เดินทางจาก
มาถึง
ผู้โดยสาร
ผู้ใหญ่ (>9 ปี)
เด็ก (2-9 ปี)
  • {l}

เมืองสุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร) ไป กระบี่ (สถานีขนส่งกระบี่)

By Phantip Travel

Departure

11:30 เมืองสุราษฎร์ธานี, เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร

เวลาเดินทาง

5:00 ชั่วโมง

Luggage

10 KG per passenger

Amendments

200 THB

Arrival

16:30 กระบี่, สถานีขนส่งกระบี่

Refund

Full Refundable

Confirmation

Instant Confirmation

Cancellation

3 Days before departure date

ราคา

250 225 THB

ส่วนลด 10 %

Trip Information

  • Minivan: Surat Thani Town - Krabi Bus Terminal (5hrs)
  • Time stated is only for estimation. The delay of arrival time due to traffic jam and fortuitous events are not include in time estimation.
  • Passenger with large suitcase (large sized suitcase with wheels more than 20 inch) is required to pay extra luggage fees and handling fees to the driver directly.

จุดเด่นของที่หมายปลายทาง

เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
ตารางการเดินเรือและราคา

ท่าเรือและจุดรับส่ง

เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
อ่านเพิ่มเติม
สถานีขนส่งกระบี่
สถานีขนส่งกระบี่
อ่านเพิ่มเติม