เดินทางจาก
มาถึง
ผู้โดยสาร
ผู้ใหญ่ (>9 ปี)
เด็ก (2-9 ปี)
  • {l}

ดอนสัก (ท่าเรือราชา) ไป กรุงเทพ (ถนนรัชดาภิเษก - สำนักงานราชา)

By Raja Ferry

Departure

21:00 ดอนสัก, ท่าเรือราชา

เวลาเดินทาง

12:00 ชั่วโมง

Luggage

10 KG per passenger

Amendments

200 THB

Arrival

09:00 กรุงเทพ, ถนนรัชดาภิเษก - สำนักงานราชา

Refund

Full Refundable

Confirmation

Instant Confirmation

Cancellation

3 Days before departure date

ราคา

700 630 THB

ส่วนลด 10 %

Trip Information

  • Bus/Minivan: Donsak - Bangkok (12hrs)
  • Time stated is only for estimation. The delay of arrival time due to traffic jam and fortuitous events are not include in time estimation.

จุดเด่นของที่หมายปลายทาง

ท่าเรือและจุดรับส่ง

ท่าเรือราชา
ท่าเรือราชา
อ่านเพิ่มเติม
ถนนรัชดาภิเษก - สำนักงานราชา
ถนนรัชดาภิเษก - สำนักงานราชา
อ่านเพิ่มเติม