

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(17:00)
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ถนนตลาดใหม่
(19:30)
2:30
( ชั่วโมง )
9.85
8.17

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(18:00)
3:00
( ชั่วโมง )
8.16
7.34

( USD )

ตารางเวลาเดินเรือจาก: เมืองสุราษฎร์ธานี

ถึง ภูเก็ต

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(08:00)
4:30
( ชั่วโมง )
7.03
6.68

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(09:00)
4:00
( ชั่วโมง )
8.16
7.75

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(10:00)
4:00
( ชั่วโมง )
8.16
7.75

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(11:00)
4:00
( ชั่วโมง )
8.16
7.75

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(12:00)
5:30
( ชั่วโมง )
7.03
6.68

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(12:00)
4:00
( ชั่วโมง )
8.16
7.75

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
Surat Thani Town
(12:00)
5:30
( ชั่วโมง )
10.97
10.42

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(13:00)
4:00
( ชั่วโมง )
8.16
7.75

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(14:00)
4:00
( ชั่วโมง )
8.16
7.75

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(15:00)
4:00
( ชั่วโมง )
8.16
7.75

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(16:00)
4:00
( ชั่วโมง )
8.16
7.75

( USD )

ถึง กระบี่

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(11:30)
5:00
( ชั่วโมง )
7.03
6.33

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
Surat Thani Town
(14:00)
3:00
( ชั่วโมง )
11.25
10.13

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(16:30)
3:00
( ชั่วโมง )
7.03
6.33

( USD )

ถึง เกาะพะงัน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:00)
4:30
( ชั่วโมง )
9.85
9.35

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:00)
4:00
( ชั่วโมง )
9.85
9.35

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:00)
5:00
( ชั่วโมง )
9.85
9.35

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:00)
4:00
( ชั่วโมง )
9.85
9.35

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(20:30)
4:30
( ชั่วโมง )
9.85
9.35

( USD )

ถึง เกาะสมุย

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(08:30)
3:00
( ชั่วโมง )
7.31
7.02

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ถนนตลาดใหม่
(06:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(09:30)
3:00
( ชั่วโมง )
9.85
8.17

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ถนนตลาดใหม่
(07:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(10:30)
3:00
( ชั่วโมง )
9.85
8.17

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(11:30)
3:30
( ชั่วโมง )
7.31
7.02

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ถนนตลาดใหม่
(08:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:30)
3:00
( ชั่วโมง )
9.85
8.17

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ถนนตลาดใหม่
(09:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(12:30)
3:00
( ชั่วโมง )
9.85
8.17

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ถนนตลาดใหม่
(10:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:30)
3:00
( ชั่วโมง )
9.85
8.17

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(14:30)
3:30
( ชั่วโมง )
7.31
7.02

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ถนนตลาดใหม่
(11:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(14:30)
3:00
( ชั่วโมง )
9.85
8.17

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ถนนตลาดใหม่
(12:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(15:30)
3:00
( ชั่วโมง )
9.85
8.17

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ถนนตลาดใหม่
(13:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:30)
3:00
( ชั่วโมง )
9.85
8.17

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(17:30)
3:30
( ชั่วโมง )
7.31
7.02

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ถนนตลาดใหม่
(14:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(17:30)
3:00
( ชั่วโมง )
9.85
8.17

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ถนนตลาดใหม่
(15:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(18:30)
3:00
( ชั่วโมง )
9.85
8.17

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(19:30)
3:30
( ชั่วโมง )
7.31
7.02

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ถนนตลาดใหม่
(16:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(19:30)
3:00
( ชั่วโมง )
9.85
8.17

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ถนนตลาดใหม่
(17:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(20:30)
3:00
( ชั่วโมง )
9.85
8.17

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(21:00)
3:00
( ชั่วโมง )
7.31
7.02

( USD )

ถึง อุทยานแห่งชาติเขาสก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(08:30)
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานเห่งชาติเขาสก
(11:00)
2:30
( ชั่วโมง )
7.03
6.68

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(10:30)
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานเห่งชาติเขาสก
(13:00)
2:30
( ชั่วโมง )
7.03
6.68

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(12:30)
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานเห่งชาติเขาสก
(15:00)
2:30
( ชั่วโมง )
7.03
6.68

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(14:30)
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานเห่งชาติเขาสก
(17:00)
2:30
( ชั่วโมง )
7.03
6.68

( USD )

ถึง Ratchaprapha Dam

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(09:00)
Ratchaprapha Dam
Tourist Waiting Area
(10:30)
1:30
( ชั่วโมง )
7.03
6.68

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(11:00)
Ratchaprapha Dam
Tourist Waiting Area
(12:30)
1:30
( ชั่วโมง )
7.03
6.68

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(13:00)
Ratchaprapha Dam
Tourist Waiting Area
(14:30)
1:30
( ชั่วโมง )
7.03
6.68

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(15:00)
Ratchaprapha Dam
Tourist Waiting Area
(16:30)
1:30
( ชั่วโมง )
7.03
6.68

( USD )

ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี


จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเสมือนประตูสู่เกาะที่สวยงามของชายฝั่งอ่าวไทยเช่น เกาะสมุย เกาะเต่า และ เกาะพะงัน ชื่อของจังหวัดแปลว่า “เมืองแห่งคนดี” ซึ่งสื่อถึงลักษณะของชาวบ้านที่นั่น หลายคนใช้เมืองสุราษฎร์ธานีเป็นจุดกึ่งกลางในการเดินทางไปยังเกาะอื่น ๆ เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าตื่นตาตื่นใจและมีความเป็นธรรมชาติที่งดงาม

สิ่งที่น่าสนใจในจังหวัดสุราษฎร์ธานี


 • ตลาดนัดกลางคืน

  ตลาดนัดกลางคืนในเมืองสุราษฎร์ธานีเป็นสถานที่ที่เหมาะกับนักชิมอาหารรสชาดใหม่ๆและได้เดินเที่ยวชมวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆ ตลาดแห่งนี้จะเติมเต็มความอร่อยให้คุณอย่างแน่นอนเพราะมีอาหารหลากหลายประเภท เช่น ก๋วยเตี๋ยว บาร์บีคิว และอีกมากมายตลอดทั้งคืน ดังนั้นอย่าลืมเตรียมท้องของคุณให้ว่างพร้อมที่จะสนุกกับอาหารมากมายที่นี่

 • วัดสวนโมกขพลาราม

  สุราษฎร์ธานีมีสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาที่สวยงามและศักดิ์สิทธิ์จำนวนมาก หนึ่งในนั้น คือ สวนโมกขพลาราม หรือชื่อเรียกทางการว่า “วัดธารน้ำไหล” ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ยอดเยี่ยม จัดตั้งโดย พระพุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปญฺโญ)) ซึ่งเป็นพระภิกษุที่มีชื่อเสียงโด่งดัง คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อศึกษาธรรมะเป็นเวลา 10 วันในสถานที่พักผ่อนเพื่อการเรียนรู้แห่งนี้ มีการสอนที่รวมลัทธิเต๋า, ศาสนาคริสต์และเซน รวมถึงการฝึกสมาธิ อย่างไรก็ตามไม่ว่าคุณจะมาแบบลงทะเบียนหรือแค่เยี่ยมชมก็ตาม ถือว่าคุ้มค่ากับการเข้าชมของคุณอย่างแน่นอน

 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา

  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา เป็นพิพิธภัณฑ์ประเภทประวัติศาสตร์ ศิลปะ และโบราณคดี การเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ทำให้รู้จักกับวัฒนธรรมไทยได้มากขึ้นและได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานอย่างลึกซึ้ง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ประกอบด้วยอาคาร 2 หลัง ที่มีโบราณวัตถุยุคก่อนประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์จากสมัยสุโขทัย อยุธยา ลพบุรี และทวาราวดี ที่นี่มีการเขียนคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย

 • เขื่อนรัชชประภา

  เขื่อนรัชชประภา เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของภาคใต้ ใช้สำหรับควบคุมน้ำท่วม ทำการประมง ผลิตกระแสไฟฟ้า และการชลประทาน เขื่อนแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในนามว่า “เขื่อนเชี่ยวหลาน” เนื่องจากเป็นเขื่อนที่ตั้งอยู่บนทะเลสาบเชี่ยวหลานที่สวยงาม เขื่อนรัชชประภา เริ่มดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 แล้วเสร็จในเดือนกันยายน พ.ศ. 2530 และมีความสูง 94 เมตร เขื่อนรัชประภาในภาษาอังกฤษหมายถึง 'แสงสว่างแห่งราชอาณาจักร' ซึ่งเป็นชื่อพระราชทานโดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

แกลเลอรี่

 • ออกจาก :
 • ไปยัง :
 • วันที่ออกเดินทาง :
 • วันที่เดินทางกลับ :
 • ผู้ใหญ่ (9+) :
 • เด็ก (2-9) :
 • ทารก (0-2) :
 • บัตรวีซ่าการ์ด  บัตรมาสเตอร์การ์ด  PAYPAL  เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์ รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
ข้อมูลรถรับ-ส่ง
บริการลูกค้า
5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจอง

เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
 • Kanchanaburi
  กาญจนบุรีเป็นจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่รอให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัส...
  อ่านเพิ่มเติม

งานหรือเทศกาลที่กำลังจะมาถึง
ข่าวล่าสุด
 • Visa
 • Master Card
 • American Express
 • รับรองโดย Paypal
 • รับประกันความปลอดภัยโดย Paypal
 • รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
 • เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์