เดินทางจาก
มาถึง
ผู้โดยสาร
ผู้ใหญ่ (>9 ปี)
เด็ก (2-9 ปี)
  • {l}

เมืองสุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี: ถนนตลาดใหม่) ไป เกาะสมุย (ท่าเรือหน้าทอน)

By Seatran Ferry

Departure

17:30 เมืองสุราษฎร์ธานี, เมืองสุราษฎร์ธานี: ถนนตลาดใหม่

เวลาเดินทาง

3:00 ชั่วโมง

Luggage

10 KG per passenger

Amendments

200 THB

Arrival

20:30 เกาะสมุย, ท่าเรือหน้าทอน

Refund

Full Refundable

Confirmation

Instant Confirmation

Cancellation

3 Days before departure date

ราคา

350 290.5 THB

ส่วนลด 17 %

Trip Information

  • Bus/Minivan: Surat Thani Town - Donsak (1hr 30mins)
  • Time stated is only for estimation. The delay of arrival time due to traffic jam and fortuitous events are not include in time estimation.
  • Ferry: Donsak - Koh Samui (Island) (1hr 30mins)
  • Time stated is only for estimation. The actual time schedule is subject to change without prior notice due to unpredictable weather conditions and fortuitous events.

จุดเด่นของที่หมายปลายทาง

เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
ตารางการเดินเรือและราคา

ท่าเรือและจุดรับส่ง

เมืองสุราษฎร์ธานี: ถนนตลาดใหม่
เมืองสุราษฎร์ธานี: ถนนตลาดใหม่
อ่านเพิ่มเติม
ท่าเรือหน้าทอน
ท่าเรือหน้าทอน
อ่านเพิ่มเติม