เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์

จุดหมายปลายทาง: สนามบินสุราษฎร์ธานี

การเดินทางไปสนามบินสุราษฎร์ธานี
 
สนามบินสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่หลักกิโลเมตรที่ 25 ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองสุราษฏร์ธานี... อ่านเพิ่มเติม

ตารางเวลาเดินเรือไปยัง: สนามบินสุราษฎร์ธานี

จาก เกาะพะงัน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(05:00)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(10:00)
5:00
( ชั่วโมง )
12.25
11.03

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:00)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(12:40)
4:40
( ชั่วโมง )
13.04
10.82

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:00)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(13:00)
5:00
( ชั่วโมง )
12.25
11.03

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:30)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(15:40)
5:10
( ชั่วโมง )
13.04
10.82

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:30)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(16:00)
5:30
( ชั่วโมง )
12.25
11.03

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:30)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(18:00)
5:30
( ชั่วโมง )
12.25
11.03

( USD )

จาก เกาะสมุย

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(05:00)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(09:00)
4:00
( ชั่วโมง )
11.99
9.95

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(06:00)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(10:00)
4:00
( ชั่วโมง )
10.43
9.18

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(06:00)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(10:00)
4:00
( ชั่วโมง )
11.99
9.95

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(07:00)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(11:00)
4:00
( ชั่วโมง )
11.99
9.95

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(12:00)
4:00
( ชั่วโมง )
11.99
9.95

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(09:00)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(13:00)
4:00
( ชั่วโมง )
10.43
9.18

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(09:00)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(13:00)
4:00
( ชั่วโมง )
11.99
9.95

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(10:00)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(14:00)
4:00
( ชั่วโมง )
11.99
9.95

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:00)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(15:00)
4:00
( ชั่วโมง )
11.99
9.95

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(12:00)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(16:00)
4:00
( ชั่วโมง )
10.43
9.18

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(12:00)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(16:00)
4:00
( ชั่วโมง )
11.99
9.95

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:00)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(17:00)
4:00
( ชั่วโมง )
11.99
9.95

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(14:00)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(18:00)
4:00
( ชั่วโมง )
10.43
9.18

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(14:00)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(18:00)
4:00
( ชั่วโมง )
11.99
9.95

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(15:00)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(19:00)
4:00
( ชั่วโมง )
11.99
9.95

( USD )

จาก ดอนสัก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(12:40)
1:55
( ชั่วโมง )
6.52
5.41

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(10:45)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(12:40)
1:55
( ชั่วโมง )
6.52
5.41

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(12:45)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(14:40)
1:55
( ชั่วโมง )
6.52
5.41

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(15:40)
1:55
( ชั่วโมง )
6.52
5.41

( USD )

ตารางเวลาเดินเรือจาก: สนามบินสุราษฎร์ธานี

ถึง เกาะพะงัน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(09:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:00)
6:30
( ชั่วโมง )
12.25
11.03

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(11:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:00)
4:30
( ชั่วโมง )
12.25
11.03

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(13:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:00)
4:30
( ชั่วโมง )
12.25
11.03

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(16:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(20:30)
4:30
( ชั่วโมง )
12.25
11.03

( USD )

ถึง เกาะสมุย

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(09:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(12:30)
3:30
( ชั่วโมง )
11.99
9.95

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(09:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(13:30)
4:00
( ชั่วโมง )
10.43
9.18

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(09:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:30)
4:00
( ชั่วโมง )
11.99
9.95

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(11:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(14:30)
3:00
( ชั่วโมง )
10.43
9.18

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(11:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(14:30)
3:00
( ชั่วโมง )
11.99
9.95

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(13:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:30)
3:00
( ชั่วโมง )
11.99
9.95

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(13:45)
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(17:30)
3:45
( ชั่วโมง )
10.43
9.18

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(14:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(17:30)
3:30
( ชั่วโมง )
11.99
9.95

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(16:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(19:30)
3:30
( ชั่วโมง )
10.43
9.18

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(16:15)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(19:30)
3:15
( ชั่วโมง )
11.99
9.95

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(17:15)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(20:30)
3:15
( ชั่วโมง )
11.99
9.95

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
(17:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(21:00)
3:30
( ชั่วโมง )
10.43
9.18

( USD )

ข้อมูลเกี่ยวกับสนามบินสุราษฎร์ธานี


สนามบินสุราษฎร์ธานีเป็นจุดศูนย์กลางสำหรับการเดินทางทางอากาศของจังหวัด และถูกใช้เป็นตัวเชื่อมในภาคพื้นดินระหว่างเกาะโดยรอบและเป็นสนามบินเพียงแห่งเดียวในภูมิภาค สนามบินสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากกว่า 2 ล้านคนในแต่ละปี นอกจากนี้ยังเพิ่มเป็นสองเท่าเนื่องจากต้องรองรับเที่ยวบินจากกองทัพบกที่นอกเหนือจากเที่ยวบินพาณิชย์

สิ่งที่น่าสนใจในสนามบินสุราษฎร์ธานี


 • ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี

  นี่คือสถานที่ที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่และงดงาม เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาที่น่าตื่นตาตื่นใจในสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ชาวบ้านบางคนเชื่อว่าวิญญาณที่ปกป้องบ้านเมืองสิงสถิตอยู่ในสถานที่อันงดงามแห่งนี้และมักจะมีพิธีเฉลิมฉลองมากมายที่ทำขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวิญญาณและสิ่งศักสิทธ์ คุณสามารถซื้อดอกไม้ ธูปและเทียนสำหรับบูชาที่นั่น และหากคุณโชคดีอาจจะได้ดูการถ่ายภาพสำหรับงานแต่งงานแบบไทยๆ

 • เกาะเต่า

  หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือการมีเกาะที่งดงามอยู่มากมาย เช่น เกาะเต่า เกาะเต่าเป็นสถานที่ที่ห้ามพลาดเลยสำหรับผู้ที่ต้องพักผ่อนในบรรยากาศหาดทรายขาว ทะเลสวย น้ำใส สงบและสบาย เป็นเกาะที่ชื่นชอบสำหรับผู้รักการดำน้ำ กลิ่นอายแบบสบายๆจะช่วยขจัดความเครียดทั้งหมดของคุณและทำให้คุณสนุกกับชีวิตมากยิ่งขึ้นด้วยทัศนคติใหม่ๆ เกาะเต่าเหมาะสำหรับกิจกรรมกีฬาทางน้ำมากมายเช่น การดำน้ำลึกและการดำน้ำตื้น

 • อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

  ในกรณีที่คุณสงสัยว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองคืออะไร มันเป็นหมู่เกาะขนาดใหญ่ที่มีเกาะมากกว่า 42 เกาะ ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยตามแนวชายฝั่งทะเลตอนกลาง มีทริปทัวร์อุทยานหลากหลายที่ทำให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนานเพลิดเพลินเป็นอย่างมากเนื่องจากพวกเขาได้เห็นทิวทัศน์อันน่าทึ่งของเกาะต่างๆ อุทยานแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีว่ามีสัตว์ป่าอันมีค่ามากมายหลายชนิดเช่น สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ปลา นกและอื่นๆ

 • อุทยานแห่งชาติเขาสก

  อุทยานแห่งชาติเขาสกเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งประกอบด้วย แหล่งหินปูนขนาดใหญ่และป่าดงดิบ ที่นี่ยังมีเขื่อนขนาดใหญ่ที่มนุษย์สร้างขึ้นที่เรียกว่า เขื่อนเชี่ยวหลาน (เขื่อนรัชชประภา) และที่แห่งนี้มีเสือ นกเงือก บัวผุด ชะนีและสัตว์อื่นๆอีกมากมาย

แกลเลอรี่

 • ออกจาก :
 • ไปยัง :
 • วันที่ออกเดินทาง :
 • วันที่เดินทางกลับ :
 • ผู้ใหญ่ (9+) :
 • เด็ก (2-9) :
 • ทารก (0-2) :
 • บัตรวีซ่าการ์ด  บัตรมาสเตอร์การ์ด  PAYPAL  เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์ รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
ข้อมูลรถรับ-ส่ง
บริการลูกค้า
5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจอง

เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
 • เกาะกูด
  เกาะกูดเป็นเกาะที่อยู่ทางใต้สุดในบรรดาหมู่เกาะของเกาะจันทร์และเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเกาะช้าง...
  อ่านเพิ่มเติม

งานหรือเทศกาลที่กำลังจะมาถึง
ข่าวล่าสุด
 • Visa
 • Master Card
 • American Express
 • รับรองโดย Paypal
 • รับประกันความปลอดภัยโดย Paypal
 • รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
 • เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์