เดินทางจาก
มาถึง
ผู้โดยสาร
ผู้ใหญ่ (>9 ปี)
เด็ก (2-9 ปี)
  • {l}

เมืองสุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร) ไป Ratchaprapha Dam (Tourist Waiting Area)

By Phantip Travel

Departure

11:00 เมืองสุราษฎร์ธานี, เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร

เวลาเดินทาง

1:30 ชั่วโมง

Luggage

10 KG per passenger

Amendments

200 THB

Arrival

12:30 Ratchaprapha Dam, Tourist Waiting Area

Refund

Full Refundable

Confirmation

Instant Confirmation

Cancellation

3 Days before departure date

ราคา

250 237.5 THB

ส่วนลด 5 %

Trip Information

  • Minivan: Surat Thani Town - Ratchaprapha Dam (1hr 30mins, stop along the way)
  • Passenger with large suitcase (large sized suitcase with wheels more than 20 inch) is required to pay extra luggage fees and handling fees to the driver directly.
  • Time stated is only for estimation. The delay of arrival time due to traffic jam and fortuitous events are not include in time estimation.

จุดเด่นของที่หมายปลายทาง

เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
ตารางการเดินเรือและราคา
Ratchaprapha Dam
Ratchaprapha Dam
ตารางการเดินเรือและราคา

ท่าเรือและจุดรับส่ง

เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
อ่านเพิ่มเติม
Tourist Waiting Area
Tourist Waiting Area
อ่านเพิ่มเติม